Építési beruházás - 78703-2022

14/02/2022    S31

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 031-078703

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 sz. projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk,Oszlár, Tiszapalkonya településeken szennyvíztisztító telep és ztító telep és csatornahálózat fejl

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 sz. projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk,Oszlár, Tiszapalkonya településeken szennyvíztisztító telep és ztító telep és csatornahálózat fejl

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk, Oszlár, Tiszapalkonya

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel

Összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszterhatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a

Szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházásokmegvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek közötta szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásoklebonyolítását. Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: «Vállalkozásiszerződés a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 azonosítószámú projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk,Oszlár, Tiszapalkonya településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztésifeladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉMO14)»

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Agglomeráció Telep kapacitás Csatorna hálózat

Hejőbába központú agglomeráció

530 m3/d; 5500 LE

Gravitációs vezeték:

34782fm; nyomócső:

19176fm

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2017-00126

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 097-233491

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 sz. projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk,Oszlár, Tiszapalkonya településeken szennyvíztisztító telep és ztító telep és csatornahálózat fejl

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 850 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1206
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1206
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/02/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk, Oszlár, Tiszapalkonya

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel

Összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszterhatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a

Szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházásokmegvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek közötta szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásoklebonyolítását. Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: «Vállalkozásiszerződés a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 azonosítószámú projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk,Oszlár, Tiszapalkonya településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztésifeladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉMO14)»

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Agglomeráció Telep kapacitás Csatorna hálózat

Hejőbába közpon tú agglomeráció

530 m3/d; 5500

LE

Gravitációs vezeték:

34782fm; nyomócső:

19176fm

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 874 656 136.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek - figyelemmel a Vállalkozó bejelentésére - a Hatályos Szerződés Szerződéses Megállapodásának 6.1. pontjában rögzített alábbi rendelkezés helyébe az ekként az ekként megjelölt rendelkezéseket helyezik:

Módosuló rendelkezés:

„Vállalkozó részéről:

Név: Farkas Árpád főépítésvezető

Tel: +36-30-415-6780

NÜJ szám: 832994098

Vállalkozó részéről:

Név: Szabó Szilveszter

Tel: +36-30-792-9878

NÜJ szám: 378516448”

Módosított rendelkezések:

„Vállalkozó részéről:

Név: Fábián Géza (napi jelentésért felelős és FMV)

Tel: +36-30-727-0279

e-mail: gfabian@euroaszfalt.hu

NÜJ: 986852554

Vállalkozó részéről:

Név: Boros László napi jelentésre jogosult

Tel: +36-20-964-1634

e-mail: lboros@euroaszfalt.hu

NÜJ: 255414544

Vállalkozó részéről:

Név: Boda Borbála

Tel: +36-30-792-9878

e-mail: bboda@euroaszfalt.hu

NÜJ: 161751878”

Felek - figyelemmel a Mérnökhatározatban foglaltakra - a tárgyi módosítást a Kbt. 141.§ (6) bekezdésére alapozzák, mely vonatkozásában megállapítható, hogy a fenti módosítások általánosságban nem lényegesek tartalmuk szerint, továbbá hogy különösen:

a) olyan feltételeket nem határoznak meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (figyelemmel annak eljárástípusára is) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, hiszen csak olyan személyek ill. ezen személyek adatai változtak, akik ill. amelyek a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem bírtak relevanciával,

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, hiszen csak a név szerint nevesített személyek változása (amely értékelési szempontot nem érintett) került módosítására, továbbá hogy

c) a módosítás a Hatályos Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre egyáltalán nem terjeszti ki.

következésképpen a Szerződés jelen módosításnak közbeszerzési - közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

2.1. Felek rögzítik, hogy a Hatályos Szerződés Szerződéses Megállapodás részének 6.1. pontja tartalmazza Vállalkozó részéről az e-naplóba bejegyzésre jogosult személyek adatait. Vállalkozó írásban bejelentette, hogy a Hatályos Szerződésben szereplő személyek helyett a fenti körben új személyeket kíván bevonni.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 850 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 874 656 136.00 HUF