Szolgáltatások - 75320-2018

20/02/2018    S35

Lettország-Riga: HR szakmai segítségnyújtási és nyelvoktatási szolgáltatások

2018/S 035-075320

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal)
Postai cím: ZA Meierovica Bulvaris 14, 2nd Floor
Város: Riga
NUTS-kód: LV006 Rīga
Postai irányítószám: LV-1050
Ország: Lettország
E-mail: procurement@berec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.berec.europa.eu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

HR szakmai segítségnyújtási és nyelvoktatási szolgáltatások

Hivatkozási szám: BEREC/2017/07/OT
II.1.2)Fő CPV-kód
79500000 Irodai kisegítő szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

HR szakmai segítségnyújtási és nyelvoktatási szolgáltatások nyújtása a BEREC Hivatal számára.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

HR szakmai segítségnyújtás

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79621000 Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LV006 Rīga
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

HR szakmai segítségnyújtás, a Berec Hivatal HR-tevékenységeivel kapcsolatos releváns további adminisztratív segítségnyújtást is tartalmazóan az éves és többéves célkitűzések teljesítése érdekében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A személyzet toborzási/kiválasztási folyamata / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: A személyzet megőrzésére és motiválására alkalmazott módszerek / Súlyszám: 35
Minőségi kritérium - Név: Csapattag hiányzása esetén a szolgáltatás folytonosságát biztosító módszerek/politika / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Adatvédelmi intézkedések / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az átfogó minőségre vonatkozó odaítélési kritériumok / Súlyszám: 60 %
Ár - Súlyszám: 40 %
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyelvoktatási szolgáltatások

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80580000 Nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvoktatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LV006 Rīga
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyelvoktatási szolgáltatásokat 3 különféle csomagban kell teljesíteni a hallgatóság, az idő, a gyakoriság, a helyszín, a célkitűzések és kimenetek szerinti formátumuk alapján.

— I. csomag: csoportos nyelvi képzés a BEREC Hivatal helyszínén,

— II. csomag: „egy az egyhez” (egy tanuló, egy oktató), „kettő az egyhez” (két tanuló, egy oktató) jellegű nyelvi képzés a BEREC Hivatal helyszínén vagy a nyertes ajánlattevő helyszínén, amennyiben azt a BEREC Hivatal kéri,

— III. csomag: további nyelvi szolgáltatások.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A nyelvoktatók toborzási/kiválasztási folyamata és a projektcsapat/nyelvoktatók fejlődése érdekében alkalmazott módszerek / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Érvénytelenítési eljárás a helyettesítésre irányuló politika; a szolgáltatások folytonosságát és a tanfolyam résztvevőinek elégedettségét biztosító alkalmazandó / alkalmazott módszerek hatékonysága és proaktivitása / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tanítási módszertan és tanfolyam-menedzsment / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: További nyelvi szolgáltatások / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Az átfogó minőségre vonatkozó odaítélési kritériumok / Súlyszám: 60 %
Ár - Súlyszám: 40 %
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 218-452602
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

HR szakmai segítségnyújtás

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

Nyelvoktatási szolgáltatások

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/02/2018