Services - 683971-2022

09/12/2022    S238

Lithuania-Mažeikiai: Household-refuse collection services

2022/S 238-683971

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
National registration number: 167371234
Postal address: Laisvės g. 8
Town: Mažeikiai
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 89223
Country: Lithuania
Contact person: Rasa Juknė
E-mail: rasa.jukne@mazeikiai.lt
Telephone: +370 44342660
Internet address(es):
Main address: http://www.mazeikiai.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6203
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=678182
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=678182&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mišrių komunalinių atliekų surinkimas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimas į apdorojimo įrenginius

II.1.2)Main CPV code
90511200 Household-refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Mišrių komunalinių atliekų individualių ir kolektyvinių konteinerių ištuštinimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje ir surinktų atliekų vežimo į atliekų apdorojimo įrenginius paslauga.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Mišrių komunalinių atliekų individualių ir kolektyvinių konteinerių ištuštinimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje ir surinktų atliekų vežimo į atliekų apdorojimo įrenginius paslauga.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties galiojimo laikotarpis yra 42 (keturiasdešimt du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe sutarties terminą pratęsti du kartus po 12 (dvylika) mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Pateikiamas Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 (dešimt) % nuo metinės sutarties vertės be PVM. Paslaugų teikėjas Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo pateikia sutarties užtikrinimą 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pratęstas kiekvieniems kitiems metams likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinime privalo būti numatytas įsipareigojimas pagal pirmą Užsakovo pareikalavimą besąlygiškai pervesti užtikrinimo vertės neviršijančią pinigų sumą į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/01/2023
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/01/2023
Local time: 09:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Šiaulių apygardos teismas
Town: Šiauliai
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/12/2022