Építési beruházás - 70501-2022

09/02/2022    S28

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 028-070501

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakabfy Attila
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078718
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Balatonfüred-Idősek Otthona-tervezés/kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000705842021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Balatonfüred, Alkony idősek otthona kivitelezése, valamint a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 497 522 908.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 1146 Budapest, Hermina u. 49. Kivitelezés: 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 30. szám (633/1 helyrajzi szám).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladat: A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig. Szállítandó tervek mennyisége: Az engedélyezési tervdokumentációt az engedélyezéshez és a szakhatósági egyeztetésekhez szükséges példányszámban és formátumban kell előállítani, valamint Megrendelő számára további 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 3 példányban elektronikus adathordozón kell átadni. A kiviteli

tervdokumentációt Megrendelő számára 5 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 5 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.

Kivitelezési feladat:

Főbb mennyiségi adatok:

"A" épület

Nettó alapterület: 1463,5 m2

Zsaluzási munkák: 4175 m2

Alapozás: 292 m2

Betonozás: 664 m3

Acélszerkezetek beépítése: 85 t

Hideg- és melegburkolatok készítése: 1189 m2

Homlokzati nyílászáró beépítése: 76 db

Belső ajtók beépítése: 106 db

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 604 m2

Homlokzati hőszigetelés készítése: 1004 m2

Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 17 000m

vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 31 500 m

villamos szerelvények: 1480 db

extenzív zöldtető: 298,60 m2

felvonó beépítése: 1 db

"B" épület

Nettó alapterület: 1472,35 m2

Zsaluzási munkák: 4493 m2

Alapozás: 292 m2

Betonozás: 663 m3

Hideg- és melegburkolatok készítése: 2124 m2

Homlokzati nyílászáró beépítése: 75 db

Belső ajtók beépítése: 98 db

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 604 m2

Homlokzati hőszigetelés készítése: 1041 m2

Felvonó beépítése: 1 db

Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 17 000m

vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 31 500 m

villamos szerelvények: 1480 db

extenzív zöldtető: 297,02 m2

"F" épület

Nettó alapterület: 3914,7 m2

Zsaluzási munkák: 4243 m2

Alapozás: 322 m2

Betonozás: 655 m3

Acélszerkezetek elhelyezése: 34,5 t

Hideg- és melegburkolatok készítése: 4495 m2

Homlokzati nyílászáró beépítése: 155 db

Belső ajtók beépítése: 272 db

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 1001 m2

Homlokzati hőszigetelés készítése: 2293 m2

Felvonó beépítése: 4 db

Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 29500 m

vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 64 200 m

villamos szerelvények: 3760 db

200 adagos főzőkonyha kiépítése

intenzív zöldtető: 43,46 m2

Külső munkák

Fák kivágása: 87 db

Gyepesítés, kertrendezés: 5725 m2

Térkő burkolatok elhelyezése: 1 000m2

Közműépítés: 1100 fm

automata öntöző hálózat kiépítése, telepítése

Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, amennyiben az engedélyes tervdokumentáció a jóváhagyási tervtől - megrendelő előzetes jóváhagyása mellett - az alábbi esetekben eltér: helyiségkiosztás, anyaghasználat módosítása, azonos minőség mellett történő kiváltás, ide nem értve a jóváhagyási tervben szerepelő szerkezeti megoldást.

A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

További információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz. A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés szerinti indok: 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont e) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont f) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont g) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat / Súlyszám: 24
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Építéstechnológia terv alszempontja / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 12
Ár - Súlyszám: 65
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Pontszám: 0-100

Pontszámok kiosztásának módszere: Az ár értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, szakemberek esetében az egyenes arányosítás, az építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat értékelési szempont esetében

pontkiosztásos értékelés.

II.2.7.) pont: az időtartam naptári napban értendő.

Kiegészítés a III.1.3.) ponthoz:

Generáltervezés: olyan összetett tervezési feladat, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek mindegyikére kiterjedő tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság.

Hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) szerinti meghatározás.

Ajánlatkérő generálkivitelezés kifejezés alatt az olyan, fővállalkozó kivitelezőként végzett kivitelezést érti, amely magában foglalta a teljes építőipari kivitelezési tevékenység megszervezését, szükség esetén az egyes szakágak szerinti alvállalkozó kivitelezők összefogását, tevékenységük koordinálását.

Közhasználatú épület: A 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 9.pontjában megadott fogalommeghatározás szerinti közhasználatú építményfajta.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 143-379191
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10578863219
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Fax: +36 884406278
Internetcím: http://www.vemevszer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7 421 575 662.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 497 522 908.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

SWIETELSKY: organizációs feladatok ellátása, bontási munkák, tartószerkezeti munkák, építészeti munkák, gépészeti munkák, elektromos munkák, felvonók telepítése, tájépítészeti munkák, közmű építési munkák, útépítési munkák, külső gépész - és elektromos munkák, konyhatechnológia kialakítása, belsőépítészeti munkák, engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció készítése;

VEMÉVSZER: organizációs feladatok ellátása, bontási munkák, tartószerkezeti munkák, építészeti munkák, gépészeti munkák, elektromos munkák, felvonók telepítése, tájépítészeti munkák, közmű építési munkák, útépítési munkák, külső gépész - és elektromos munkák, konyhatechnológia kialakítása, belsőépítészeti munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevőkre vonatkozó adatok:

1)

Név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Cím: 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27.

Adószáma: 12614277206

2)

Név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.

Adószám: 14300327244

és

Név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

Cím: 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

Adószám: 10578863219

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/02/2022