Supplies - 6821-2022

07/01/2022    S5

Bulgaria-Plovdiv: Diagnostic agents

2022/S 005-006821

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE "SV. MINA" - PLOVDIV EOOD
National registration number: 115531627
Postal address: ul. IVAN VAZOV No. 59
Town: gr. Plovdiv
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postal code: 4000
Country: Bulgaria
Contact person: Petar Hristov Petrov
E-mail: mbal.sveti.mina@gmail.com
Internet address(es):
Main address: https://mbal1.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18120
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за нуждите на МБАЛ "СВ.МИНА"-ПЛОВДИВ" ЕООД по обособени позиции"

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

"Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за нуждите на МБАЛ "СВ.МИНА"-ПЛОВДИВ" ЕООД по обособени позиции"

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция №1 РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция №1 РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 7- Реактиви и консумативи съвместими с биохимични анализатори MINDRAY- BS300;PLD951или еквивалент /ЕНЗИМИ ЛИОФИЛИЗАТИ

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 7- Реактиви и консумативи съвместими с биохимични анализатори MINDRAY- BS300;PLD951или еквивалент /ЕНЗИМИ ЛИОФИЛИЗАТИ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 9 - Реактиви и консумативи съвместими с биохимични анализатори MINDRAY- BS300;PLD951или еквивалент /СУБСТРАТИ- ЛИОФИЛИЗАТИ

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 9 - Реактиви и консумативи съвместими с биохимични анализатори MINDRAY- BS300;PLD951или еквивалент /СУБСТРАТИ- ЛИОФИЛИЗАТИ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 12 - Реактиви и консумативи за специфични протеини, калибратори и контроли съвместими с MINDRAY- BS300

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 12 - Реактиви и консумативи за специфични протеини, калибратори и контроли съвместими с MINDRAY- BS300

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 13 - Реактиви и консумативи съвместими с електролитен анализатор "ЕasyLyte"

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 13 - Реактиви и консумативи съвместими с  електролитен анализатор "ЕasyLyte"

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 14 - Реактиви и консумативи съвместими с кръвно-газов анализатор ABL-5

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 14 - Реактиви и консумативи съвместими с  кръвно-газов анализатор ABL-5

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 15 - Реактиви и консумативи съвместими с имунологичен анализатор AIA -360 или еквивалент

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 15 - Реактиви и консумативи съвместими с имунологичен анализатор AIA -360 или еквивалент

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 17 - Реактиви и консумативи съвместими с хематологичен анализатор MEDONIK-М или еквивалент

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 17 - Реактиви и консумативи съвместими с  хематологичен анализатор MEDONIK-М или еквивалент

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 18 - Реактиви и консумативи съвместими с автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact или еквивалент

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 18 - Реактиви и консумативи  съвместими с  автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact или еквивалент

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 19 - Консумативи и реактиви съвместими с автоматичен глюкоанализатор Biosen C line Clinic или еквивалент

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 19 - Консумативи и реактиви съвместими с  автоматичен глюкоанализатор Biosen C line Clinic или еквивалент

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 20 - Експресни тестове

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 20 - Експресни тестове

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 21 - Експресни тестове за изследване на урина

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 21 - Експресни тестове за изследване на урина

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 22 - Кръвно-групови тест-серуми

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 22 - Кръвно-групови тест-серуми

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОП 23 - Други реактиви

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

ОП 23 - Други реактиви

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидено е подновяване, включващо повторение на доставките за срок от 6 (шест) месеца, с обем и обща стойност една втора от условията на първоначалния договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 178-463127
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Обособена позиция №1 РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

ОП 7- Реактиви и консумативи съвместими с биохимични анализатори MINDRAY- BS300;PLD951или еквивалент /ЕНЗИМИ ЛИОФИЛИЗАТИ

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

ОП 9 - Реактиви и консумативи съвместими с биохимични анализатори MINDRAY- BS300;PLD951или еквивалент /СУБСТРАТИ- ЛИОФИЛИЗАТИ

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

ОП 12 - Реактиви и консумативи за специфични протеини, калибратори и контроли съвместими с MINDRAY- BS300

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

ОП 13 - Реактиви и консумативи съвместими с електролитен анализатор "ЕasyLyte"

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

ОП 14 - Реактиви и консумативи съвместими с кръвно-газов анализатор ABL-5

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 15
Title:

ОП 15 - Реактиви и консумативи съвместими с имунологичен анализатор AIA -360 или еквивалент

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

ОП 17 - Реактиви и консумативи съвместими с хематологичен анализатор MEDONIK-М или еквивалент

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

ОП 18 - Реактиви и консумативи съвместими с автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact или еквивалент

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

ОП 19 - Консумативи и реактиви съвместими с автоматичен глюкоанализатор Biosen C line Clinic или еквивалент

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

ОП 20 - Експресни тестове

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

ОП 21 - Експресни тестове за изследване на урина

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 22
Title:

ОП 22 - Кръвно-групови тест-серуми

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

ОП 23 - Други реактиви

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/01/2022