TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 68103-2018

14/02/2018    S31    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Rzeszów: Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment

2018/S 031-068103

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Poland
Contact person: Monika Hydryńska
Telephone: +48 178754636
E-mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: http://bip.erzeszow.pl

Address of the buyer profile: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bieżące utrzymanie i konserwacja ekranów akustycznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Rzeszowa w sezonie 2017/2018

Reference number: CZ-A. 271.105.309.2017
II.1.2)Main CPV code
50230000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu i konserwacji ekranów akustycznych na terenie Rzeszowa, obejmującej wszystkie czynności (robocizna i praca sprzętu) przy przeglądzie ekranów, zgłaszaniu Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości, regulacji elementów ekranów tego wymagających w tym bram, bramek i siłowników, zawiadamianiu Zamawiającego oraz właściwego organu ścigania o uszkodzeniach ekranów akustycznych powstałych wskutek wypadków drogowych, aktów wandalizmu, przestępstw, itp., usuwaniu graffiti, prowadzeniu przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu „Pogotowie utrzymaniowego”, wymianie elementów ekranów akustycznych uszkodzonych wskutek wypadków drogowych, aktów wandalizmu, działania sił przyrody, itp. wraz z uporządkowaniem terenu, transportem i zagospodarowaniem powstałych odpadów, w tym uszkodzonych lub zniszczonych elementów ekranów akustycznych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 495 199.10 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000
45223100
45442180
90690000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Rzeszów.

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonawca realizuje usługę polegającą na:

1. Bieżące utrzymanie ekranów akustycznych, polegające na:

— przeglądzie obu stron ekranów dokonywanym dwa razy w tygodniu,

— pisemnym zgłaszaniu Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości,

— regulacji elementów ekranów tego wymagających,

— regulacje i konserwacje bram, bramek i siłowników w ekranach,

— zawiadamianiu Zamawiającego oraz właściwego organu ścigania o uszkodzeniach ekranów akustycznych powstałych wskutek wypadków drogowych, aktów wandalizmu, przestępstw, itp,

— 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu „Pogotowie utrzymaniowe” w dni wolne od pracy - soboty, niedziele i święta,

— Wykonawca na każdy kolejny tydzień, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedniego tygodnia przedstawi wykaz pracowników oraz poda nr telefonu do osoby sprawującej nadzór nad pogotowiem interwencyjnym, telefon powinien być dostępny przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Konserwację ekranów akustycznych, polegającą na:

— usuwaniu graffiti z niezaimpregnowanych powierzchni gładkich – ekranów akustycznych wykonanych np. z przeźroczystej płyty akustycznej Poli (metakrylan metylu) lub szklanych,

— usuwaniu graffiti z niezaimpregnowanych powierzchni porowatych - np. ekranów trocinozrębkobetonowych,

— usuwaniu graffiti z ekranów akustycznych typu „zielona ściana” wykonanych: warstwa zewnętrzna z siatki z polietylenu PEHD, warstwa wewnętrzna z powierzchniowo utwardzanej wełny mineralnej w welonie - poprzez zamalowanie farbą w kolorze istniejącego elementu ekranu,

— usuwaniu graffiti z ekranów akustycznych wykonanych z drewna, betonu oraz podmurówek ekranów wykonanych z betonu poprzez malowanie farbami odpowiednio do drewna i betonu,

— usuwaniu graffiti z powierzchni stalowych ocynkowanych,

— usuwaniu graffiti z ekranów akustycznych wykonanych z aluminium np. kaseta aluminiowa BUDAN H500,

— wykonaniu bezbarwnej powłoki ochronnej, zabezpieczającej przed graffiti na powierzchni gładkiej, np. na przeźroczystej płycie akustycznej Poli (metakrylan metylu),

— wykonaniu bezbarwnej powłoki ochronnej, zabezpieczającej przed graffiti na powierzchni porowatej, np. z ekranów akustycznych wykonanych z płyt trocinozrębkobetonowych,

— usuwaniu graffiti z zaimpregnowanych powierzchni gładkich – ekranów akustycznych wykonanych np. z przeźroczystej płyty akustycznej Poli (metakrylan metylu),

— usuwaniu graffiti z zaimpregnowanych powierzchni porowatych - np. ekranów trocinozrębkobetonowych,

— wymiana siatki z polietylenu PEHD,

— malowaniu ekranów np. trocinozrębkobetonowych, drewnianych, aluminiowych znajdujących się w pasie drogowym farbami w kolorystyce istniejących elementów lub kolorem innym wskazanym przez zamawiającego,

— obustronnym myciu wysokociśnieniowym ekranów akustycznych wykonanych np. z przeźroczystej płyty akustycznej Poli (metakrylan metylu),szklanych, aluminium, typu „zielona ściana”, z paneli trocinozrębkobetonowych oraz podmurówek betonowych w zależności od potrzeb wraz z konstrukcjami (terminy ustalane z inspektorem nadzoru MZD).

W cenę usługi za nakładanie nowej powłoki lakierniczej lub ochronnej wykonawca winien wkalkulować również przygotowanie podłoża do aplikacji materiału.

3. Wymianę elementów ekranów akustycznych uszkodzonych wskutek wypadków drogowych, aktów wandalizmu, działania sił przyrody, itp. wraz z uporządkowaniem terenu, transportem i zagospodarowaniem powstałych odpadów, w tym uszkodzonych lub zniszczonych elementów ekranów akustycznych.

Powyższy opis ze względu na limit znaków jest wersją skróconą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ w rozdziale III (dostępnej pod adresem: bip.erzeszow.pl) oraz w załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: cena-60 %, okres rękojmi za wady-40 %.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 221-459571
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Bieżące utrzymanie i konserwacja ekranów akustycznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Rzeszowa w sezonie 2017/2018

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
BRUK-MAR F.H.U. Marcin Gąsior
ul. Mieszka I 48, lok. 50
Rzeszów
35-303
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 812 678.00 PLN
Total value of the contract/lot: 495 199.10 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/02/2018