Supplies - 75451-2022

11/02/2022    S30

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2022/S 030-075451

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 025-060524)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Anna Zawada
E-mail: azawada@gcm.pl
Telephone: +48 323598952
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.3.2022
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa leków

Zad.1- Benralizumab – program lekowy NFZ

Zad.2- Immunoglobulina – program lekowy NFZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/02/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 025-060524

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Instead of:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 15.02.2022r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2022r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Read:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 23.02.2022r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2022r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 15/02/2022
Read:
Date: 23/02/2022
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 14/06/2022
Read:
Date: 22/06/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 15/02/2022
Read:
Date: 23/02/2022
VII.2)Other additional information: