Szolgáltatások - 81142-2020

18/02/2020    S34

Magyarország-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások

2020/S 034-081142

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Czajdrik Éva
E-mail: eva.czajdrik@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17958003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Edutus-World Robot Olympiad 2019 rendezv 3 részben

Hivatkozási szám: EKR001541922019
II.1.2)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Rendszerv, kreatív terv és gyártás - II. ütem

Rész száma: 3
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beszerzés tárgya: „A „World Robot Olympiad 2019 nemzetközi robotépítési és -programozási Világdöntő” rendezvényszervezési, kreatív tervezési és kapcsolódó gyártási feladatainak ellátása az Edutus Egyetem számára az alábbi három részteljesítésben: I. rész: Rendezvényszervezési, kreatív tervezési és kapcsolódó gyártási feladatok ellátása – előkészítés; II. rész: Rendezvényszervezési, kreatív tervezési és kapcsolódó gyártási feladatok ellátása – I. ütem; III. rész: Rendezvényszervezési, kreatív tervezési és kapcsolódó gyártási feladatok ellátása – II. ütem” III. rész tekintetében: A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 490 348 760 Ft, azaz nettó Négyszázkilencvenmillió-háromszáznegyvennyolcezer-hétszázhatvan forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 147 104 628 Ft, azaz nettó Egyszáznegyvenhétmillió-egyszáznégyezer-hatszázhuszonnyolc forint opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 05/11/2019
Befejezés: 31/12/2019
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 248-615616

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Rendszerv, kreatív terv és gyártás - II. ütem

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
01/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József utca 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 209541773
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 490 348 760.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 3. részhez tartozó 1. számú szerződésmódosítás dátuma: 20.11.2019

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/02/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45237000 Színpad építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92300000 Szórakoztatási szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92331100 Vásári szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
92340000 Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgya: „A „World Robot Olympiad 2019 nemzetközi robotépítési és -programozási Világdöntő” rendezvényszervezési, kreatív tervezési és kapcsolódó gyártási feladatainak ellátása az Edutus Egyetem számára az alábbi három részteljesítésben: I. rész: Rendezvényszervezési, kreatív tervezési és kapcsolódó gyártási feladatok ellátása - előkészítés; II. rész: Rendezvényszervezési, kreatív tervezési és kapcsolódó gyártási feladatok ellátása - I. ütem; III. rész: Rendezvényszervezési, kreatív tervezési és kapcsolódó gyártási feladatok ellátása - II. ütem” III. rész tekintetében: A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 490 348 760,- Ft, azaz nettó Négyszázkilencvenmillió-háromszáznegyvennyolcezer-hétszázhatvan forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 147 104 628,- Ft, azaz nettó Egyszáznegyvenhétmillió-egyszáznégyezer-hatszázhuszonnyolc forint opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 05/11/2019
Befejezés: 31/12/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 507 671 595.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10834730244
Postai cím: Petzval József utca 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 209541773
Internetcím: https://www.ahrt.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Felek a szerződést közös megegyezéssel kívánják módosítani a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései alapján, melynek következtében az alapszerződésben meghatározott keretösszeg változik.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Felek a szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról határoztak a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései alapján meghatározott, de minimális jogcímre tekintettel.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 490 348 760.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 507 671 595.00 HUF