Építési beruházás - 78615-2022

14/02/2022    S31

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 031-078615

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 309950407
Fax: +36 12069781
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely Megyeháza épületének felújítása

Hivatkozási szám: EKR000855332021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szombathely Megyeháza épületének felújítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 134 787 667.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. Hrsz.: 6271

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgy: Szombathely Megyeháza épületének felújítása (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. Hrsz.: 6271)

Műemléki védelem alatt álló épület, műemléki törzsszáma: 7548 M I,

műemléki azonosítója: 9376 kiemelten és egyedileg védett régészeti lelőhely.

A felújítás céljai:

1, a jelen és jövőbeli igényeket jobban kielégítő rugalmas belső elrendezés

kialakítása úgy, hogy közben lehetőség szerint minél jobban helyreállításra

kerüljön az eredeti térrendszer, eltüntetve az idők során végrehajtott - sokszor

esetleges - lefalazásokat, átalakításokat,

2, az akadálymentesített megközelítés és használat biztosítása érdekében

felvonó és akadálymentesített wc kialakítása,

3, a teljes belső gépészeti - fűtési, belső terű helyiségek szellőzése, víz és

szennyvíz - rendszer, a villamos és informatikai hálózat teljes felújítása.

4, homlokzat és homlokzati nyílászárók felújítása 3 898 m2 homlokzat vetületi felülettel

Épület összes nettó, azaz hasznos alapterülete 4 615 m2

A felújítási munka minden alapszakágra azaz építészet, statika, gépészet (vízellátás-csatornázás, fűtés-hűtés, szellőzés) villamos munkák (erős és gyengeáram) felvonószerelési munkákra vonatkozik szükséges restaurátori szakfelügyelet bevonása mellett.

Beépítésre kerül 2 db 630 kg teherbírású 8 személyes felvonó,

beltéri és homlokzati festések 19 248 m2,

melegburkolatok parketta burkolat készül 1 985 m2,

hidegburkolatok oldalfalon 716 m2 padlón 1 291 m2,

portalanító kenés beton padló felületen 1 035 m2,

utólagos talajnedvesség elleni vízszigetelési munkái 801 falm2 (falkeresztmetszeti négyzetméter) furatinjektálásos vízszigetelés, 4 678 m2 légpólusos szellőző szárító vakolat készítése, a pinceszint nettó alapterülete 1 010 m2,

homlokzati fa nyílászárók felújítása 139 db valamint 59 db újragyártása összesen 198 db

homlokzati párkány javítása 850 m

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2.1) alk. követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési beruházás során szerzett FMV szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.2) alk. követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési beruházás során szerzett FMV szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.3) alk. követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési beruházás során szerzett FMV szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

- A 2.1-2.3.) értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

- Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 36 hónapban határozza meg a 2.1-2.3 értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

Ajánlatkérő közhasználatú építmény alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott fogalmat érti, amely szerint

Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely

- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

- A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok esetében az Ár értékelési szempont (súlyszám: 70) az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

1. Nettó vállalkozói díj összesen (HUF) (tartalék keret nélkül) - súlyszám: 70

A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok esetében a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontok (súlyszám: 10-10-10) az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

2.1. Az M2.1) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) - súlyszám: 10

2.2. Az M2.2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) - súlyszám: 10

2.3. Az M2.3) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) - súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 166-432296
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szombathely Megyeháza épületének felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10738885220
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 134 787 667.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felvonulási létesítmények, költségtérítések részfeladatai, Bontási munkák részfeladatai, Irtás, föld- és sziklamunka, Síkalapozási

munkák részfeladatai, Zsaluzás, állványozás, Helyszíni beton és vb munka részfeladatai, Előregyártott épületszerkezeti elem

elhelyezése és szerelése, Falazás és egyéb kőművesmunka, Ácsmunka, Vakolás és rabicolás részfeladatai, Szárazépítés,

Tetőfedés részfeladatai, Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai, Bádogozás, Fa nyílászáró javítása és

elhelyezése részfeladatai,

Lakatos szerkezetek felújítása és elhelyezése részfeladatai, Üvegezés, fóliázás részfeladatai, Felületképzés (festés, mázolás,

korrózióvédelem, tűzvédelem, parketta csiszolás, lakkozás) részfeladatai, Szigetelés részfeladatai. Utólagos szigetelés,

Takarítási munka, Rögzítések, tömítések részfeladatai, Akadálymentesítési munkák részfeladatai, Belsőépítészet, beépített bútorok,

díszítéstechnika részfeladatai, Felvonó építési munkák, Restaurálási munkák részfeladatai, Erősáram építési munkák

részfeladatai, Gyengeáramú építési munkák részfeladatai, Épületgépészeti munkák részfeladatai, Közmű építési munkák,

Kőburkolat készítése részfeladatai, Kert- és tájépítészeti munkák részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az összegezés megküldésének időpontja: 2021. november 12.

Ajánlattevők, ajánlatok:

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1. (10738885220)

Nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül (HUF): 3 134 787 667 Ft

Az M2.1) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési

beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap):

36

Az M2.2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési

beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap):

36

Az M2.3) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési

beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap):

36

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., Magyarország 9400 Sopron, Ipar Körút 13. (11121426208)

Nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül (HUF): 3 362 914 212 Ft

Az M2.1) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési

beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap):

0

Az M2.2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési

beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap):

36

Az M2.3) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közhasználatú intézményi területen megvalósult építési

beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap):

36

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/02/2022