Works - 71681-2020

13/02/2020    S31

Slovakia-Bratislava: Railway construction works

2020/S 031-071681

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 199-482589)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Železnice Slovenskej republiky
National registration number: 31364501
Postal address: Klemensova
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK SLOVENSKO
Postal code: 813 61
Country: Slovakia
Contact person: Jana Kubáni Jurigová
E-mail: kubanijurigova.jana@zsr.sk
Telephone: +421 220292892
Internet address(es):
Main address: http://www.zsr.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Reference number: 25844/2019/O220
II.1.2)Main CPV code
45234100 Railway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina".

Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do 2 Sekcií nasledovne:

Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina"

— Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno"

— Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa".

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko -adriatického koridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/02/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 199-482589

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 14/02/2020
Local time: 08:30
Read:
Date: 17/02/2020
Local time: 08:30
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 14/02/2020
Local time: 09:00
Read:
Date: 17/02/2020
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: