Supplies - 69377-2018

15/02/2018    S32    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Sweden-Karlskrona: Fruit, vegetables and related products

2018/S 032-069377

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Karlskrona kommun
212000-0829
Östra Hamngatan 7B
Karlskrona
371 83
Sweden
Contact person: AnnaKarin Landgren
E-mail: annakarin.landgren@karlskrona.se
NUTS code: SE221

Internet address(es):

Main address: http://www.karlskrona.se

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxstpkiiq&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxstpkiiq&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Färsk frukt, grönsaker och potatis

Reference number: KS 2018/237 2.6.1
II.1.2)Main CPV code
15300000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Upphandlingen omfattar Karlskrona kommuns huvudsakliga behov av Frukt, grönsaker och potatis till ALL kommunal verksamhet, dock företrädesvis inom områdena skola, barn- och äldreomsorg.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
03220000
03222110
03222200
03222320
15310000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE221
II.2.4)Description of the procurement:

Upphandlingen omfattar Karlskrona kommuns huvudsakliga behov av Frukt, grönsaker och potatis till all kommunal verksamhet, dock företrädesvis inom områdena skola, barn- och äldreomsorg.

Allmän information.

Upphandlingen omfattar Karlskrona kommuns behov av färsk frukt, grönsaker och potatis.

Totalt beräknas inköpen uppgå till ca 7 MSEK årligen. Uppgiften baseras på tidigare förbrukning och redovisas i syfte att ge en uppfattning om upphandlingens storlek. Bilaga 2 är ett exempel på hur fördelningen kan se ut under ett års tid. Volymerna kan komma att variera under avtalstiden och inga volymer garanteras.

Kommunen är anslutet till det nationella målet för hållbar utveckling som innebär att minst 25 % av värdet på avropat livsmedel skall vara ekologiskt producerade, målet för 2020 är 50 %.

Karlskrona kommun förbehåller sig rätten att delta i projekt som främjar ekologiska odlare, Karlskrona kommun förbehåller sig också rätten att inhandla ekologiska produkter från annan leverantör i de fall avtalsleverantören inte har tillgång till produkten.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2018
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/04/2018
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/04/2018
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Förvaltningsrätten i Växjö
Växjö
Sweden
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/02/2018