There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 4th of December 2023

Services - 734545-2022

30/12/2022    S252

Hungary-Budapest: Engineering-design services for traffic installations

2022/S 252-734545

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: NIF Zrt.
National registration number: AK15388
Postal address: Váci út 45
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1134
Country: Hungary
Contact person: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telephone: +36 14368100
Fax: +36 14368110
Internet address(es):
Main address: http://www.nif.hu
Address of the buyer profile: http://www.nif.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Békéscsaba-Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

Reference number: 4500012466
II.1.2)Main CPV code
71322500 Engineering-design services for traffic installations
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tervezési szerződés

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71320000 Engineering design services
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
71356400 Technical planning services
90712500 Environmental institution building or planning
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Nyertes ajánlattevő feladata a Békéscsaba-Szeged

gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításánaktanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány,

környezetvédelmihatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill.

akörnyezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Békéscsaba és Szeged közöttigyorsforgalmi úti

kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása,rész-szakaszok kijelölése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 24
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 113-257714

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Békéscsaba-Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
16/05/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Roden Kft.
Postal address: Villám u. 13.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1089
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Tura-Terv Kft.
Postal address: Gyarmat u. 30.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1145
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 348 650 000.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2022.12.07.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/12/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71335000 Engineering studies
VII.1.2)Additional CPV code(s)
90712500 Environmental institution building or planning
71240000 Architectural, engineering and planning services
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71320000 Engineering design services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)Description of the procurement:

Nyertes ajánlattevő feladata a Békéscsaba-Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés

kialakításánaktanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány,

környezetvédelmihatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill.

akörnyezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Békéscsaba és Szeged közöttigyorsforgalmi úti

kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása,rész-szakaszok kijelölése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 1161
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 392 812 178.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Roden Kft.
Postal address: Villám u. 13.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1189
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Tura-Terv Kft.
Postal address: Gyarmat u. 30.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1145
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 2. pontját:

„ 2. A szerződés tárgya

Miután Megrendelő elfogadta a Tervező ajánlatát, a Tervező elvállalja a 2. rész: Békéscsaba-Szeged 2x2 forgalmi sávos főúti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében.

A tervezési feladat részletes leírását a Szerződés 2. sz. mellékletét képező Tervezési feladat tartalmazza.

A projekt azonosítószáma (PST): A047.01”

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 3.1. pontját:

„3.1 A Tervezőt a 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: 392 812 178 Ft, azaz háromszázkilencvenkettőmillió - nyolcszáztizenkettőezer - egyszázhetvennyolc forint.

A Tervezői díj részei:

Munkadíj (nettó): 381 545 516 Ft

Szerzői jog ellenértéke (nettó) 11 266 662 Ft”

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 4. pontját:

„ 4. Határidő

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépéstől számított 1161 nap.

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban a Szerződés 5. pontját az alábbi 5.4. ponttal egészítik ki:

„5.4 Szerződő Felek Megállapodnak abban, hogy a 2. számú részteljesítés és a Végteljesítés szerződésszerű teljesítésének a szerződésmódosítás III.3. pontjában meghatározott dátuma jelen szerződésmódosítás aláírásával kerül Megrendelő által elismerésre. Erre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a 2. számú részteljesítéssel és a Végteljesítéssel összefüggő teljesítésigazolásokat a szerződésmódosítás aláírását követően bocsátja ki. A teljesítésigazolásokban a 2. számú részteljesítés és a Végteljesítés dátuma a szerződésmódosítás aláírásával megegyező nappal kerül rögzítésre. Tervező ennek megfelelően és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolással összhangban jogosult a jelen szerződésmódosítás szerinti rész- és végszámlák benyújtására a szerződésmódosítás aláírását követően.”

A "VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama" pontban megadott 1161 nap naptári napban értendő.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

A csatl.szakasszal kapcs.meghozott döntések okán a csatlakozási pontok megváltoznak,továbbá a társadalmi és magasszintű térségi egyeztetések során olyan új szempontok merülnek fel,amelyekre tekintettel az ITM KIFEF/102437/2019-ITM iktatószámú elrendelő levél kiegészítésben foglaltak alapján a gyorsforgalmi út szintű kialakítás mellett szükséges kidolgozni a 2x2 sávos főúti kiépítési lehetőségeket, beleértve a szintbeni csomópontok kialakításának lehetőségét,továbbá az elkészített DET alapján eddig meghozott döntésekhez képest előtérbe kerül a meglévő 47.sz.főút minél hosszabb szakaszainak felhasználása,az önálló szakaszolhatósági,ütemezett kiépítési lehetőségek vizsgálatának eddigiekhez képest kiemeltebb szerepe,melyek következtében a folyamatban lévő tervezési feladat keretében további vizsgálatok és egyeztetések válnak szükségessé.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a Hatóság az ERD1 terepbejáráson alapuló munkarésszel történő kiegészítésére vonatkozó hiánypótlást írt elő.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 348 650 000.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 392 812 178.00 HUF