Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Szolgáltatások - 728044-2022

Submission deadline has been amended by:  60955-2023
27/12/2022    S249

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások

2022/S 249-728044

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025785
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002013042022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002013042022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Iváncsa vasúti infrastruktúra fejlesztés mérnök

Hivatkozási szám: EKR002013042022
II.1.2)Fő CPV-kód
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése munkálataihoz kapcsolódó mérnök feladatok ellátása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71247000 Építési munka felügyelete
71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
71631400 Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 42. számú vasútvonalról újonnan kiágazó, Adony állomás (bez.) - Iváncsa ipari-innovációs terület (bez.) és közötti vasúti infrastruktúra fejlesztési terület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése munkálataihoz kapcsolódó mérnök feladatok ellátása

Ajánlatkérő lebonyolításában kerül megvalósításra „Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése” tárgyú vasúti építési beruházás. A beruházás során Ajánlattevő feladata a lebonyolítást támogató független mérnöki, műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása.

A projekt főbb műszaki paraméterei:

Döntéselőkészítési Tanulmány szerinti II. nyomvonal változat-, valamint Adony vasútállomás V04 verzió szerinti vágánykép kialakítás szerinti műszaki tartalom:

- új építésű, zöldmezős nyíltvonali normál nyomtávú vasúti vágány 5052 m, al- és felépítményekkel együtt, amely az országos vasúti pályahálózat (OVP) részévé fog válni. A vasúti zöldmezős beruházásoknak olyan vonalas létesítmény telepítést nevezünk, amit korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területeken létesítenek, és teljes egészében, építészeti vagy üzemi előzmények nélkül újonnan létesítenek. A zöldmezős beruházások keretein belül építtetett létesítmények teljesen új beruházások, új infrastruktúra és új létesítmények létrehozásával valósul meg.

- új építésű országos vasúti pályahálózat (OVP) részét képező állomási normál nyomtávú vágány 1053 m, al- és felépítményekkel együtt

- átépítéssel, korszerűsítéssel érintett vágányok (Adony állomás I. vágány 740 m, illetve az állomás páratlan oldalán Adony-Dunapart szolgálati helyre vezető nyíltvonali vágány bejárati íve 347 m) 1087 m

- normál nyomtávú nyomtávolság 1435 mm

- nyíltvonali vontatóvágány tengely terhelése 225 kN, tervezési sebessége V= 40 km/h, UIC 54 E1 sínrendszer hézagnélküli kivitelben;

- állomási vágányok tengely terhelése 225 kN, változó tervezési sebességgel, UIC 54 E1 sínrendszer hézagnélküli kivitelben

- állomási körzetben 3 csoport kitérő bontása, 1 csoport kitérő áthelyezése, 6 csoport új kitérő építése

- vontatóvágányon 3 csoport új kitérő építése

- bazaltbetonos rakodóterület építése 20 000 m2

- térvilágítás, energiaellátás kiépítése

- zöld védelmi zóna (vasúti rakodó és a Csibavölgyi út között) tervezése és engedélyezése

- zajvédelmi elemek kiépítése

- közműkeresztezések kiváltása, védelembe helyezése

- Adony állomás felsővezeték hálózatának átalakítása

- jelfogó-függéses biztosítóberendezési átalakítások és bővítések állomási és nyíltvonali szakaszon; meglévő biztosítóberendezés átalakítása fázisonként vasúti üzem alatt; új nyíltvonali biztosítóberendezések telepítése, vasúti útátjárók biztosítása

- peronépítés és bontás

- 4 db új vasúti híd műtárgy építése

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna)

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna)

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (6207. jelű összekötő út)

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adonyi-Északi övcsatorna (Cikolai-víz)), megközelítőleg 20 m támaszközzel

- 3 db előregyártott vasbeton keret építése

o előregyártott vasbeton keret (Adony levezető árok, Vetus-Salina-csatorna)

o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok)

o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok)

- Adony vasútállomáson található 2 db 2,00 X 2,00 m és 1 db 1,00 X 1,00 m keresztmetszetű meglévő vasbeton kerethíd műtárgy műszaki állapotának ellenőrzése, a teherbírás biztosítása érdekében szükséges beavatkozások elvégzése;

- 3 db szintbeni útátjáró építése

o M6 gyorsforgalmi út szervízútja

o mezőgazdasági feltáró és gáztelepre vezető út

o Kilencedik utcai keresztezés

- A rakodó területén a vasútüzem számára iroda és szociális helyiségek biztosítása

- a beruházás keretében termőföldek kisajátításával és művelés alóli kivonással 33 db ingatlan érintett (kb. 50 290 m2, melyből 45 510 m2 kivonással érintett)

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: V042.01.71.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.24 hó) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2) Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3) Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlat tétel kizárásának indoka:

A kapcsolódó beruházási projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, ezért a beruházás során is egy rendszerként, komplexen kell vizsgálni a projektet. Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó tervezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, egyúttal a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

AT - Ajánlattevő

AV - Alvállalkozó

EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Alk. köv. - Alkalmassági követelmény

MMK - Magyar Mérnöki Kamara

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-ára tekintettel ATnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

AT-nek nyilatkoznia kell, hogy az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom személyi hatálya alá tartozik-e. A nyilatkozatra vonatkozó tájékoztató az alábbi linkről érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 1. § (2)-(4) bek., 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

AT-nek, közös AT-nek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1. § (3) bek. és (7) bek. és 6. § (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Alkalmassági minimumkövetelmény:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8. § (1) és (2) bek. alkalmazását.

SZ/1. Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód :

SZ/1. AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az MMK névjegyzékében.

A Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja::

1. Előzetes igazolási mód:

ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése, mely szerint megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése). Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

2. Utólagos igazolási mód:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.: A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az AT (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (vasúti infrastruktúra tervezéséhez és/vagy építéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki szolgáltatások és/vagy műszaki ellenőri szolgáltatások) származó, - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

AK rögzíti, hogy a felhívás feladásának időpontja alatt a TED-en megjelent hirdetmény feladásának dátumát érti.

A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (6)-(9),(11)-(12), 69. § (11)-(11a) és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. is megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, közös ATk:

P/1. Amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vasúti infrastruktúra tervezéséhez és/vagy építéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki szolgáltatások és/vagy műszaki ellenőri szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 292 000 000,- Ft összeget.

A vasúti infrastruktúra fogalma: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII tv. 2. § 2.21-2.26 pontok, és a bennük hivatkozott 1. melléklet.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, az árbevételeik összeadásával is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Előzetes igazolási mód:

AT-nek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése, mely szerint megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése). Közös AT képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Utólagos igazolási mód:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT az alkalmasságát az alábbiak szerint köteles igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja, illetve (3a) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak (referenciáinak) ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt referencia-igazolással vagy az AT illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

a) a szerz-t kötő másik fél nevét, székhelyét,

b) az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (az alk. minimum-köv-nek megfelelően részletezett tartalommal),

c) a szerz. telj.-nek idejét (időtartamát), azaz a telj. kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap részletességgel/, illetve a lebonyolító mérnöki tevékenységgel érintett építési beruházás műszaki átadás-átvételének időpontját,

d) a ref.ig. vagy nyil. kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ha az AT a ref-át közös AT-ként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részét/részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referenciaigazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 22.§ (5) bekezdésére, a 21/A.§-ára, valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.

M/2.: A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, szakképzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát, adott esetben jogosultságuk igazolását.

AT-nek többletmegajánlás esetén a III.1.3) M/2. alpontban előírt valamennyi dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az alábbi dokumentumok csatolása szükséges az ajánlatban:

a) ajánlattevői nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR-ben űrlap),

b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,

c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata arról, hogy a szerződés időtartam alatt rendelkezésére áll,

d) szakképzettséget igazoló dokumentum.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen

a) projekt ismertetését, adott szakember által a hivatkozott projekten ellátott feladat, tevékenység ismertetésével;

b) a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), elkülönítve a szakmai többlettapasztalatként értékelési szempontra, valamint az alkalmassági követelménynek történő megfelelés szerint megajánlott szakmai tapasztalatokat;

c) azoknak a személynek/szervezeteknek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember a bemutatott szakmai gyakorlati idő alatt, valamint az önéletrajz aláírásának időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állt (jogviszony kezdő és befejező időpontja év, hónap pontossággal, vagy utalást a határozatlan jogviszonyra).

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK előírja az igazolandó szakmai tapasztalati (gyakorlati) idő szempontjából releváns szakképzettséget igazoló dokumentum benyújtását, tekintettel arra, hogy AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a releváns végzettség megszerzésétől kezdve számítja!

A Kbt. 65. § (7) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az aj-ban be kell nyújtani a kapacitásait rendelk-re bocs. szerv. részéről az EEKD-ot, az ig-ok benyújtásának előírásakor pedig e szerv-nek - kizárólag az alk. köv-ek tekintetében - az előírt ig-i módokkal azonos módon kell ig-nia az adott alk. felt-nek történő megfelelést, azzal, hogy AK a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy az M/2.1. pont szerinti alkalmassági követelmények igazolásához AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó, vagyis az M/2.1. pozícióra jelölt szakember által ellátandó feladatokat maga az AT vagy közös ajánlattétel esetén a közös AT-k egyike végezze el.

A Kbt. 65. § (6)-(9), (11)-(12), 69. § (11)-(11a) és a Kr. 24. § (1) is megfelelően irányadó.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Azon szakemberek esetén, ahol a Magyar Mérnöki Kamara, illetve Magyar Építész Kamara nyilvántartásában feltüntetett szakképzettség, amelyre a szakember a jogosultságát megszerezte, megegyezik az ajánlathoz csatolt, szakképzettséget igazoló dokumentumban bemutatott szakképzettséggel, a szakemberek szakképzettségét Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az ajánlati felhívásban előírt szakképzettséggel.

Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, az alábbi lebonyolító mérnöki feladatok ellátására vonatkozó, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, befejezett munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt referenciákkal:

M/1.1. Országos közforgalmú vasúti hálózaton legalább 3 km vágány építésen és/vagy átépítésen (al- és felépítménnyel együtt) nyújtott lebonyolító mérnöki tevékenység.

M/1.2. Országos közforgalmú vasúti hálózaton legalább 1 db állomás építése és/vagy üzem alatti átépítése (mely minimum 4 csoport kitérő cseréjét vagy építését magába foglalta) során nyújtott lebonyolító mérnöki tevékenység.

M/1.3. Országos közforgalmú vasúti hálózaton legalább 2 db szintbeni közúti-vasúti keresztezés (szintbeni útátjáró) kiépítése/átépítése/felújítása során nyújtott lebonyolító mérnöki tevékenység.

M/1.4. Az ellenőrzött építési beruházás magában foglalt legalább 1 db, minimum 15 m legnagyobb támaszközű, vízfolyás feletti vasúti híd építése/híd(szerkezet)átépítése/felújítása tartalmú munkát.

M/1.5. Országos közforgalmú vasúti hálózaton legalább 1 db új jelfogófüggéses vasúti biztosítóberendezés létesítése és/vagy meglévő jelfogófüggéses vasúti biztosítóberendezés építésfázisok szerinti üzem alatti átalakítása/bővítése során nyújtott lebonyolító mérnöki tevékenység.

Az M/1.1.-M/1.5. szerinti alkalmassági minimumkövetelmények igazolására bemutatható ugyanazon szerződés is, vagy külön-külön legfeljebb egy szerződés.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesítettnek, ha a lebonyolító mérnöki tevékenységgel érintett építési beruházás műszaki átadás-átvételének időpontja erre az időtartamra esik.

Fogalmak:

AK

- „lebonyolító mérnök feladatok” fogalom alatt a következő feladatok közül legalább 3 feladat ellátását érti:

a) vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása vagy javaslattétel jóváhagyásra,

b) helyszíni műszaki ellenőrzés,

c) fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése,

d) vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,

e) rendszeres jelentések készítése a Megbízó számára,

f) vállalkozói követelések véleményezése,

g) műszaki átadás-átvételek lebonyolítása,

h) a projekt során felmerülő - esetlegesen egyedi - műszaki megoldások műszaki - megvalósíthatósági szempontú véleményezése.

Valamint a fenti feladatokon felül a lebonyolító mérnöki feladat minden esetben tartalmazza a műszaki ellenőri feladatok ellátását is.

AK „Műszaki ellenőri feladatok” alatt az építtető képviseletében végzett, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. r. 16. § (3) bek. szerinti feladatok ellátását érti.

„Állomás” alatt ajánlatkérő a legalább négy vonat fogadásra kijelölt vágányt tartalmazó állomásokat érti.

A „vágányhossz” tekintetében 1 m kétvágányú referencia egyenértékű 2 m egyvágányú referenciával, illetve több vágány esetén a hosszak többszörözhetőek.

AK „híd” fogalma alatt a következőt érti: A híd olyan létesítmény, amely terhet visel, szabad nyílást hidal át, természetes és mesterséges akadályok felett vezet.

AK a „híd építése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek új híd építésére irányulnak.

AK a „híd (szerkezet) átépítése és/vagy felújítása alatt” olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek a híd teherhordó szerkezeti elemei egy részének vagy egészének cseréjére irányultak.

AK „al- és felépítményen” a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben meghatározott fogalmakat érti.

Ajánlatkérő „támaszköz” alatt a 2 egymással szomszédos támasz középvonala (vagy tengelye) között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében AK biztosítja az egyenértékűséget. Az M/1. alk. köv. (referencia) körében az AK által előírt fogalommeghatározásra vonatkozóan: ha a referencia tartalma alapján megállapítható az AK-i fogalomnak történő megfelelés, akkor AK elfogadja azt, azaz nem kell, hogy a fogalom valamennyi eleme az alk. köv. szerinti fordulatként ismertetésre kerüljön a csatolandó igazolásban.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ (vagy azzal egyenértékű) építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

b) az a) pont szerinti végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap vasúti építmény építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során műszaki ellenőrzés területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

b) az a) pont szerinti végzettség megszerzését követően, vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek kivitelezése során műszaki ellenőrzés területén szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal vasúti biztosítóberendezések vagy vasúti felsővezeték építése és/vagy szerelése és/vagy telepítése és/vagy létesítése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése területén.

M/2.3. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik

a) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-É (vagy azzal egyenértékű) építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

b) az a) pont szerinti végzettség megszerzését követően, vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek kivitelezése során műszaki ellenőrzés területén szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal felvételi és/vagy üzemi épület és/vagy szociális helyiségekkel is rendelkező vasútüzemi iroda építése és/vagy átépítése és/vagy felújítása területén.

Az M/2.1.- M/2.3. pontban megadott pozícióra ugyanaz a szakember nem jelölhető, azokra külön-külön szakember bemutatása szükséges.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Kr., 191/2009. (IX. 15.) Kr.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., Ptk. 6:155.§.

AK előleget nem biztosít, az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF

Pénzügyi finanszírozás forrása: tervezetten hazai.

Telj. bizt.: megbízási díj 5%-a,

Késedelmi kötbér: megbízási díj (mb díj.) 0,05%-a/naptári nap, de legalább 25 000,- (azaz huszonötezer) Ft. Összesített mértéke: max. a mb. díj 15%-a

Hibás teljesítési kötbér: alapja a nettó megbízási díj, mértéke a megbízási díj 0,1%-a, összesített mértéke max. a Megbízási Díj 20%-a. A hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér részletes szabályait az MSZF 13.3. pontja tartalmazza.

Meghiúsulási kötbér: nettó mb. díj 20 %-a.

A szerződés utófinanszírozású.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek., 27/A. §

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.

2007. évi CXXVII. tv.

AK az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint:

a) a Projekt végrehajtási fázisában felmerülő feladatainak ellátásáért

i. 30%+ÁFA időarányosan havi egyenlő részletekben a Vállalkozási Szerződés (VSZ) hatályba lépésétől kezdődően a VSZ szerinti Befejezési Határidő + 30 napig tartó időszak alatt. Az időarányos díjrészlet változtatása iránti igényt nem alapozza meg, ha a teljesítés során az egyes hónapok között a Megbízotti feladatellátás aránya nem egyenletes megoszlású, továbbá az sem, ha a VSZ szerinti Befejezési Határidő megváltozik;

ii. 60%+ÁFA az igazolt vállalkozói teljesítés ellenértékének arányában és időszakával megegyező felosztásban a VSZ hatályba lépésétől kezdődően a Vállalkozó teljesítése befejezésének időpontjáig tartó időszakra;

b) 10%+ÁFA a(z) (ideiglenes) forgalomba helyezési / használatbavételi engedély megszerzéséhez kapcsolódó feladatainak ellátásáért.

A Megbízási díj magában foglalja a VSZ szerinti Jótállási Időszak alatti, valamint a kiegészítő Megbízotti szolgáltatások díját is. A Megbízott ezen feladatok ellátásáért további díjazásra nem jogosult.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/01/2023
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/01/2023
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. AK a KH útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-3. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. A megajánlás legkedvezőbb szintje az 1- 3. minőségi szempont tekintetében a 24 hónap.

3. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra: Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§ (12) bek. szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének együttes feltételei a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirat hatályba lépése, valamint a kapcsolódó Vállalkozási Szerződés hatályba lépése. Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül a hatályba léptető feltétel nem következik be, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal - Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül - felbontja. (Ptk. 6:212. § (1) bekezdés).

4. AK érvényes mérnöki felelősségbiztosítás meglétét írja elő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11.§-ában előírtak szerint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő Megbízotti tájékoztatástól számított 30 napon belül legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény limit összegben.

5. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti, melynek mértéke nettó 3 900 000,- Ft.

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével a 10032000-00003582-06010016 (IBAN: HU26 1003 2000 0000 3582 0601 0016, SWIFT: HUSTHUHB) számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, illetve amennyiben az előírt pénzösszeg 2022. december 30. napjáig kerül befizetésre, úgy az teljesíthető a NIF Zrt. fizetési számlájára történő befizetésével a 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az AB rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét; az adott közbeszerzési rész eljárásra történő utalást (sorszámát/elnevezését). Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

6. Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal:

- M/2.1. szakember: ME-KÉ

- M/2.2. szakember: ME-KÉ-VV

- M/2.3. szakember: ME-É

7. Valamennyi alk. feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

8. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

9. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

12. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

13. A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam a kivitelezés (24 hónap) és a jótállás (36 hónap) tervezett időtartama, ami a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

14. AK rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, és a szakember személyét tekintjük.

15. AK alkalmazza a Kbt. 69. § (7) bekezdését, így az M/2.1-M/2.3. pontban foglalt alkalmassági követelmények igazolása érdekében az EKR nyilatkozatnak, a szakemberek önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának és a végzettséget igazoló dokumentumoknak a benyújtása a bírálat első szakaszában szükséges.

16. A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Misurák Ervin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 01304

17. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

18. Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.; cégjegyzékszám: 01-10-044180; adószáma: 11906522-2-41; főtevékenysége: út, autópálya építése) 2023. január 1. napjával megszűnik és az általa ellátott állami feladatokat az Építési és Beruházási Minisztérium részére kell átadni ugyanezen a napon, azzal, hogy a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2022. évi XLIII. törvény és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 2022. december 1-jén hatályba lépő 14. §-a értelmében „Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény szerinti Építési és Beruházási Minisztérium átnevezésével működik tovább.”

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

Karakterkorlát okán a jelen felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság "Az alkalmasság minimumkövetelményei" pontjának folytatása:

Fogalommeghatározások:

AK

- „projektvezető” alatt azt a szakembert érti, aki a lebonyolító mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátását egy személyben irányítja, a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.

- „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, illetve a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.

- „műszaki ellenőrzés területén szerzett szakmai tapasztalat” alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Épkiv.) 16. § (3) bekezdésében foglalt műszaki ellenőri feladatokat érti, amelybe nem tartozik bele a fővállalkozó kivitelezőnél az alvállalkozók irányába végzett "műszaki ellenőri" feladatok ellátása a vonatkozó ágazati szabályozásokra (Étv, Ép.kiv.Kr. és 266/2013.) figyelemmel, mivel a fővállalkozó alkalmazásában álló személy összeférhetetlen az adott projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása körében (lsd. Közbeszerzési Döntőbizottság D.479/25/2021.határozata)

- „építmény” alatt az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 2. § 8. pontja szerinti fogalmat érti.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget.

Ajánlatkérő az M/2. alk. köv. (szakemberek) esetén a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de a szakember a szakmai önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy a szakember által megtett egyéb nyilatkozatban hivatkozik arra, hogy a megjelölt /feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/12/2022