Services - 77885-2017

01/03/2017    S42    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Kaunas: Statybos darbų priežiūra

2017/S 042-077885

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2004/17/EB

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kam: Vyta Pokštienė
LT-47179 Kaunas
Lietuva
Telefonas: +370 37305994
El. paštas: v.pokstiene@kaunoenergija.lt

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiojo subjekto adresas: http://www.kaunoenergija.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Daugiau informacijos galima gauti iš: Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kam: Dariui Šermukšniui
LT-47179 Kaunas
Lietuva
Telefonas: +370 37305658
El. paštas: d.sermuksnis@kaunoenergija.lt

I.2)Pagrindinė veikla
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas
I.3)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų subjektų vardu
Perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Kauno miestas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
I pirkimo dalis – „Paslauga objektui „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 6T-3 prie pastato Jotvingių g. 16 iki ŠK 6T-5 prie pastato Jotvingių g. 6, Kaunas“ (trumpinys – Paslauga objektui Jotvingių g. (6T)“). Objekto sąmatinė kaina – 673 288 EUR be PVM. Darbų pradžia 2018 metų šildymo sezono pabaigoje, darbų pabaiga – 17.9.2018;
II pirkimo dalis – „Paslauga objektui „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp šilumos kameros 5T-22 prie pastato Islandijos pl. 209 ir šilumos kameros 5T-27, Kaunas“ (trumpinys – Paslauga objektui Islandijos pl. (5T)“). Objekto sąmatinė kaina – 4 033 917 EUR be PVM. Darbų pradžia – 2017 metų šildymo sezono pabaiga, darbų pabaiga – 15.9.2017;
III pirkimo dalis – „Paslauga objektams „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo šilumos kameros 1T-11 prie pastato V. Krėvės pr. 77 iki šilumos kameros 1T-26, Kaunas“ ir „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 1T-8A prie pastato V. Krėvės pr. 84, Kaunas iki ŠK 1T-8-3“ (trumpinys – Paslauga 2 objektams V. Krėvės pr. (1T)“. Objektų sąmatinės kainos atitinkamai – 179 725,62 EUR be PVM ir 3 808 766,12 EUR be PVM. Darbų pradžia – 2.5.2018, darbų pabaiga – 21.8.2018;
IV pirkimo dalis – Paslauga objektams „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 5T-14 prie pastato Pramonės pr. 46 ir ŠK 5T-17 prie pastato Islandijos pl. 33, Kaunas“ ir „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 5T-19 prie pastato Šiaurės pr. 47 ir ŠK 5T-21 prie pastato
P. Plechavičiaus g. 27, Kaunas“ (trumpinys – „Paslauga 2 objektams: Pramonės pr. – Islandijos pl. bei Šiaurės pr. – P. Plechavičiaus g. (5T)“. Objektų sąmatinės kainos atitinkamai – 1 872 378,51 EUR be PVM ir 1 726 667,77 EUR be PVM. Darbų pradžia – 2.5.2017, darbų pabaiga – 21.8.2017;
V pirkimo dalis – Paslauga objektams „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp šilumos kameros 4T-8 prie pastato Pramonės pr. 3 ir šilumos kameros 4T-12A prie pastato K. Baršausko g. 66A, Kaunas“ ir „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo šilumos kameros 4T-30 prie pastato Vytauto pr. 16 iki šilumos kameros 4T-31 prie pastato Apynių g. 19, Kaunas“ (trumpinys – „Paslauga 2 objektams: Pramonės pr. – K. Baršausko g. bei Vytauto pr. – Apynių g. (4T)“. Objekto sąmatinės kainos atitinkamai – 1 077 538,84 EUR be PVM ir 660 378,51 EUR be PVM. Darbų pradžia – 2017 metų šildymo sezono pabaiga, darbų pabaiga – 15.9.2017;
VI pirkimo dalis – Paslauga objektui „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo Pergalės katilinės iki ŠK 5K-3A, ŠK 6K-2, ŠK 4K-1 Kaunakiemio g., Kaunas“ (trumpinys – „Paslauga objektui Kaunakiemio g. (4K)“. Objekto sąmatinė kaina – 839 696,00 Eur be PVM. Darbų pradžia – 20.4.2017, darbų pabaiga – 30.9.2017;
VII pirkimo dalis – Paslauga objektui „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 1T-26A iki ŠK 1T-34 P. Lukšio g., Kaunas“ (trumpinys – „Paslauga objektui P. Lukšio g. (1T)“. Objekto sąmatinė kaina – 1 867 690 EUR be PVM. Darbų pradžia – 20.4.2017, darbų pabaiga –
30.9.2017.
VIII pirkimo dalis – Paslauga objektui „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 2Ž-29 iki ŠK 2Ž-33A Prancūzų g., Kaunas“ (trumpinys – Paslauga objektui Prancūzų g. (2Ž)“. Objekto sąmatinė kaina – 1 096 591 EUR be PVM. Darbų pradžia – 20.4.2017, darbų pabaiga –
30.9.2017.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Perkamos statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslaugos 8 (aštuoniems) objektams. Pirkimas skaidomas į 8 (aštuonias) dalis.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų sutarčių atveju – numatomi tolesnių kvietimų dalyvauti konkurse terminai:
mėnesių: 12 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Paslauga objektui Jotvingių g. (6T)
1)Trumpas aprašymas:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga objektui „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 6T-3 prie pastato Jotvingių g. 16 iki ŠK 6T-5 prie pastato Jotvingių g. 6, Kaunas (trumpinys – Paslauga objektui Jotvingių g. (6T)). Objekto sąmatinė kaina – 673 288 EUR be PVM. Darbų pradžia 2018 metų šildymo sezono pabaigoje, darbų pabaiga – 17.9.2018.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

3)Kiekis arba apimtis:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis:
Paslaugos kaina kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei 0,83 proc. nuo objekto sąmatinės kainos.
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Paslauga objektui Islandijos pl. (5T)
1)Trumpas aprašymas:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga objektui „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp šilumos kameros 5T-22 prie pastato Islandijos pl. 209 ir šilumos kameros 5T-27, Kaunas“ (trumpinys – Paslauga objektui Islandijos pl. (5T)“). Objekto sąmatinė kaina – 4 033 917 EUR be PVM. Darbų pradžia – 2017 metų šildymo sezono pabaiga, darbų pabaiga – 15.9.2017.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

3)Kiekis arba apimtis:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis:
Paslaugos kaina kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei 0,83 proc. nuo objekto sąmatinės kainos.
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Paslauga 2 objektams V. Krėvės pr. (1T)
1)Trumpas aprašymas:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga objektams „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo šilumos kameros 1T-11 prie pastato V. Krėvės pr. 77 iki šilumos kameros 1T-26, Kaunas" ir „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 1T-8A prie pastato V. Krėvės pr. 84, Kaunas iki ŠK 1T-8-3“ (trumpinys – Paslauga 2 objektams V. Krėvės pr. (1T)“. Objektų sąmatinės kainos atitinkamai – 179 725,62 EUR be PVM ir 3 808 766,12 Eur be PVM. Darbų pradžia – 2.5.2018, darbų pabaiga – 21.8.2018.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

3)Kiekis arba apimtis:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis:
Paslaugos kaina kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei 0,83 proc. nuo objekto sąmatinės kainos.
Pirkimo dalis Nr.: 4 Pirkimo dalies pavadinimas: Paslauga 2 objektams: Pramonės pr. – Islandijos pl. bei Šiaurės pr. – P.Plechavičiaus g. (5T).
1)Trumpas aprašymas:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga objektams „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 5T-14 prie pastato Pramonės pr. 46 ir ŠK 5T-17 prie pastato Islandijos pl. 33, Kaunas“ ir „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 5T-19 prie pastato Šiaurės pr. 47 ir ŠK 5T-21 prie pastato P. Plechavičiaus g. 27, Kaunas“ (trumpinys – „Paslauga 2 objektams: Pramonės pr. – Islandijos pl. bei Šiaurės pr. – P. Plechavičiaus g. (5T)“. Objektų sąmatinės kainos atitinkamai – 1 872 378,51 EUR be PVM ir 1 726 667,77 EUR be PVM. Darbų pradžia – 2.5.2017, darbų pabaiga – 21.8.2017.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

3)Kiekis arba apimtis:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis:
Paslaugos kaina kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei 0,83 proc. nuo objekto sąmatinės kainos.
Pirkimo dalis Nr.: 5 Pirkimo dalies pavadinimas: Paslauga 2 objektams: Pramonės pr. – K. Baršausko g. bei Vytauto pr. – Apynių g. (4T).
1)Trumpas aprašymas:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga objektams „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp šilumos kameros 4T-8 prie pastato Pramonės pr. 3 ir šilumos kameros 4T-12A prie pastato K. Baršausko g. 66A, Kaunas“ ir „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo šilumos kameros 4T-30 prie pastato Vytauto pr. 16 iki šilumos kameros 4T-31 prie pastato Apynių g. 19, Kaunas“ (trumpinys – „Paslauga 2 objektams: Pramonės pr. – K. Baršausko g. bei Vytauto pr. – Apynių g. (4T)“. Objekto sąmatinės kainos atitinkamai – 1 077 538,84 EUR be PVM ir 660 378,51 EUR be PVM. Darbų pradžia – 2017 metų šildymo sezono pabaiga, darbų pabaiga – 15.9.2017.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

3)Kiekis arba apimtis:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis:
Paslaugos kaina kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei 0,83 proc. nuo objekto sąmatinės kainos.
Pirkimo dalis Nr.: 6 Pirkimo dalies pavadinimas: Paslauga objektui Kaunakiemio g. (4K)
1)Trumpas aprašymas:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga objektui „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo Pergalės katilinės iki ŠK 5K-3A, ŠK 6K-2, ŠK 4K-1 Kaunakiemio g., Kaunas“ (trumpinys – „Paslauga objektui Kaunakiemio g. (4K)“. Objekto sąmatinė kaina – 839 696 EUR be PVM. Darbų pradžia – 20.4.2017, darbų pabaiga – 30.9.2017.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

3)Kiekis arba apimtis:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis:
Paslaugos kaina kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei 0,83 proc. nuo objekto sąmatinės kainos.
Pirkimo dalis Nr.: 7 Pirkimo dalies pavadinimas: Paslauga objektui P. Lukšio g. (1T)
1)Trumpas aprašymas:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga objektui „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 1T-26A iki ŠK 1T-34 P. Lukšio g., Kaunas“ (trumpinys – „Paslauga objektui P. Lukšio g. (1T)“. Objekto sąmatinė kaina – 1 867 690 EUR be PVM. Darbų pradžia – 20.4.2017, darbų pabaiga –
30.9.2017.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

3)Kiekis arba apimtis:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis:
Paslaugos kaina kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei 0,83 proc. nuo objekto sąmatinės kainos.
Pirkimo dalis Nr.: 8 Pirkimo dalies pavadinimas: Paslauga objektui Prancūzų g. (2Ž)
1)Trumpas aprašymas:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga objektui „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 2Ž-29 iki ŠK 2Ž-33A Prancūzų g., Kaunas“ (trumpinys – Paslauga objektui Prancūzų g. (2Ž)“. Objekto sąmatinė kaina – 1 096 591 EUR be PVM. Darbų pradžia – 20.4.2017, darbų pabaiga –
30.9.2017.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

3)Kiekis arba apimtis:
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslauga.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis:
Paslaugos kaina kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei 0,83 proc. nuo objekto sąmatinės kainos.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Kiekvienos pirkimo dalies sutarties įvykdymo užtikrinimui numatomos netesybos: jei tiekėjas dėl savo kaltės nutraukia sutartį, tai Perkančiajai organizacijai turi sumokėti 10 proc. nuo sutarties kainos su PVM baudą.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už suteiktas paslaugas Perkančioji organizacija apmoka per 30 (trisdešimt) dienų po paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos:
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (-iai) ar kitas (-i) asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d. 1 p.
Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikti:
— išrašą iš teismo sprendimo arba
— Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba
— atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikti:
— išrašą iš teismo sprendimo arba
— Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą dokumentą, arba
— valstybės įmonės Registrų centro išduodamą pažymą apie fizinį asmenį, arba
— valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
Jeigu tiekėjas neteikia nei vieno iš aukščiau nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: kad balsų daugumos (50 proc. plius 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus.
Pateikti:
3.1. jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip
60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas; 3.2. Tiekėjo deklaraciją.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikti:
Jeigu tiekėjas registruotas Lietuvos Respublikoje:
4.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus išduotų pažymų apie įsipareigojimų įvykdymą valstybei ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, skaitmenines kopijas;
4.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduoto dokumento skaitmeninę kopiją, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, skaitmeninę kopiją.
Pastaba: šiame punkte nurodytus dokumentus pateikia tik tiekėjas, registruotas Lietuvos Respublikoje, kuris yra fizinis asmuo. Tiekėjas, registruotas Lietuvos Respublikoje, kuris yra juridinis asmuo, neprivalo pateikti 2 punkte nurodytų dokumentų.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, vietoje 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingų valstybės institucijų išduotų pažymų skaitmenines kopijas.
Visi nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Nenumatomas.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) statinio statybos techninės priežiūros vadovą, turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį atliekant bendrųjų statinio statybos darbų techninę priežiūrą.
Pateikti:
1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar kitų kompetentingų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai (arba Teisės pripažinimo pažymos).
1.2. Statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasirašytą darbo patirties aprašymą, nurodant vardą, pavardę, vykdytus darbus, darbų atlikimo laikotarpį, jų trumpą aprašymą.
2. Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) statinio statybos specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą, turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį atliekantį susisiekimo komunikacijų (keliai, gatvės) įrengimo techninę priežiūrą.
Pateikti:
2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar kitų kompetentingų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai (arba Teisės pripažinimo pažymos);
2.2. Statinio statybos specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pasirašytą darbo patirties aprašymą, nurodant vardą, pavardę, vykdytus darbus, darbų atlikimo laikotarpį, jų trumpą aprašymą.
3. Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) statinio statybos specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą, turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį atliekant šilumos tiekimo tinklų tiesimo techninę priežiūrą.
Pateikti:
3.1. Teisę eiti atitinkamas pareigas patvirtinantys dokumentai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar kitų kompetentingų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai (arba Teisės pripažinimo pažymos);
3.2. Statinio statybos specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pasirašytą darbo patirties aprašymą, nurodant vardą, pavardę, kvalifikaciją, vykdytus darbus, darbų atlikimo laikotarpį, jų trumpą aprašymą.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiojo subjekto priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų gavimo sąlygos (išskyrus DPS)
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 5.4.2017 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
11.4.2017 - 10:00
IV.3.5)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.7)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 11.4.2017 - 10:45

Vieta

AB „Kauno energija“ 105 kab., Raudondvario pl. 84, Kaunas.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija:
Pirkimo dokumentai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki Sutarties sudarymo pareikšti pretenziją Perkančiajai organizacijai dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos ir skundai bus nagrinėjami vadovaujantis Įstatymo V skyriaus nuostatomis.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28.2.2017