Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 716221-2022

23/12/2022    S248

Magyarország-Pécs: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2022/S 248-716221

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://gov.pecs.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multifunkc. sportcs. és uszoda és aquapark - Pécs

Hivatkozási szám: EKR001021882022
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervpályázat tárgya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott Tüskésrét 9,2 hektáros területének fejlesztése, a Tüskésréti-tóhoz kapcsolódó helyszínen a Modern Város-ok Program Bizottsága által PÁT/490/2/2016. iktatószámon és 31/2016 sorszámon jóváhagyott, GF/JSZF/1061/10/2016 iktatószámú támogatói okirattal rendelkező „Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó aquapark építése” elnevezésű állami be-ruházás (létesítmény-együttes) megvalósítása, valamint környezetének rendezése. A Kiíró építészeti tervpályázat formájában kívánja összegyűjteni azokat a beépítési koncepciókat és tervi javaslatokat, melyek alapján véglegesíthető a beruházás részletes tervezési programja, illetve a tervpályázat keretében szándékozik kiválasztani a létesítmény-együttes tervezőjét. Főbb mennyiségek:

AQUAPARK:

A pályázat keretében javaslatot kell adni a kül- és beltéri létesítmények arányára és elhelyezésére, figyelemmel a főszezonban prognosztizálható napi 1000, míg télen 500 fő látogató, ezen belül is különösen a kisgyermekes és többgenerációs családok igényeire. A minőségi módon kialakítandó kiszolgáló létesítményeket (öltözőket, zuhanyozókat és mosdókat), valamint az üzemeltetéshez szükséges rendeltetési egységeket a látogatói létszámmal arányosan kell méretezni. Ugyancsak a várható látogatói létszámot alapul véve kell javaslatot adni a vendégek kiszolgálását biztosító színvonalas, széles skálájú szolgáltatást kínáló (kül- és beltéri) vendéglátó- és kereskedelmi egységek méretezésére és elhelyezésére.

Az élményparkok sajátos vonzerejét a látványukat tekintve is különleges, változatos kül- és beltéri csúszda-elemek jelentik. Ezek elhelyezésére és biztonságos kialakítására a különböző korosztályok igényeihez igazodva kell javaslatot adni. Az adrenalinszintet maximalizáló extrém test-csúszdák mellett gondoskodni kell a családoknak szóló, változatos kialakítású gumis csúszdák létesítéséről is. A beltérből induló és oda is érkező csúszdák szerkezetei - a széles választékban elérhető szigetelt berendezések felhasználásával - részben látványos kültéri elemekként is megvalósíthatók.

A különböző csúszdák és csúszda-kombinációk érkező felületeit jelentő attraktív elemek és kisebb vízfelületek mellett az aquaparkban gondoskodni kell további (kül- és beltéri) medencék (hullám- és strandmedence, ugró- és úszómedence, valamint változatos élmény-medencék), továbbá „lassú folyó” és jakuzzik elhelyezéséről is. Ezek számára, differenciált méretezésére és kialakítására a Kiíró a pályázóktól vár javaslatot.

A különböző gyermek-korosztályok számára célzott, tematikus interaktív élmény-elemek - víziépítmények, sprayparkok - létesítése lehetséges. Ezek kialakítása során a kísérő felnőttek számára rálátást nyújtó pihenő területet kell biztosítani. Elsősorban a gyermek-medencék és a különböző játszóeszközök - de akár egy-egy komplex rendeltetési egység - esetében is javaslat adható a látvány-karaktert meghatározó tematikus installáció létesítésére.

Az aquapark szokásos beltéri kínálat jelentő wellness-szolgáltatások (pl. élménymedencék és szauna-park) mellett egész évben működő, speciális látogatói körnek szánt fitnesz-terek, valamint esetleg gyógyászati szolgáltatások (pl. gyógytorna és gyógymasszázs) is gazdagít-hatják a létesítmény funkció-kínálatát.

A pályázat keretében javaslatot kell adni az aquapark kültéri parkosítására, a zöldfelületek differenciált kialakítására is. Ennek során - arányos mértékű fásítással, illetve az élmény- és gyermek-medencék, valamint a játszóterek részleges árnyékolásával - gondoskodni kell a terület megfelelő mértékű napsugárzás elleni védelméről.

SPORTUSZODA:

A tervezési területen el kell helyezni egy uszodát, ami alkalmas nemzetközi úszóversenyek, vízilabda és egyéb vizes rendezvények lebonyolítására is. A versenymedencéhez kb. 1000 fős (ebből kb. 600 fős fix és kb. 400 fős mobil ülőhelyes) lelátót kell biztosítani. A „száraz” és „vizes” közlekedő területeket alapvetően szét kell választani.

Tervezendő vízfelületek:

-50x25 m-es versenymedence 1db.,

-25x25 m-es bemelegítő medence 1db.,

-12,5x6 m-es oktatói medence 2db, valamint

-gyerekmedence 1db.

MULTIFUNKCIONÁLIS RENDEZVÉNYCSARNOK

A tervezési területen helyet kell biztosítani egy többfunkciós sport és rendezvénycsarnoknak, amely alkalmas nemzetközi szintű sportrendezvények (elsősorban kézilabda, kosárlabda, röplabda, illetve teremfoci versenyek) lebonyolítására, alkalmanként pedig közéleti-, gazda-sági-, szabadidős- és sport-rendezvények, valamint kiállítás és vásár megrendezésére is.

A rendezvénycsarnok minimális befoglaló méretei, illetve kapacitás-adatai:

-befoglaló méretek: 80x40 m,

-küzdőtér: 40x20 m,

-belmagasság: 12,5 m

-lelátó (fix): 3500 fő ülőhely,

-lelátó (mobil): 1500 fő ülőhely.

SZÁLLODA:

A pécsi lakosság körében már most is igen népszerű tüskésréti szabadidőpark jelenlegi hasz-nálata döntően szezonális jellegű, az alkalmanként megrendezett országos szabadtéri sport-események mellett regionális vonzerőt csak a Tüskésréti-tó vizisí- és wakeboard-pályái jelen-tenek. Az aquapark megvalósulásával ez a helyzet értelemszerűen meg fog változni, mivel az új létesítmény - négy évszakos működésének köszönhetően - önmagában is lehetőséget kínál a többnapos igénybevételre, illetve családos üdülések helyszíneként. Az ekként kibővülő látogatói kör fogadására és ellátására a Kiíró egy szálloda létesítésével is számol. Az előzetes vizsgálatok szerint az itt jelentkező igények kielégítésére a javasolt szakmai partner az IHG (InterContinental Szállodacsoport), melynek Holiday Inn Resort szállodái -, ahol a pihenés mellett az aktív kikapcsolódás és a wellness-fitness-spa részleg játssza a fő szerepet - elsősor-ban a családi üdülésen lévők, a kisgyermekes családok által kedveltek.

A szálloda tervezése során az IHG brand javasolt márkája esetén az alábbi általános követel-ményeket kell figyelembe venni :

-a szobák száma minimum 75,

-az átlagos beépített terület vendégszobánként 40-50 m2,

-szobatípusok:

--a szobák legalább 10%-a összenyitható,

--opcionálisan 5% prémium kategóriájú szoba,

--opcionálisan legfeljebb 15% lakosztály,

-szállodai szolgáltatások:

--nyitott lobby bárral/kávézóval,

--étterem (étkezésre alkalmas hely), mely a vendégszám 60%-át képes egyidejűleg8 kiszolgálni,

--opcionálisan másodlagos, a helyi specialitásokra szakosodott étterem,

--kisebb edzőterem,

--legalább egy (minimum 35m2 méretű) tárgyaló.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

A Bíráló Bizottság a pályaművek minősítése során az alábbi szempontokat vizsgálja és értékeli:

-a településrendezési terveknek való megfelelés (csak a nem változtatható szabályozási elemek),

-a megközelítés (gyalogos, kerékpáros, gépkocsi, busz)

-a kilátás/rálátás, az építészeti összhang és karakter,

-funkcionális igények megvalósulása

-a telepítés, a beépítés szerkezeti felépítése,

-az aquapark esetében a strandélmény komplexitása,

-egyedi, Pécsre városra utaló anyaghasználat, formavilág, műszaki megoldás

-a zöld környezet, a víz és a szabad területek, valamint az épített környezet összhatása,

-táj- és kertépítészet, gyalogosfelületek, mesterséges zöldfelületek (zöldfalak, zöldtetők), vízi növények, régi- és új fásítás összhangja,

-a csendes és a zajos(abb) területek szétválasztása,

-korszerű, fenntartható építészet és környezet tervezése,

-kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata

-korszerű (megújuló) energiák alkalmazása,

-a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság

-gazdaságos szerkezeti rendszer, épületgépészeti és elektromos rendszer választása

-reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása

-alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása

-kidolgozottság, részletezettség

-közérthetőség, tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőség

-dokumentációnak való megfelelés

-A becsült bekerülési költség részletezettsége és megalapozottsága

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 153-438202

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: nem
V.3)Odaítélés és díjak
V.3.1)A bírálóbizottság döntésének dátuma:
14/12/2022
V.3.2)Információ a résztvevőkről
Résztvevők száma: 14
A résztvevő kkv-k száma: 13
Külföldi résztvevők száma: 0
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Napur Architect Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13855453241
Postai cím: Laktanya Utca 33/A. Fszt.3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: napur@napur.hu
Telefon: +36 308249863
Internetcím: http://www.napur.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: CAN Architects Studio Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25908668208
Postai cím: Mécs László Utca 8. 5. em. 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: office@canarchitects.hu
Telefon: +36 703283377
Internetcím: http://www.canarchitects.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: AU.ROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 26128072202
Postai cím: Majorossy Imre Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: info@auroom.hu
Telefon: +36 202031320
Internetcím: http://www.auroom.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Modulárt Tervező és Kivitelező Kft
Nemzeti azonosító szám: 11321963219
Postai cím: Szilfa Utca 4
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: barnabas.laris@gmail.com
Telefon: +36 303873449
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: M Á S Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24982032241
Postai cím: Gül Baba Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: masepiteszek@gmail.com
Telefon: +36 209265900
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10569731241
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Fax: +36 14872609
Internetcím: http://www.kozti.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.4)A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 33 858 268.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Pályázók:

I./ NAPUR Architect Kft. 1033 Budapest, Laktanya u 33/A fszt.3. 13855453-2-41 - 2.díj

II./ MÁS DESIGN Kft. 1023 Budapest, Gül Baba u. 21/2. 24982032-2-41 és Perényi Stúdió Kft. 1137 Budapest, Katona József u. 20. 26167606-2-41 - 3. díj

III./ CAN Architects Studio Építész Iroda Kft. 9024 Győr, Mécs László u. 8. 9.em. 15. ajtó 25908668-2-08 - 3.díj

IV./ Modulárt Kft. 8200 Veszprém, Szilfa u. 4. 11321963-2-19 - megvétel

V./ AU.ROOM Építész Műhely Kft. 7621 Pécs, Majorossy Imre u. 4. 26128072-2-02 - megvétel

VI./ KÖZTI Zrt. 1023 Budapest, Lublói u. 2. 10569731-2-41 - megvétel

VII./ ARDF Studio Pte. Ltd. 68 Circular Road # 02-01 Singapore 202224141N és Babud Csaba 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 55./B 3A. 58342716-1-23

VIII./ARCH-STUDIO Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 39. 3. em. 2. 10263435-2-43

IX./ Quintus Design Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 40-42. 27053771-2-42

X./ Cella Media Mérnöki Vállalkozási Kft. 4033 Debrecen, Bajonett u. 14. 12117543-2-09

XI./ Kertvéllesy Építész Stúdió Kft. 7815 Harkány, Jókai u. 31. 27557378-2-02

XII./ Studiobazaar Építész és Design Műhely Kft. 7622 Pécs, Jókai u. 47. 3. emelet 14. 25566459-2-02

XIII./ Perfektum Építész Kft. 1031 Budapest, Monostori út 34. 26295464-2-41 és Örökségvédelmi Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út

35. III. em. 2. 14055003-2-43

XIV./ M-MŰHELY Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság 8612 Nyim Kossuth Lajos Utca 13/b. 23288524-2-14

XV./ APM-Consulting Kft. 7693 Pécs, Malom út 8. 13693659-2-02

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:

Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 17. § (3) bek. és a 18. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra. Az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.

Titkosság:

A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot és a feltöltendő elektronikus dokumentációt, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bírálóbizottság az értékelésből kizárja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR kézikönyvben foglaltakra: „Tervpályázati eljárások esetében az EKR biztosítja a pályázók adatainak titkosságát oly módon, hogy a benyújtott pályaművekhez egy sorszámot rendel. A tervpályázati eljárásban kizárólag a titkosítás feloldását követően válik láthatóvá az ajánlatkérő számára, hogy az egyes sorszámokhoz mely pályázó által benyújtott pályamű tartozik.

Fontos!!! A titkosítás kizárólag az EKR-ben benyújtó pályázó adataira vonatkozik. Amennyiben a tervpályázati eljárásban dokumentum felcsatolása történik, a dokumentumokban rögzített adatok titkosságának megőrzését az EKR nem biztosítja.”

Ajánlatkérő jelzi továbbá, hogy a „Pályázói felület” „Gazdasági szereplők” rovatának „Pályamű titkosított információ” szövegdobozában helyezhetők el olyan információk, amelyet az Ajánlatkérő csak a titkosítás feloldása után ismerhet meg, és ami ilyenként nem sérti a pályamű titkosságát.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2022