Szolgáltatások - 7856-2021

08/01/2021    S5

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 005-007856

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner József Balázs
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés-Körmend(M80)-Szombathely-Zanat kelet(M86)

Hivatkozási szám: EKR001233692019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezés-Körmend(M80)-Szombathely-Zanat kelet(M86)

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Útkategória: K.II. tervezési o., Tervezési sebesség: 110 km/h, Domborzati viszony: B; Forgalmi sávok száma: 2x2 sáv. Teljes tervezendő gyorsforgalmi úthossz egybefüggő cca. 26,0 km, új nyomvonalon, fizikai elválasztással.

A nyomvonal a tervezett M80-M86 és a 8 és 86 sz. főutak által határolt csomópontjából indul, figyelembe véve a 2013.11. hóban forgalomba helyezett 2x2 sávos szakasz (53,0-57,0 kmsz között) esetleges felhasználását.

Feladatok: tanulmányterv, EVD, KHT, Natura2000 hatásbecslés (döntéselőkészítő tanulmány), a fentiek alapján engedélyezési tervdok. teljeskörű elkészítése, az építési és kapcsolódó engedélyek megszerzése. A tervezendő szakasz csatlakozik a Körmend M80-M86 és a 8 és 86 sz. főutak csomóponthoz, végpontja Szombathely (Zanat térsége) az M86 autóút.

Új M86 autóút tervezésénél biztosítani szükséges a 86. sz. és a 87. sz. főutak nyomvonalának folytonosságát.

Sorokpolány térségében csomópontot szükséges létesíteni, Sorokpolány tehermentesítése érdekében - a csomóponthoz kapcsolódóan - 2x1 sávos elkerülő út tervezése is tárgyi projekt része, kapcsolódva a meglévő 8704. jelű összekötő úthoz. A szakasz végcsomópontjainak megfelelő kialakítása érdekében figyelemmel kell lenni a további tervezett (távlati) és folyamatban levő fejlesztésekre: É-on a Szombathely-Kőszeg közötti közúti kapcsolat, a 87-89. számú főút Szombathely hiányzó ÉK-i elkerülő szakasz fejlesztése, D-en az M80 autóút Körmend-Szentgotthárd-Rábafüzes országhatár, az M76 autóút Zalaegerszeg-Körmend közötti szakasz fejlesztése.

Mennyiség:

Ny-Dunántúl magas szintű közúti kapcsolatainak vizsgálati dokumentáció (masterplan) feldolgozása és a következtetések levonása,

Tanulmányterv, Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) valamint kapcsolódó munkarészek elkészítése,

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD), Környezeti Hatástanulmány, Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció (KHT/KHV) készítése (környezeti és természetvédelmi kockázat vizsgálata), NATURA 2000 hatásbecslés készítése,

Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD I.) a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv készíti el; az ERD megszerzésével kapcsolatos feladat azonban a tervező feladata.

Érintett települések településrendezési tervdok. módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,

Csomóponti kialakítások terv., különös tekintettel az M80-M86-8 sz. főút- 86. sz. főút csatlakozásra és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése,

Eng.-i tervdok. készítése,

Építési eng. megszerzése (magasép. eng. kivételével),

Komplex pihenőhely, egyszerű pihenőhely létesítésének vizsgálata, útépítési, közműépítési és magasép. eng. tervdok.-jának az elkészítése

Fix- vagy több hatóság ellenőrzését biztosító mobil mérőállomás és tengelysúlymérő állomás elhelyezésének vizsgálata, hatósági, üzemeltetői egyeztetések lefolytatása, útépítési, közműép. és magasép. engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítése,

Az önvezető járművek közlekedéséhez alkalmas infrastruktúra kiépítésének vizsgálata, tervezése, eng. tervdok. elkészítése.

Kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása,

Mezőgazdasági területek művelésből való kivonása földhivatali határozattal,

Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi eng. megszerzése,

Jóváhagyott tervi anyaggal (eng. terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolg. nyilatkozatok beszerzése,

Az eng. tervdok. javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel (építési, vízjogi létesítési, környezetvéd.).

Komplex pihenőhely(ek) és/vagy egyszerű pihenőhely(ek) tervdok. eng. való benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel.

Vasúti, közúti, vízfolyás keresztezése külön szinten, műtárgy (híd) megvalósításával. A gyorsforgalmi út esetében az országos és gyorsforgalmi közúthálózat kapcsolatrendsz. vizsg.: a funkció és hálózati szintű vizsgálat, annak összehangolása alapvető tervezői feladat. Részletes tervezői feladatok: ML-ben.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 22
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 099-237772

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezés-Körmend(M80)-Szombathely-Zanat kelet(M86)

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/05/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11752336
Postai cím: Gyarmat utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Fax: +36 17901178
Internetcím: http://www.specialterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 946 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Tervezési szerződés módosításának aláírása: 2020. december 17.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Útkategória: K.II. tervezési o., Tervezési sebesség: 110 km/h, Domborzati viszony: B; Forgalmi sávok száma: 2x2 sáv. Teljes tervezendő gyorsforgalmi úthossz egybefüggő cca. 26,0 km, új nyomvonalon, fizikai elválasztással.

A nyomvonal a tervezett M80-M86 és a 8 és 86 sz. főutak által határolt csomópontjából indul, figyelembe véve a 2013.11. hóban forgalomba helyezett 2x2 sávos szakasz (53,0-57,0 kmsz között) esetleges felhasználását.

Feladatok: tanulmányterv, EVD, KHT, Natura2000 hatásbecslés (döntéselőkészítő tanulmány), a fentiek alapján engedélyezési tervdok. teljeskörű elkészítése, az építési és kapcsolódó engedélyek megszerzése. A tervezendő szakasz csatlakozik a Körmend M80-M86 és a 8 és 86 sz. főutak csomóponthoz, végpontja Szombathely (Zanat térsége) az M86 autóút.

Új M86 autóút tervezésénél biztosítani szükséges a 86. sz. és a 87. sz. főutak nyomvonalának folytonosságát.

Sorokpolány térségében csomópontot szükséges létesíteni, Sorokpolány tehermentesítése érdekében - a csomóponthoz kapcsolódóan - 2x1 sávos elkerülő út tervezése is tárgyi projekt része, kapcsolódva a meglévő 8704. jelű összekötő úthoz. A szakasz végcsomópontjainak megfelelő kialakítása érdekében figyelemmel kell lenni a további tervezett (távlati) és folyamatban levő fejlesztésekre: É-on a Szombathely-Kőszeg közötti közúti kapcsolat, a 87-89. számú főút Szombathely hiányzó ÉK-i elkerülő szakasz fejlesztése, D-en az M80 autóút Körmend-Szentgotthárd-Rábafüzes országhatár, az M76 autóút Zalaegerszeg-Körmend közötti szakasz fejlesztése.

Mennyiség:

Ny-Dunántúl magas szintű közúti kapcsolatainak vizsgálati dokumentáció (masterplan) feldolgozása és a következtetések levonása,

Tanulmányterv, Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) valamint kapcsolódó munkarészek elkészítése,

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD), Környezeti Hatástanulmány, Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció (KHT/KHV) készítése (környezeti és természetvédelmi kockázat vizsgálata), NATURA 2000 hatásbecslés készítése,

Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD I.) a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv készíti el; az ERD megszerzésével kapcsolatos feladat azonban a tervező feladata.

Érintett települések településrendezési tervdok. módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,

Csomóponti kialakítások terv., különös tekintettel az M80-M86-8 sz. főút- 86. sz. főút csatlakozásra és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése,

Eng.-i tervdok. készítése,

Építési eng. megszerzése (magasép. eng. kivételével),

Komplex pihenőhely, egyszerű pihenőhely létesítésének vizsgálata, útépítési, közműépítési és magasép. eng. tervdok.-jának az elkészítése

Fix- vagy több hatóság ellenőrzését biztosító mobil mérőállomás és tengelysúlymérő állomás elhelyezésének vizsgálata, hatósági, üzemeltetői egyeztetések lefolytatása, útépítési, közműép. és magasép. engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítése,

Az önvezető járművek közlekedéséhez alkalmas infrastruktúra kiépítésének vizsgálata, tervezése, eng. tervdok. elkészítése.

Kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása,

Mezőgazdasági területek művelésből való kivonása földhivatali határozattal,

Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi eng. megszerzése,

Jóváhagyott tervi anyaggal (eng. terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolg. nyilatkozatok beszerzése,

Az eng. tervdok. javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel (építési, vízjogi létesítési, környezetvéd.).

Komplex pihenőhely(ek) és/vagy egyszerű pihenőhely(ek) tervdok. eng. való benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel.

Vasúti, közúti, vízfolyás keresztezése külön szinten, műtárgy (híd) megvalósításával. A gyorsforgalmi út esetében az országos és gyorsforgalmi közúthálózat kapcsolatrendsz. vizsg.: a funkció és hálózati szintű vizsgálat, annak összehangolása alapvető tervezői feladat. Részletes tervezői feladatok: ML-ben.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 22
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 946 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11752336
Postai cím: Gyarmat utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Fax: +36 17901178
Internetcím: http://www.specialterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján megállapodnak, hogy a Szerződés 5.2. pontjában rögzített, „számlázási ütemterv” táblázatban szereplő „8. végszámla” teljesítési és fizetési mérföldkő az alábbiak szerint módosul:

Részszámlák/

Végszámla Számlázható összeg a vonatkozó munkadíj %-ában Számlázható összeg a vonatkozó szerzői jog ellenértékének %-ában Teljesítendő feladat

8. végszámla 10 % 85 % Az építési engedélyben szereplő előírások, feltételek átvezetésével „véglegesített” engedélyezési tervdokumentáció leszállítása. Kivitelezői pályázatra alkalmas engedélyezési terv alapú III. és IV. sz. közbeszerzési dokumentáció és a tervezői árbecslés elkészítése és leszállítása.

Helyett

Részszámlák/

Végszámla Számlázható összeg a vonatkozó munkadíj %-ában Számlázható összeg a vonatkozó szerzői jog ellenértékének %-ában Teljesítendő feladat

8. végszámla 10 % 80 % Az építési engedélyben szereplő előírások, feltételek átvezetésével „véglegesített” engedélyezési tervdokumentáció leszállítása. Kivitelezői pályázatra alkalmas engedélyezési terv alapú III. és IV. sz. közbeszerzési dokumentáció és a tervezői árbecslés elkészítése és leszállítása.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelői oldalon a NIF Zrt. számlavezető pénzügyi intézménye és bankszámlaszáma a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint kerül módosításra:

„számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár

Számlaszáma: (IBAN) 10023002-00337380-00000093”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

II.1. Számlázási ütemtervben szereplő számítási hiba javítása

Megrendelő az ajánlattételi időszakban a Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott „Tervezési Szerződés (Tervezet)” 5.2. pontja szerinti számlázási ütemtervben az egyes részszámlákhoz és végszámlához tartozó szerzői jog ellenérték %-ban meghatározott számlázható összege körében a 2. részszámla (5 %), az 5. részszámla (15 %) és a 8. végszámla (85 %) került meghatározásra, melynek összesítése során a szerzői jog ellenértékének százalékos összege hibásan 105 %-ot eredményezne.

Tekintettel arra, hogy a Szerződés a fentiek szerint került aláírásra, így jelen szerződésmódosítás célja a szerzői jog ellenértékének %-ban meghatározott számlázható összege körében a hibás százalékértékek kijavítása, melynek során a Szerződés 3.2. pontjában rögzített nettó 946 000 000 Ft Tervezői díj, valamint a Tervezői díj részei: a nettó 851 400 000 Ft munkadíj, és a nettó 94 600 000 Ft szerzői jog ellenértéke nem változnak.

Az 1. számú szerződésmódosításban a 2. részszámlához kapcsolódó szerzői jog ellenérték %-ban meghatározott mértéke a Szerződés szerinti (5 %), az 5. részszámlához kapcsolódó szerzői jog ellenérték %-ban meghatározott mértéke a Szerződés szerint is rögzített (15 %) marad, a helyes számítás eredményeképpen a 8. végszámlához kapcsolódó szerzői jog ellenérték 80 %-ban kerül módosításra. Így a 2. és 5. részszámlákhoz, valamint a 8. végszámlához kapcsolódó számlázható összeg a vonatkozó szerzői jog ellenérték %-ban meghatározott mértéke mindösszesen 100 % lesz.

II.2. Adatváltozások

A Megrendelő bankszámlaszáma vonatkozásában – a társaság kincstári körbe kerülésére tekintettel – a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámot szükséges feltüntetni.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 946 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 946 000 000.00 HUF