Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 704327-2022

19/12/2022    S244

Magyarország-Budapest: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása

2022/S 244-704327

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25775341241
Postai cím: Honvéd Utca 13-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csicsely Gábor
E-mail: gabor.csicsely@zalazone.hu
Telefon: +36 306740323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Konzultáció II.3

Hivatkozási szám: EKR001696912022
II.1.2)Fő CPV-kód
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására (II/3. ütem).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 709 810 137.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112450 Földkiemelési munka régészeti lelőhelyeken
45112700 Tereprendezési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45223000 Szerkezetek építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232120 Öntözőrendszerek építése
45232330 Antenna felállítása
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233128 Körforgalom építése
45233144 Felüljáró építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45234111 Városi vasút építése
45234140 Szintbeli keresztezés építése
45247270 Víztároló építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315700 Kapcsolóállomás szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg, 0779/19. helyrajzi számon nyilvántartott terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgyát az alábbi építési munkák elvégzése képezi:

- nagysebességű oválpálya tereprendezési feladatainak elvégzése

- B1 j. műtárgy a nagysebességű oválpálya felett

- tervezési feladatok ellátása

- déli tó vízkivételi rendszer

- belátásgátlás

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 1 710 000 000,- forint.

A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megindító felhívás III.1.3) M.2. pontja sz. alk. követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 2.1 A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megindító felhívás III.1.3) M.2.1 pontja sz. alk. követelménynek való megfelelés ig. érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2 A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megindító felhívás III.1.3) M.2.2 pontja sz. alk. követelménynek való megfelelés ig. érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2.1 A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megindító felhívás III.1.3) M. 2.2 pontja sz. alk. köv. való megfelelés ig. érd. bemutatott SZE - útépítéssel kapcs. - többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.2 A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megind. felhívás III.1.3) M.2.2 pontja sz. alk. köv. való megfel. ig. érd. bemut. SZE - speciális útépítéssel kapcs. - többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3 A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megindító felhívás III.1.3) M.2.3 pontja sz. alk. követelménynek való megfelelés ig. érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 051-119996
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Konzultáció II.3

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 28733232403
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
Internetcím: http://www.dunaaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 709 810 137.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési és tervezői művezetési feladatok egyes részfeladatai, szakfelügyeletek egyes részfeladatai, geodéziai pontokhoz

kapcsolódó egyes részfeladatok

fémmentesítési munkák egyes részfeladatai, régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai, zajmérési munka egyes

részfeladatai

lőszermentesítés egyes részfeladatai, természeti területek védelmének egyes részfeladatai, védőcsövek elhelyezésének egyes

részfeladati

optikai hálózat építésének egyes részfeladatai, elektromos hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának

egyes részfeladatai, út- közvilágítás, térvilágítás építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai

víz-, és csatornavezeték építésének bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai, gázvezeték

építésének egyes részfeladatai, pályairányítási rendszer (alépítmény, berendezés, jelző lámpák és jelző táblák) építésének,

bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai

hírközlő hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai, irtási terület előkészítési

munkák egyes részfeladatai, beléptető rendszer építésének (alépítmény, berendezés), bontásának, bevédésének, sajtolásának,

irányított fúrásának egyes részfeladatai

földmunkák egyes részfeladatai, bontási munkák egyes részfeladatai, útépítési munkák egyes részfeladatai, ideiglenes-,

végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai

vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai, tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai,

átereszek építési munkák egyes részfeladatai, árok, folyóka építés egyes részfeladatai

kútlétesítés egyes részfeladatai, vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szociális és környezetvédelmi szempontok a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem kerültek figyelembe vételre.

Nyertes ajánlattevő adatai: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.), adószáma: 28733232-4-03.

A jelen eljárás típusa: a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti írásbeli konzultáció.

A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljáráshoz kapcsoló, tárgyi közbeszerzési eljáráshoz kapcsoló előzmény adatok az alábbi EKR hivatkozási számon találhatóak: EKR000782142019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2022