Services - 717280-2022

23/12/2022    S248

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 248-717280

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: DigiFinland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2859355-7
Postiosoite: Toinen linja 14
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Olli Suotunen
Sähköpostiosoite: hankinnat@digifinland.fi
Puhelin: +358 294314000
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://digifinland.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Erityistehtäväyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

DigiFinland - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - Sähköisen perhekeskuksen tuotekehitys

Viitenumero: D/59/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö pyysi tarjousta Sähköisen perhekeskuksen tuotekehitykseen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Kilpailutus koskee sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 10/2022. Sopimus tulee voimaan

allekirjoitushetkellä ja on voimassa 31.12.2026 saakka.

Sopimus on jaettu kahteen osaan:

- osa-alue A, Ketterän kehittämisen asiantuntijatiimi

- osa-alue B, Palvelumuotoilu

Hankinnan laskennallinen ennakoitu arvo osa-alueelle A on 5 600 000 euroa (alv 0 %) ja osa-alueelle B 510 000 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 6 110 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ketterän kehittämisen asiantuntijatiimi

Osa nro: A
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue A, Ketterän kehittämisen asiantuntijatiimi

Kilpailutus koskee sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.

Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 10/2022. Sopimus tulee voimaan

allekirjoitushetkellä ja on voimassa 31.12.2026 saakka.

Hankinnan laskennallinen ennakoitu arvo osa-alueelle A on 5 600 000 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Asiantuntijan kokemus ja osaaminen / Painotus: 12
Laatuperuste - Nimi: Tiimihaastattelu / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: Jatkokehityssuunnitelma / Painotus: 18
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Palvelumuotoilu

Osa nro: B
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue B, Palvelumuotoilu

Kilpailutus koskee sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.

Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 10/2022. Sopimus tulee voimaan

allekirjoitushetkellä ja on voimassa 31.12.2026 saakka.

Hankinnan laskennallinen ennakoitu arvo osa-alueelle B 510 000 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Asiantuntijan osaaminen ja kokemus / Painotus: 21
Laatuperuste - Nimi: Tiimihaastattelu / Painotus: 39
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: D/59/2022
Osa nro: A
Nimi:

Ketterän kehittämisen asiantuntijatiimi

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26/11/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Alfame Systems Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1894942-5
Postiosoite: Vaasantie 6 B
Postitoimipaikka: Kokkola
NUTS-koodi: FI195 Pohjanmaa
Postinumero: 67100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 5 600 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: D/59/2022
Osa nro: B
Nimi:

Palvelumuotoilu

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14/12/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 8
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 15
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Visma Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1988069-3
Postiosoite: Keskuskatu 3
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 510 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/12/2022