Services - 78585-2017

02/03/2017    S43    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Jabłonna-Majątek: Engineering design services

2017/S 043-078585

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Jabłonna
7132892826
Jabłonna-Majątek 22
Jabłonna-Majątek
23-114
Poland
Contact person: Damian Sędłak
Telephone: +48 815610570
E-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl
Fax: +48 815610065
NUTS code: PL314

Internet address(es):

Main address: www.jablonna.lubelskie.pl

I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Reference number: IRO.271.2.2017.DS
II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 – Przebudowa (modernizacja) remizy OSP w Jabłonnie – Majątek na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz z zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL31
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 08/05/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 – Budowa parkingu na miejscu obecnego budynku Biblioteki i GOPS w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 228 Zadanie 3 – Budowa placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa ...

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL31
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 08/05/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5 – Przebudowa (modernizacja) obecnego budynku Urzędu Gminy Jabłonna na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL31
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 08/05/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 6 – Remont (modernizacja) budynku gospodarczego w Jabłonnie – Majątek na potrzeby organizacji pozarządowych i jako miejsce spotkań mieszkańców Zadanie 7 – Budowa placu w centrum ...

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL31
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 08/05/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/04/2017
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/02/2017