A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 79969-2017

03/03/2017    S44

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 044-079969

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 894 850 192.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71326000 Járulékos építési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIX. kerület, 169171/1. helyrajzi számú ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházást a Kormány a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította. Irányadó még a 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Létesítendő utánpótlás-nevelési centrum alapadatai.

Az épület alapadatai.

Beépített terület: 3 382,68 m².

Beépített szintterület: 5 007,16 m².

Építmény magassága: 8,12 m.

Az épület alapfunkciója:

Az épület a teljes létesítményt kiszolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat, részben további öltözőket tartalmaz, F+2 szintes kialakítású.

A külső területek alapadatai.

Telek területe (169171/1. hrsz.) 165 477 m².

Játéktér területe:

— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m2 x 2 = 14 280 m²),

— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m2 x 2 = 14 280 m²),

— 3 darab szabvány méretű élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m2 x 3 = 21 420 m²),

— 1 darab világítással rendelkező műfüves edzőpálya (70 m x 50 m = 3 500 m²),

— Élőfüves labdarúgópálya összesen: 35 700 m²,

— Műfüves labdarúgópálya összesen: 17 780 m².

Egyéb kiszolgáló létesítmények.

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés.

Zöldterület: 126224,95 m².

Tervezett parkolók száma: 107 db gk. parkoló.

5 db busz parkoló.

45 db kerékpár tároló.

Temesvári utcai új csomópont, illetve az építési telekig bekötőút kiépítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 219-398502
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pharos '95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Rákosfalva park 3/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 894 850 192.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. ajánlat:

— Pharos '95 Sportpályaépítő Kft. 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. 12073601-2-13,

— Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Kft. 1144 Budapest, Rákosfalva park 3/C. 13103419-2-42.

2. ajánlat:

— Cronus Tomegáru-Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 1105 Budapest, Gergely u. 8. 11062024-2-42,

— Class Faktor Üzemeltető-építő Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 10838411-2-51.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2017