TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 68063-2018

14/02/2018    S31    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Krakow: Tank-cleaning services

2018/S 031-068063

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
ul. Vetulaniego 1A
Kraków
31-227
Poland
Telephone: +48 146274272
E-mail: przetargi@zpkwm.pl
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.zpkwm.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rewitalizacja zbiorników wodnych i czynna ochrona herpetofauny, w tym wykonanie ekspertyz i uzyskanie pozwoleń dla działań ochronnych wobec zbiorników wodnych/siedlisk herpetpofauny na potrzeby proje ...

Reference number: OK/2711/9/2017
II.1.2)Main CPV code
90913100
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie rewitalizacji 15 zbiorników wodnych i czynnej ochrony herpetofauny na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

2. Przed przystąpieniem do działań związanych z rewitalizacją i czynną ochroną Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ekspertyz i opracowania dokumentacji (oprócz inwentaryzacji przyrodniczej) niezbędnych do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, koniecznych do przeprowadzenia działań związanych z rewitalizacją zbiorników

I czynną ochroną herpetofauny, w tym w szczególności zezwoleń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, a także pozwoleń wodno - prawnych (w przypadkach gdzie/jeśli będą wymagane) oraz ich uzyskania.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 713 400.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90700000
77312000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Teren Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie rewitalizacji 15 zbiorników wodnych i czynnej ochrony herpetofauny na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: doświadczenie / Weighting: 20
Quality criterion - Name: termin wykoania / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamówienie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, nazwa projektu "Parki Kra
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 221-459519
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: Rewitalizacja zbiorników wodnych i czynna ochrona herpetofauny, w tym wykonanie ekspertyz i uzyskani
Lot No: 1
Title:

Rewitalizacja zbiorników wodnych i czynna ochrona herpetofauny, w tym wykonanie ekspertyz i uzyskanie pozwoleń dla działań ochronnych wobec zbiorników wodnych/siedlisk herpetpofauny

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Firma Usługowa MELKOP Henryk Basiński
ul. Spokojna 53
Kruszyna
42-282
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 713 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 812 027.78 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/02/2018