Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 76479-2021

15/02/2021    S31

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 031-076479

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosítószámú projekt keretében, Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztési, bővítési feladatainak ellátására vonatkozóa

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosítószámú projekt keretében, Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztési, bővítési feladatainak ellátására vonatkozóa

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzata, Mány Község Önkormányzata, Csákvár VárosÖnkormányzata, Lovasberény Község Önkormányzata, Alcsútdoboz Település Önkormányzata.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi

Szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési

Miniszter hatáskörébe utaltberuházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,

Ahulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)rendeletében

Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokmegvalósításához szükséges

Közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződésa KEHOP-2.2.2-15-2016-00085

Azonosítószámú projekt keretében, Bicske szennyvízhálózatának ésszennyvíztisztító telepének fejlesztési, bővítési feladatainak

Ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyvfeltételei szerint”.

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Kivitelezés tájékoztató mennyiségei Újbarok agglomeráció (Alcsútdoboz, Felcsút, Szár, Tabajd, Újbarok).

Szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója.

U-1 jelű hálózati végátemelő rekonstrukciója Gépészeti csővezeték csere KO-ra, elektromos felújítás szivattyúcserével

U-2 jelű átemelő rekonstrukciója Elektromos kapcsoló szekrény csere

A-1 jelű átemelő rekonstrukciója Vasbeton átemelő műanyag bélelése, gépészeti csővezeték cseréje KO-ra

A-2 jelű átemelő rekonstrukciója Gépészeti csővezeték cseréje KO-ra

F-1 jelű átemelő rekonstrukciója Vasbeton átemelő műanyag bélelése, szivattyú vezető csövek és födémfedlapok cseréje KO-ra

F-2 jelű átemelő rekonstrukciója Villamos kapcsoló szekrények cseréje járulékos munkákkal együtt

F-9 jelű átemelő rekonstrukciója Villamos kapcsoló szekrények cseréje járulékos munkákkal együtt

Szennyvíztelep építése/fejlesztése.

Meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, korszerűsítése.

Szennyvíztisztító telep helye Újbarok, külterület, külterület 0276/1 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE) 6 383.

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap) 900.

Kivitelezés tájékoztató mennyiségei Bicske agglomeráció (Bicske, Csabdi, Mány).

Csatorna hálózat fejlesztés.

Házi bekötések száma (db) 77.

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 420.

Nyomóvezeték hossza (m) 600.

Közterületi átemelő (db) 9.

Közterületi átemelőből új építés (db) 2.

Közterületi átemelőből felújítás (db) 7.

Hálózatrekonstrukció (nyílt árkos vezeték építés és csőbélelés) 1651.

Szennyvíztelep építése/fejlesztése.

Meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, korszerűsítése.

Szennyvíztisztító telep helye Bicske 0122/1. és 0121/4. hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE) 20 232.

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap) 2 492.

Kivitelezés tájékoztató mennyiségei Lovasberény.

Csatorna hálózat építés.

Házi bekötések száma (db) 1 132.

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 15 466.

Nyomóvezeték hossza (m) 5 274.

Közterületi átemelő (db) 4.

Közterületi átemelőből új építés (db) 4.

Közterületi átemelőből felújítás (db) 0.

Házi átemelő beépítése (db) 2.

Szennyvíztelep építése/fejlesztése.

Új szennyvíztisztító telep építése.

Szennyvíztisztító telep helye Lovasberény, külterület 0159/10 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE) 2 650.

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap) 300.

Kivitelezés tájékoztató mennyiségei Csákvár.

Csatorna hálózat fejlesztés.

Házi bekötések száma (db) 826.

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 16 405.

Nyomóvezeték hossza (m) 2 250.

Közterületi átemelő (db) 1.

Közterületi átemelőből új építés (db) 1.

Közterületi átemelőből felújítás (db) 0.

Házi átemelő beépítése (db) 19.

Szennyvíztelep építése/fejlesztése.

Meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, korszerűsítése.

Szennyvíztisztító telep helye Csákvár, külterület 078 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE) 5 563.

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap) 730.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00085

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 016-032029

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szerződéses megállapodás

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (M-E 2020 Konzorcium)
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (M-E 2020 Konzorcium)
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6 510 700 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/02/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzata, Mány Község Önkormányzata, Csákvár VárosÖnkormányzata, Lovasberény Község Önkormányzata, Alcsútdoboz Település Önkormányzata

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dokumentációban részletezetteknek megfelelően.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 2069
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 459 413 850.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (M-E 2020 Konzorcium)
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (M-E 2020 Konzorcium)
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2226
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Módosítás dátuma: 2021.1.12.

Szerződéses Ár

Teljesítési határidő

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Óbarok község területén kiépülő csatornahálózaton elvezetendő szennyvíz a település Újbaroki agglomerációhoz való csatlakozásával a jelenleg is üzemelő - Alcsútdoboz, Felcsút, Szár, Tabajd és Újbarok települések szennyvizét fogadó - Újbaroki szennyvíztisztító telepre kerül bevezetésre.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 510 700 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 459 413 850.00 HUF