Supplies - 72123-2021

12/02/2021    S30

Romania-Braşov: Antiseptics and disinfectants

2021/S 030-072123

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Județean de Urgență Braşov
National registration number: 4384117
Postal address: Calea București nr. 25-27
Town: Braşov
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 500326
Country: Romania
Contact person: Ovidiu-Mihnea Stoica
E-mail: spjbv@yahoo.co.uk
Telephone: +40 372676265
Fax: +40 268327998
Internet address(es):
Main address: www.hospbv.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113141
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Antiseptice și dezinfectante

Reference number: 438411720219
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractantă își propune încheierea unui acord-cadru de prestare a serviciilor de pază și control acces cu agenți de pază, în conformitate cu Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor şi protecţia persoanelor, Ordinului nr. 1365/25.7.2008, privind organizarea seviciului de pază și a regimului de acces în unitățile sanitare publice cu paturi, Hotararii nr. 301 din 11.4.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, la obiectivele menționate în prezentul caiet de sarcini, Hotararii nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata, Legea nr. 53/2003, Codul Muncii din România, cu modificările și completările ulterioare.

Servicii de paza si acces la obiectivele Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, cu 11 zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu 18 zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 014 200.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 7
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 7
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant detergent pentru suprafeţe critice

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Calea București, nr. 2-27, Brașov

II.2.4)Description of the procurement:

Indicații: dezinfectarea suprafețelor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

— Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact < = 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < = 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > = 5,0

— Fungicidă lg mai mare sau egal cu 3

— Bactericida si fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig. > = 4,0

— Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact < = 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < = 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > = 4,0

— Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus brasilliensis) (2,1), timp de contact < = 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < = 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > = 4,0

— Micobactericidă: EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. > = 4,0

— Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact < = 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < = 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > = 4,0

— Sporicidă: EN 13704 reducerea log ≥ 3,0 (conform Ordinului ministrului sănătății nr. 961/2016, cu modificările ulterioare)

— Produsul să nu decoloreze suprafeţele, să nu albească, să nu păteze, să nu necesite clătire,

— Să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic etc.),

— să fie compatibili cu materialul suprafețelor și instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluția de lucru să nu fie corozivă,

— Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferenţe, materie organică,

— Conform fişei de securitate, produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv,

— Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare,

— Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială,

— Se va verifica corelarea formulării produsului cu suprafeţele pe care acesta va fi utilizat (de exemplu, produse anticorozive),

— Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării.

Ambalare: recipient de maxim 5 litri/kg cu sistem de dozare pentru fiecare recipient.

Analiza comparativă va avea in vedere: preţul unui litru soluţie gata de utilizare care să acopere tot spectrul de acţiune solicitat – timp maxim de dezinfecţie 60 minute.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 432 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate minima acord-cadru Cantitate maxima acord-cadru Valoare minimă estimată acord-cadru Valoare maximă estimată acord-cadru Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Valoarea celui mai mare ctr. Subsecvent se regăsesc în caietul de sarcini

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pentru suprafeţe pe bază de dicloroizocianurat de sodiu (tablete clorigene) pentru suprafeţe noncritice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Calea București, nr. 25-27, Brașov

II.2.4)Description of the procurement:

Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

— Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact < = 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical)sau < = 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > = 5,0

— Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig. > = 4,0

— Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact < = 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < = 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > = 4,0

— Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergilius niger) (2,1), timp de contact < = 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < = 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > = 4,0

— Să poată fi aplicat în spaţii de pregătire, distribuţie şi consum alimente (bloc alimentar, oficii alimentare, săli de mese), spaţii publice admisie pacienţi, vizitatori/aparţinători, ± spaţii de învăţământ (spaţii instituţionale),

— Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferenţe, materie organică,

— Conform fişei de securitate, solutia de lucru să nu fie catalogat ca produs coroziv,

— Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare,

— Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială,

— Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării,

— Sa se prepare uşor, cu apa de la robinet, la temperature camerei

— Tableta sa aiba 2-3 g si să elibereze 1,5 g clor activ

— Forma de condiţionare: flacoane de maxim 500 tablete

Analiza comparativă va avea in vedere: preţul unui litru soluţie gata de utilizare care să acopere tot spectrul de acţiune solicitat – timp maxim de dezinfecţie 30 minute.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 180 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate minima acord-cadru Cantitate maxima acord-cadru Valoare minimă estimată acord-cadru Valoare maximă estimată acord-cadru Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Valoarea celui mai mare ctr. Subsecvent se regăsesc în Caietul de Sarcini

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant rapid gata preparat pentru dezinfecţia suprafeţelor şi aparatura medicală, spray pentru suprafeţe semicritice

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Calea București, nr. 25-27, Brașov

II.2.4)Description of the procurement:

Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

— Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact < = 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < = 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > = 5,0

— Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig. > = 4,0

— Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact < = 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < = 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > = 4,0

— Fungicidă/Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus brasilliensis) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0

— Micobactericidă: EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. > = 4,0

— Virucidă; EN 14476 (2,1), timp de contact < = 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < = 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > = 4,0

— Produsul să nu decoloreze suprafeţele, să nu albească, să nu păteze, să nu necesite clătire,

— Să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic etc.),

— Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferenţe, materie organică,

— Conform fişei de securitate solutia de lucru să nu fie catalogat ca produs coroziv,

— Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare,

— Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială,

— Se va verifica corelarea formulării produsului cu suprafeţele pe care acesta va fi utilizat (de exemplu, produse anticorozive),

— Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării.

Ambalare: recipient de maxim 1 litru

Analiza comparativă va avea in vedere: preţul pe litru soluţie – timp maxim de dezinfecţie 5 minute (ambalaj cu pompă pulverizatoare)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 86 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate minima acord-cadru Cantitate maxima acord-cadru Valoare minimă estimată acord-cadru Valoare maximă estimată acord-cadru Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Valoarea celui mai mare ctr. Subsecvent se regăsesc în Caietul de Sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Antiseptic pe baza de iod 10 %

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Calea București, nr. 25-27, Brașov

II.2.4)Description of the procurement:

Indicaţii: dezinfecţia tegumentelor si a mâinilor

Conditii obligatorii

— Indicaţii: dezinfecţia igienică a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Se aleg produsele care au o formulare anticorozivă.

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

— Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig pentru produs de spălare > = 3,0, pentru produs de frecare > = 5,0

EN 1500 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min.

— Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig., pentru produs de frecare > = 4,0

— Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie Ig. > = 4,0

Micobactericidă/tuberculocidă (2 /1): SR EN 14348

EN 12791 (2/2), timp de contact între 1 min. și 5 min.

— Să fie specificat pH-ul produsului, cât mai aproape de neutru,

— Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară,

— Să acopere spectrul solicitat în maximum 90 de secunde pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinii prin frecare,

— Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016),

— Termenul de garanţie în ambalajul original să fie de minimum 2 ani.

Indicaţii: dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Compoziţia şi ingrediente active:

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

• Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg, pentru produs de spălare >/= 3,0,

EN 12791 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min.

• Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg. pentru produs de spălare >/= 2,0,

• Micobactericidă: EN14348 (2,1)

• Virucidă: EN14476 (2,1)

— Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară - Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, cu modificările ulterioare)

— Sa fie pe baza de clorhexidina

— Să nu prezinte pictograma GHS08 privind afectarea sănătătii organelor/căilor respiratorii ale personalului utilizator,

— Să facă dovada ca isi mentine aria de aplicare in domeniul medical

Ambalare: recipienti de maxim 1 litru, cu pompa de dozare pentru fiecare flacon.

Preţul ofertat va fi obligatoriu preţul unui litru concentrat si pretul unei cantităţi necesare pentru o procedură de dezinfecţie chirurgicală a mainilor prin frecare – timp de dezinfecţie maxim 5 minute

Analiza comparativă va avea in vedere preţul unei cantităţi necesare pentru o procedură de dezinfecţie chirurgicală a mainilor prin frecare – timp de dezinfecţie maxim 5 minute.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 81 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate minima acord-cadru Cantitate maxima acord-cadru Valoare minimă estimată acord-cadru Valoare maximă estimată acord-cadru Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent, Valoarea celui mai mare ctr. Subsecvent se regăsesc în Caietul de Sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sapun dezinfectant lichid pentru spalarea igienica si chirurgicala a mainilor pe baza de povidone

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Calea București, nr. 25-27, Brașov

II.2.4)Description of the procurement:

Conditii obligatorii

— Indicaţii: dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Se aleg produsele care au o formulare anticorozivă.

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

— Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig pentru produs de spălare > = 3,0, pentru produs de frecare > = 5,0

EN 1499 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min.

— Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig., pentru produs de frecare > = 4,0

— Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie Ig. > = 4,0

Micobactericidă/tuberculocidă (2 /1): SR EN 14348

EN 12791 (2/2), timp de contact între 1 min. și 5 min.

— Să fie specificat pH-ul produsului, cât mai aproape de neutru,

— Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară,

— Să acopere spectrul solicitat în maximum 90 de secunde pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinii prin frecare,

— Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016),

— Condiţionare produs - recipienţi de maximum 1.000 ml, cu pompă de dozare,

— Termenul de garanţie în ambalajul original să fie de minimum 2 ani.

Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Indicaţii: dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Compoziţia şi ingrediente active:

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

• Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg, pentru produs de spălare >/= 3,0,

EN 12791 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min.

• Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg. pentru produs de spălare >/= 2,0,

• Micobactericidă: EN14348 (2,1)

• Virucidă: EN14476 (2,1)

— Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară - Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, cu modificările ulterioare)

Ambalare: recipienti de maxim 1 litru cu pompa de dozare.

Preţul ofertat va fi obligatoriu preţul unui litru concentrat si pretul unei cantităţi necesare pentru o procedură de dezinfecţie chirurgicală a mainilor prin spălare – timp de dezinfecţie maxim 5 minute

Analiza comparativă va avea in vedere preţul unei cantităţi necesare pentru o procedură de dezinfecţie chirurgicală a mainilor prin spălare – timp de dezinfecţie maxim 5 minute.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 90 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate minima acord-cadru Cantitate maxima acord-cadru Valoare minimă estimată acord-cadru Valoare maximă estimată acord-cadru Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Valoarea celui mai mare ctr. Subsecvent se regăsesc din Caietul de Sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pentru dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor prin frecare pe baza de alcool (concentratie minima 70 %)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Calea București, nr. 25-27, Brașov

II.2.4)Description of the procurement:

Indicaţii: dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Se aleg produsele care au o formulare anticorozivă.

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

— Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig pentru produs de spălare > = 3,0, pentru produs de frecare > = 5,0

EN 1500 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min.

— Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig., pentru produs de frecare > = 4,0

— Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie Ig. > = 4,0

— Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig. pentru produs de spălare > = 2,0, pentru produs de frecare > = 4,0

— Micobactericidă/tuberculocida: EN14348 (2,1)

— Să se ofere cu titlu gratuit pe perioada acordului cadru/contractului subsecvent 400 de dispensere de 1000 ml pentru recipienţii de dezinfectanti de mână ofertați.

Incepand cu primul contract subscvent, se va asigura cu titlu gratuit dispensere (cantitate de dispensere/ contract subsecvent = minim 20 de bucati).

— Să fie specificat pH-ul produsului, cât mai aproape de neutru,

— Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară,

— Să acopere spectrul solicitat în maximum 90 de secunde pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinii prin frecare,

— Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016),

— Termenul de garanţie în ambalajul original să fie de minimum 2 ani,

— Ambalare produs: recipienţi de maximum 1.000 ml, cu pompă de dozare pentru fiecare flacon.

Preţul ofertat va fi obligatoriu preţul unui litru concentrat si pretul unei cantităţi necesare pentru o procedură de dezinfecţie chirurgicală a mainilor prin frecare – timp de dezinfecţie maxim 1,5 minute

Analiza comparativă va avea in vedere preţul unei cantităţi necesare pentru o procedură de dezinfecţie chirurgicală a mainilor prin frecare – timp de dezinfecţie maxim 1,5 minute

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 080 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate minima acord-cadru Cantitate maxima acord-cadru Valoare minimă estimată acord-cadru Valoare maximă estimată acord-cadru Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Valoarea celui mai mare ctr. Subsecvent se regăsesc în Caietul de Sarcini

II.2)Description
II.2.1)Title:

Săpun dezinfectant pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin spalare pe baza de clorhexidina, inclusiv pentru pacienti preoperator

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Calea București, nr. 25-27, Brașov

II.2.4)Description of the procurement:

Conditii obligatorii

— Indicaţii: dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

— Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig pentru produs de spălare > = 3,0, pentru produs de frecare > = 5,0

EN 1499 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min.

— Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig., pentru produs de frecare > = 4,0

— Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie Ig. > = 4,0

Micobactericidă/tuberculocidă (2 /1): SR EN 14348

EN 12791 (2/2), timp de contact între 1 min. și 5 min.

— Să fie specificat pH-ul produsului, cât mai aproape de neutru,

— Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară,

— Să acopere spectrul solicitat în maximum 90 de secunde pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinii prin frecare,

— Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016),

— Condiţionare produs - recipienţi de maximum 1.000 ml, cu pompă de dozare,

— Termenul de garanţie în ambalajul original să fie de minimum 2 ani.

Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Indicaţii: dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Compoziţia şi ingrediente active:

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

• Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg, pentru produs de spălare >/= 3,0,

EN 12791 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min.

• Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg. pentru produs de spălare >/= 2,0,

• Micobactericidă: EN14348 (2,1)

• Virucidă: EN14476 (2,1)

— Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară - Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, cu modificările ulterioare)

— Sa fie pe baza de clorhexidina 4 %

— Să nu prezinte pictograma GHS08 privind afectarea sănătătii organelor/căilor respiratorii ale personalului utilizator,

— Să facă dovada ca isi mentine aria de aplicare in domeniul medical

Ambalare: recipienti de maxim 1 litru cu pompa dozatoare pentru fiecare flacon.

Preţul ofertat va fi obligatoriu preţul unui litru concentrat si pretul unei cantităţi necesare pentru o procedură de dezinfecţie chirurgicală a mainilor prin spălare – timp de dezinfecţie maxim 5 minute

Analiza comparativă va avea in vedere preţul unei cantităţi necesare pentru o procedură de dezinfecţie chirurgicală a mainilor prin spălare – timp de dezinfecţie maxim 5 minute.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 64 800.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate minima acord-cadru Cantitate maxima acord-cadru Valoare minimă estimată acord-cadru Valoare maximă estimată acord-cadru Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Cantitate minimă estimată a celui mai mic ctr. subsecvent Valoarea celui mai mare ctr. Subsecvent se regăsesc în Caietul de Sarcini

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti

La procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile 1 și 2 dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin(2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin (2) / HG 395/2016.

Aceste documente pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind

Achizitiile publice;

4.alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 2: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE.

Documentul justificativ, respectiv Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016 se depune de catre catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator) o data cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager Dr.Cobelaschi Calin-Pavel; Director medical, Dr.Catalin Misarca; SPIAAM, dr. Baboiu Mihaela, Director financiar contabil, Barra Floare, Sef serv.achiz.publice, aprov si contr. Ec. Ovidiu-Mihnea, Stoica; Cj. Simtea Mona-Lisa; Cj. Mureșan Nicoleta.

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Persoane juridice/ fizice romane: Certificat

Constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.

Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile 1 și 2 dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art.132 alin (2)/HG 395/2016.

Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.

Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile 1 și 2 dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art.132 alin (2)/HG 395/2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Cifra de afaceri anuala generala Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinţa 1: Ofertantu trebuie să demonstreze că a livrat în ultimii 3 ani produse similare în valoare de cel puițin valoarea celui mai mare contract subsecvent. Dacă ofertantul va depune oferta pe mai multe loturi, valoarea celui mai mare contract subsecvent nu se cumulează cu valoarea loturilor pe care se depune oferta.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea de indeplinire: Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertanții clasați pe locurile 1 și 2 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată/valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referinţă (ultimii 3 ani); În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, precum şi documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertanții (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasați pe locurile 1 și 2 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Gestionarea lantului de aprovizionare Gestionarea lantului de aprovizionare Cerinţa 2: Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Cerința nr. 3 Se solicită mostre din fiecare produs înscris la licitatie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu modul în care garantează trasabilitatea produselor urmând să probeze îndeplinirea cerinţei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertanții (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasați pe locurile 1 și 2 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi proceselor pe lanţul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante în îndeplinirea cerinţei.

Ofertantul va trimite mostrele la Adresa str. Calea București nr. 25-27, Municipiul Brașov, Județul Brașov, la Serviciul Achiziții Publice (în atenția Gabriela Stoica) Ofertantul care a depus ofertă dar nu a trimis mostre, va fi declarat neconform în conformitate cu art. 215 din Legea 98/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comiisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatoriieconomici sau formulate de autoritatea contractantă/decizii CNSC/contestaţii/note de informare/măsuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentaţii/clarificări/decizii, precum şi prin publicare de erate. În cazul în care în urma etapei finale de licitaţie electronică ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/02/2021