Építési beruházás - 78901-2020

Submission deadline has been amended by:  125314-2020
18/02/2020    S34    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 034-078901

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós árok 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000035532020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000035532020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÁEEK - Nyugat kivitelezési eljárások- 6 rész

Hivatkozási szám: EKR000035532020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési közbeszerzés eljárás lefolytatása az ÁEEK Projektirányítási Igazgatóság által megvalósítandó nyugat-magyarországi kivitelezési eljárások tekintetében - 6 részben

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szt. Rafael Kórház (gyermek pszichiátria)

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 46-48. Hrsz: 2237 Nővérszálló és Mentálhigiéniás központ földszint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház Gyermek pszichiátria elhelyezésére szánt épülete a Zalaegerszeg Kossuth utca 46. szám alatt lévő Nővérszálló és Mentálhigiéniás központ épületegyüttes földszinti része. Az épületrész előző funkciója is járó-betegellátás volt, de átalakítás szükséges az új funkció telepítéséhez. Mindennek következtében az épületrész teljes körű felújítása szükséges.

A felújítással érintett alapterület összesen: nettó 310,52 m2

A felújítás során elvégzendő feladatok:

1. Az épület villamos hálózatának korszerűsítése (erős és gyenge áram is)(1 készlet)

2. Az épület vízvezeték- és szennyvíz vezeték rendszerének cseréje, vizesblokkok felújítása (7 db)

3. Az épület fűtés rendszerének korszerűsítése (1 készlet)

4. Belső funkcionális építészeti átalakítások elvégzése (1 készlet)

5. Az épület teljes hőtechnikai szigetelése: homlokzati hőszigetelés (215 nm), nyílászárók cseréje (22db), a lapos tető víz-hőszigetelése (115nm)

6. Az érintett épületrész homlokzati hőszigetelése (215 nm), a hatályos követelményszintet kielégítő szerkezetekkel, vékony vakolattal

7. Lapostető csapadékvíz elleni, illetve hőszigetelése a hatályos követelmény-szintet kielégítő rétegrendben (115nm), a kapcsolódó bádogos és villámhárító szerkezetek cseréjével (1 készlet)

8. Homlokzati nyílászárók cseréje a hatályos követelményszintet kielégítő szerkezetekkel (22db), régi copolit üvegfelületek és nyílászárók kibontásával (149 nm)

9. A helyiségek padló- és falburkolatának cseréje, felújítása (183 nm)

10. Belső nyílászárók felújítása, cseréje (23db)

11. Helyiségek vakolt falburkolatának felújítása(188 nm), festése(1003 nm)

12. Álmennyezet kialakítása (63nm)

13. Az épület tervezett szintű akadálymentesítése (1 készlet)

14. Tűzjelző rendszer kiépítése (1 készlet)

A fenti főbb tételeket tartalmazó mennyiségek csak irányadóak, a pontos és részletezett műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentáció mellékletében is megtalálható kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgálnak. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetőek, kiválthatóak, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. a szakemberek szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: (30)
Minőségi kritérium - Név: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.0-16-2016-00002

II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő a munkaterület átadásától számítva.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szent Rafael Kórház (felnőtt pszichiátria)

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg - Pózva, Dr. Jancsó Benedek utca 1., 6123. hrsz. alatt III. pavilon ("100 ágyas"), K.5 Pszichiátria I. Épülete (5. Épület) földszint és 1. emelet

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervek szerint az épület földszintjének és 1. emeletének felújításával, részleges átalakításával a mai kornak megfelelő színvonalú pszichiátriai fekvőbeteg osztály kialakítása a cél. A kialakítani kívánt alapterület összesen: földszinten 736,30 m2, 1. emeleten 701,85 m2, összesen: nettó 1438,15 m2

A felújítás során elvégzendő feladatok: belső funkcionális építészeti átalakítások elvégzése, vizesblokkok felújítása, átalakítása és új vizes helyiségek kialakítása (4 db), új, akadálymentes mosdó-zuhanyzó (1 db) kialakítása. A helyiségek padló (1065 m2)- és falburkolatának (800 m2) cseréje, felújítása is megtörténik, valamint új álmennyezet (260 m2) építése az áthelyezett vezetékek eltakarására. Belső nyílászárók (84 db) felújítása, cseréje. A keleti és nyugati homlokzaton lévő bejárati ajtók (3 db) cserélődnek, valamint a felújítással és átalakítással érintett szinteken a külső ablakok (123 db) is. A helyiségek festésre kerülnek (5125 m2). Új akadálymentes rámpa (1 db) kerül kialakításra, a közmű csatornában lévő vezetékek (fűtés, víz, tűzivíz, cirkuláció) álmennyezetbe való áthelyezése is megvalósul. A szennyvíz és csapadékvíz vezetékek az épületből, az épület mellett összegyűjtve lesznek kivezetve, valamint a felújítással érintett részeken a vizes berendezési tárgyak, valamint a víz és szennyvízvezetékek cseréje is megvalósul. A felújítással és átalakítással érintett részeken a fűtőtestek és a fűtési vezetékek (1 készlet) cseréje is megvalósul. A felújítással és átalakítással érintett részeken megtörténik a meglévő szellőző rendszer (1 készlet) az új alaprajzi elrendezéshez való igazítása. Az épület villamoshálózata korszerűsítésre (erős és gyenge áram is) kerül. Felújításra kerül a hálózati elosztó szekrény, korszerűsödik a nővérhívó rendszer, kiépítésre került a tűzjelző rendszer, a strukturált informatikai hálózat.

A fenti főbb tételeket tartalmazó mennyiségek csak irányadóak, a pontos és részletezett műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentáció mellékletében is megtalálható kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgálnak. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetőek, kiválthatóak, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Szakemberek szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: (30)
Minőségi kritérium - Név: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.0-16-2016-00005

II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő a munkaterület átadásától számítva.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szombathely (felnőtt pszichiátria)

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45400000 Épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, 11-es Huszár utca 130. sz., hrsz:1971. Pszichiátriai Osztály földszint és I. emelet

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A felnőtt akut pszichiátriai ellátás fejlesztése a MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ -SZOMBATHELY, 9700 Szombathely, 11-es Huszár utca 130. sz., hrsz:1971. alatt a Pszichiátriai Osztályföldszintjén és I. emeletén valósul meg, mindösszesen nettó 798 m2 alapterületen.

Megvalósul a helyiségek funkcionális átalakítása, válaszfalak, gépészeti berendezések, elektromos rendszerek elbontása, új, a változott funkciónak megfelelő rendszerek kiépítése, a fürdők és WC helyiségek (11 db) komplett kialakítása, a meglévő gépészeti és elektromos rendszerekre való csatlakozással. A vizes helyiségekben kerámia padló (170 m2) és falburkolatok (1570 m2) kerülnek beépítésre, új nővérállomás létesül, betegmegfigyelő rendszermonitorral, kamerákkal.

A vizesblokkok kialakítása új gépészeti vezetékek, szerelvények, szaniterek és burkolatok kialakításával valósul meg, az átalakítás mértékének megfelelően, belsőterű helyiségekben mesterséges szellőzés (1 készlet) biztosításával, meglévő rendszerre, csatlakozási pontra csatlakozva.

Az osztályon lévő kiszolgáló helyiségek is felújításra kerülnek: egész osztályra teljes új aljzatburkolat kerül, (540 m2, bontható) álmennyezet (200 m2) kerül kialakításra folyosón és vizesblokkokban, (LED-es kivitelű, 89 db)) világítótestek az álmennyezetbe történő elhelyezésével. Kialakításra kerül a szubintenzív egység (1 db) a hozzá tartozó betegmegfigyelővel, kiemelt gyógyászati helyiségre vonatkozó előírásoknak megfelelően (antisztatikus burkolat, medikai ágysáv kialakítása világítással. Az átalakítással érintett területeken a vízhálózat, lefolyó csatornarendszer, központi fűtési rendszer az átalakítás mértékének megfelelően kialakításra került annak figyelembe vételével, hogy a felújított III. emeleti víz és fűtés rendszer a II. emelet mennyezeti részén kialakított szerelvényekkel a meglévő hálózatról kizárható legyen.

Kártyás beléptető rendszer, megfigyelő kamera rendszer (1 készlet), pánik gomb rendszer és új informatikai hálózat létesül, a felújított terület homlokzati nyílászárói (59 db) cserére kerülnek kulccsal zárható, 3 rétegű üvegezéssel ellátott hőszigetelt nyílászárókra, biztonsági ráccsal. A megmaradó belső ajtók (26 db) javításra kerülnek.

„A fenti főbb tételeket tartalmazó mennyiségek csak irányadóak, a pontos és részletezett műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentáció mellékletében is megtalálható kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgálnak. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetőek, kiválthatóak, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Szakemberek szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: (30)
Minőségi kritérium - Név: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 335
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.0-16-2016-00005

II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő a munkaterület átadásától számítva.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szekszárd (felnőtt pszichiátria)

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45400000 Épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. sz., hrsz:4727/7. alatt a Pszichiátriai Osztály I., II. emelet

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A felnőtt akut pszichiátriai ellátás fejlesztése a Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. sz., hrsz:4727/7. alatt a Pszichiátriai Osztály I., II. emeletén valósul meg, mindösszesen nettó 970 m2 alapterületen.

1. emelet: Csak az orvosi szobák (3 db) kerülnek felújításra, korszerűsítésre. Az orvosi szobákban burkolatcserék (40 m2), a vizesblokkok (2 db) teljes felújítása, a szaniterek cseréje, burkolatcserével (20 m2), illetve festési munkákkal (250 m2) együtt.

2. emelet: Felújítási és átalakítási munkálatok lesznek. Demens részleg kialakítása a folyosó végén lévő helyiségekből, folyosói leválasztással. 2 darab 4 ágyas kórterem felújításával, valamint új megfigyelő pulttal, külön új vizesblokkal, és étkező helyiséggel együtt. A még ki nem cserélt elavult fa homlokzati nyílászárók (88 db) cseréje, korszerű, hőszigetelt műanyagok nyílászárókra. Belső ajtók (60 db) cseréje, új korszerű nyílászárókra. Az egész osztályon burkolat (950 m2) csere, erős és gyengeáramú villamos hálózat (1 készlet) csere és korszerűsítés, éjszakai világítás kiépítése. A meglévő vizesblokkok (4 db) átalakítása, korszerűsítése, új szaniterek beépítésével. A helyiségek csempézése (500 m2). A csoporthelyiség dohányzó felőli leválasztásának elbontása, és új falazat készítése, az étkező felöli leválasztása új falazattal. A dohányzó helyiségben elszívó ventilátor beépítése. Festési, mázolási munkálatok (2530 m2). A szinten lévő orvosi és ügyeletes szoba felújítása burkolatcserével (30 m2), valamint a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok (2 db) felújítása, új szaniterek beépítésével, burkolat cserével és festéssel együtt. Az osztályon pánikgombok, mágneskártyás beléptető rendszer, megfigyelő kamerarendszer, strukturált informatikai hálózat kiépítése.

„A fenti főbb tételeket tartalmazó mennyiségek csak irányadóak, a pontos és részletezett műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentáció mellékletében is megtalálható kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: (30)
Minőségi kritérium - Név: 1.1. M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.0-16-2016-00005

II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő a munkaterület átadásától számítva.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Veszprém (felnőtt pszichiátria)

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232460 Szaniterszerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45430000 Padló- és falburkolás
45442110 Épületek festése
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1., 5083. hrsz. D épület 1. emelet és E épület 2. emelet

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ST-Raszter Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u. 12. I/1.) által készített kiviteli tervdokumentációnak megfelelő építési kivitelezési munkálatok elvégzése, amely kiviteli tervdokumentációt a közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára rendelkezésre bocsát, és amely a Vállalkozási szerződés mellékletét képezi.

Fejlesztés rövid leírása:

EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt:

A Felnőtt Pszichiátriai Osztály a Kórház D épületének I. emeletére kerül, mintegy nettó 1100 m2 alapterületen, ahol eddig irodai funkció működött.

A teljes területen szükséges a padló (1050 m2)- és falburkolatok cseréje (170 m2), a világítás funkcióhoz illő korszerűsítése teljes belsőépítészeti átalakítással (1 készlet). A kórtermek vizesblokkokkal (27 m2) kerülnek kialakításra új víz-, csatornavezetékek, szerelvények, szaniterek felszerelésével. A vizesblokkok vagy a folyosóról, vagy a kórtermekből nyílnak. Új kiszolgálóhelyiségek kerülnek kialakításra, igények szerinti berendezésekkel.

A folyosó végén új nővérpult, nővérdolgozó kerül kiépítésre, biztonságos kivitelben, a beléptető rendszer kezelő egységével, nővérhívó rendszerrel.

A belső terű helyiségek elszívásos légcserét kapnak. A fűtési rendszer (3000 m2) átmosásra kerül, a radiátorok maradnak, de az ágvezetékek új termosztatikus szelepekkel lesznek ellátva. A homlokzati nyílászárók (50 db egység) hővédő-, és biztonsági fóliázást kapnak, ezen kívül nyitásukat korlátozni kell.

A dohányzó helyiség gépi szellőző rendszert kap. A belső nyílászárók (67 db), valamint az elektromos vezetékrendszer (1 készlet) kicserélésre kerül.

A falburkolatok kialakítását festési munkálatok követik (3270 m2).

„A fenti főbb tételeket tartalmazó mennyiségek csak irányadóak, a pontos és részletezett műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentáció mellékletében is megtalálható kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. a szakemberek szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: (30)
Minőségi kritérium - Név: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt

II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő a munkaterület átadásától számítva.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Veszprém (gyermek pszichiátria)

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44112300 Válaszfalak
45111100 Bontási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45410000 Vakolás
45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45430000 Padló- és falburkolás
45442110 Épületek festése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Komakút tér 1. Hrsz 5727. Rendelőintézet 2. emelet

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Műszaki tartalom:

Az ABC Group Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) által készített kiviteli tervdokumentációnak megfelelő építési kivitelezési munkálatok elvégzése, mely kiviteli tervdokumentációt a közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára rendelkezésre bocsát, és amely a Vállalkozási szerződés mellékletét képezi.

Fejlesztés rövid leírása:

EFOP-2.2.0-16-2016-00002 projekt:

A Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám hrsz.: 5727 alatti ingatlanon lévő rendelő épület II. emeletén lévő Gyermek Pszichiátriai Osztály átalakítása és felújítása nettó 453,7 m2 alapterületen.

A kórház képviselőinek igényei szerint kialakított alaprajz több meglévő válaszfal bontását (255 nm) és a kialakított alaprajznak megfelelő, új válaszfalak építését (198 nm) teszi szükségessé. Az új alaprajz kialakítása érdekében meglévő válaszfalak bontását és újraépítését kell elvégezni. A padlószerkezet (828 nm) a meglévő tartószerkezetig visszabontásra kerül, a megmaradó oldalfalakról is le kell bontani a meglévő csempe, kerámiaburkolatokat (796 nm). Új válaszfalak kerülnek kivitelezésre, belső nyílászárók (28 db) beépítésével. A homlokzati nyílászárók (39 db) cseréjét belülről kell kivitelezni. Az épületgépészeti (1 készlet) és épület elektromos rendszerek (erős és gyenge áram) cseréjét (1 készlet), új szerelvények felszerelését is el kell végezni. Elvégzendő a falak és a mennyezet vakolása (1170 m), vakolatjavítása és mosható festékkel történő felületkezelése. A helyiségek új pvc padlóburkolatot (270 nm), a vizes helyiségekben a padló és az oldalfalak az ajtószemöldökig új kerámia burkolatot kapnak (157 nm).

A fenti főbb tételeket tartalmazó mennyiségek csak irányadóak, a pontos és részletezett műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentáció mellékletében is megtalálható kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. a szakemberek szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: (30)
Minőségi kritérium - Név: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.0-16-2016-00002 projekt

II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő a munkaterület átadásától számítva.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben alapterületre vonatkoznak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a ”Kr.”8-14.§ és 16.§-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.

”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 26.§ (1) bek. a) pontja alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi rész:

SZ.1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban, valamint nem teljesítik az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Öntisztázás: Kbt.64.§

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész:

A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dok.-okkal rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia (Kr. 2. § (1) c) és (5) alapján), hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek (EEKD IV. α pontjának kitöltése), azonban az igazolások benyújtására felhívott (Kbt. 69. § (4)-(7)) ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia:

M.1. Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a szerz.-nek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, amelynek tartalmaznia kell min. a teljesítés idejét - kezdő és befejező időpontját - (év/hónap/nap), helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (alapterület), továbbá arra vonatkozó nyil.-ot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referenciákból az előírt alk.-i köv.-eknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. Befejezett a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor.

Amennyiben az Ajánlattevő a ref.-t közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, az AT a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó mennyiséget; Ajánlatkérő (AK) csak a ref. munka AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § és a 22. § (5) is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) alapján cégszerű nyil. csatolása azon szakemberek (különösen a minőségellenőrzésért felelősök) megnevezésével, végzettségük/képzettségük/szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.-i köv. megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az isk.-i okl. egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. Ha az M.2.a) pontra ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor az ajánlatban elegendő az elektronikus elérési útról nyilatkoznia a jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot csatolnia.

A szakember vonatkozásában előírt jogosultsághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat (többlettapasztalat) az M.2. pontban részletezettek szerint igazolandó. Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónap száma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható. A szakmai gyakorlat idejét év/hónap pontossággal szükséges feltüntetni!

AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) és (11a), 321/2015. (X.30.) Kr.1. § (8) és 24. § (1)-(2) bek.re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

Legalább az 1. rész esetében legalább 200 m2 nettó alapterületű, a 2. rész esetében legalább: 1000 m2 nettó alapterületű, a 3. rész esetében legalább: 500 m2 nettó alapterületű, a 4. rész esetében legalább 700 m2 nettó alapterületű, az 5. rész esetében legalább 800 m2 nettó alapterületű, a 6. rész tekintetében legalább 300 m2 nettó alapterületű új építmény kivitelezési munkáira és/vagy meglévő épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy épület bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával.

Az M/1. pontban felsorolt min. köv-ek értékei részenként maximum 3 db szerződésből adhatóak össze. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy felhasználható több részre is - adott esetben - ugyanaz a referencia, tehát a részek tekintetében az átfedés megengedett. Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)-(2) alapján jár el.

M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel valamennyi rész esetében: a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal; b) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal; c) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az egyes részek között az átfedés megengedett. Ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész: AK a vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít a szerződésterv-ben foglaltak szerint.

Támogatási intenzitás:100% uniós forrás, azonban AK fenntartja a jogot, hogy szükség esetén részben vagy egészben hazai forrásból finanszírozza a projektet. A finanszírozási forrás módosulása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti, "automatikus" szerződésmódosításnak tekintendő a szerződésterv-ben részletesen meghatározottak szerint.

Finanszírozási mód: szállítói finanszírozás.

36 hónap jótállás.

A késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó ellenszolg. 1 %-a kötbér naponta. 20 napi késedelem esetén a szerződést AK felmondhatja. AK a nyertes ajánlattevőt a szerződésszerű teljesítésre a hiba természetéhez igazodó ésszerű, de legalább 5 napos határidő tűzésével felhívja. Ezen időtartam alatt a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandóak a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Meghiúsulás: kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 081-192947
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/03/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/03/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15.§-a szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója:EKR000035532020)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Folyt.III.2.2:Telj-i bizt.mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 5 %-a, Jólteljesítési bizt.mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 5 %-a. Igényelhető előleg:30 %, előleg-visszafizetési biztosíték:272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint. A nyertes AT 5 db részszámla (beleértve a végszámlát is) és 1db előlegszámla benyújtására jogosult.Kifizetés során -a forrás függvényében- a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt.135. §(1)-(6),(9) bek-ei és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/B. §-ai az irányadóak a szerzterv. szerint.

1. AK a Kbt. 135.§(12) bek. alapján valamennyi rész tekintetében feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, tekintettel arra, hogy a szükséges fedezet jelenleg csak részben áll rendelkezésére.

Valamennyi rész: 2. Az AT, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű AT esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta), A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazást.

3. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

4. Az III.1.3) M.1-2.pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5. Az értékelés során adható pontszám:0-10 pont; Az 1. értékelési szempont (szakemberek többlettapasztalata) részszempontjai (1.1.-1.3.) esetében a KH(KÉ 2019. évi 227. szám, 2019.11.26.) útmutatója 1. m. A 1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap AT. AK rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbbként meghatározott érték (36 hónap) kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A 2. értékelési szempont: a KH fent hivatkozott útmutatója 1. m. A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás alapján kerül értékelésre.

6. AT EKR űrlapon nyilatkozni köteles, hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált változásbejegyzés. Folyamatban lévő váltbej-i eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell csatolni.

7. AK - nem konzultációs jelleggel - helyszíni bejárást tart a II.2.3) pontban megjelölt helyszíneken, az 1. rész tekintetében 2020.02.27. napján 10:00. órakor, a 2. rész tekintetében 2020.02.27. napján 11:30 órakor, a 3. rész tekintetében 2020.03.03. napján 11:00. órakor, a 4. rész tekintetében 2020.03.02. napján 10:30 órakor, az 5. rész tekintetében 2020.02.28. napján 11:00 órakor, a 6. rész tekintetében 2020.02.28. napján 10:00 órakor.Találkozó:1.rész:GYP Zalaegerszeg Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 46-48. Épület bejárata előtt, 2.rész FP Zalaegerszeg Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg-Pózva, Dr. Jancsó Benedek utca 1. III. pavilon ("100 ágyas") bejárata, 3.rész FP Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 9700 Szombathely, 11-es Huszár utca 130. sz. Pszichiátriai Osztály, 4.rész FP Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. sz. Pszichiátriai Osztály, 5.rész FP Veszprém Csolnoky F. Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. D épület, 6. rész:GYP Veszprém Csolnoky F. Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. Bejárat, porta. Folyt. VI.4.3.pont.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

Folyt. VI.3.

8.Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítását.

9.Közös AT esetén csatolni kell a közös AT által cégszerűen aláírt megállapodást, egyebekben a Kbt. 35.§ az irányadó.

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot; a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 66. § (5)bek alapján a felolvasólapot (EKR űrlap); az ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt minta szerint.

11. A biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az AT-nek a Kbt. 134.§ (5) bek. alapján nyilatkoznia kell.

12.AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot (összefoglaló táblázat és árazott költségvetés) csatolni a dokumentáció szerint. Felhívjuk az AT figyelmét, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya nem pótolható. Felhívjuk az AT figyelmét, hogy az 1. ért. rész-szempontra tett megajánlást alátámasztó szakmai önéletrajz az ajánlatban csatolandó.

13.AK az eljárásban való részvételt egyik rész esetében sem köti ajánlati bizt. adásához.

14.A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.

15.AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont szerinti szakembereknek a szerződéskötésre rendelkezniük kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.

16.A II.2.5. pontban a tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díjat kérjük megajánlani.

17.FAKSZ: dr. Magyar Adrienn (lajstromszám: 00377)

18. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A §-a, 65. § (12) bekezdése, 69. § (11a) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) KR. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák.

19. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http:// nekszt.hu/tamogatas

20. AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT-nek/közös AT-knek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

21. Valamennyi rész esetében: A Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján a szerz. hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötik ki a teljes fedezet rendelkezésre állását és a Projekt fizikai zárása idejének meghosszabbítását (együttes feltételek). A szerz. azon a napon lép hatályba, amely napon AK értesíti a nyertes ajánlattevőt arról, hogy a teljes fedezet rendelkezésre áll és a Projekt fizikai zárásának időpontja meghosszabbításra került. Amennyiben ezen feltételek a szerz.kötéstől számított 6 hónapon belül sem valósulnak meg, e tény AK részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel AK élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával.

22. AK felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezésekre működő kórházi környezetben kerül sor, az építési forgalom és a betegforgalom elkülönítése alapvető követelmény.

23. A nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára az alábbi limitű összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy E.A.R) kötni:

1.rész: 25 millió Ft/káresemény és 60 millió Ft/kivitelezési időszak

2.rész 50 millió Ft/káresemény és 200 millió Ft/kivitelezési időszak

3.rész: 50 millió Ft/káresemény és 150 millió Ft/kivitelezési időszak

4.rész: 50 millió Ft/káresemény és 130 millió Ft/kivitelezési időszak

5.rész: 50 millió Ft/káresemény és 150 millió Ft/kivitelezési időszak

6.rész: 25 millió Ft/káresemény és 80 millió Ft/kivitelezési időszak.

A nyertes AT köteles kiegészítő vagyonbiztosítást kötni a sikeres és hiánytalan műszaki-átadás átvétel napjától számított 12 hónapra.A biztosítási szerz.megkötésének vállalásáról nyilatkozni kell

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/02/2020