Supplies - 79447-2022

14/02/2022    S31

Česko-Praha: Antiseptika, dezinficiencia

2022/S 031-079447

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 209-546625)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Na Homolce
Národní identifikační číslo: 00023884
Poštovní adresa: Roentgenova 37/2
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15030
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hauzerová, DiS.
E-mail: lucie.hauzerova@homolka.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.homolka.cz
Adresa profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dezinfekční přípravky na ruce

Spisové číslo: 321/VZ/2021-OVZ
II.1.2)Hlavní kód CPV
33631600 Antiseptika, dezinficiencia
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na ruce včetně všech nákladů spojených s dodávkou zboží na místo plnění (doprava, balení, manipulační poplatky apod.) pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/02/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 209-546625

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 24/11/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 25/02/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 24/11/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 25/02/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: