Supplies - 81545-2021

Submission deadline has been amended by:  178312-2021
17/02/2021    S33

Sverige-Karlstad: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

2021/S 033-081545

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: KARLSTADS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-1850
Postadress: Ö Torggatan 2C
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 651 84
Land: Sverige
E-post: peter.frostvik@karlstad.se
Telefon: +46 545-401058
Internetadress(er):
Allmän adress: http://karlstad.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/karstadkommun/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=59713
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/karstadkommun/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=59713
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Arbetskläder och skydds- och varselkläder samt skor

Referensnummer: KS-UH/2021:9
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18100000 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser Arbetskläder och skyddsklåäder och varselkläder samt skor för successiva beställningar och leveranser under avtalsperioden.

Upphandlingen är uppdelad i följande delar:

1. Arbetskläder och skor för personal inom vård- och omsorg, lokalvård/städ, förskola och kök

2. Arbetskläder, varselkläder, skyddskläder och skyddsutrustning samt skor för personal inom park, gata, skog och friluftsliv, maskin och verkstad, drift, larm, fastighetsförvaltning/bovärdar, renhållning mm.

3. Flam- och ljusbågssäkra arbetskläder, varselkläder och skor för personal inom el och starkström.

Upphandlingen avser även tryck och brodyr.

Upphandlingen avser inte larmställ till räddningspersonal, stationskläder till personal inom räddningstjänsten, uniform till flygplatspersonal, kläder till parkeringsvakter/trafikvärdar och skyddskläder till elever inom gymnasiets yrkesprogram samt skor som enligt Skatteverket faller under förmånsbeskattning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 32 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Totalt jämförelsepris Del 1

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18100000 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18130000 Specialarbetskläder
18141000 Arbetshandskar
18143000 Skyddskläder
18200000 Ytterkläder
18330000 T-tröjor och skjortor
18800000 Skodon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser Arbetskläder och skyddsklåäder och varselkläder samt skor för successiva beställningar och leveranser under avtalsperioden.

Upphandlingen är uppdelad i följande delar:

1. Arbetskläder och skor för personal inom vård- och omsorg, lokalvård/städ, förskola och kök

2. Arbetskläder, varselkläder, skyddskläder och skyddsutrustning samt skor för personal inom park, gata, skog och friluftsliv, maskin och verkstad, drift, larm, fastighetsförvaltning/bovärdar, renhållning mm.

3. Flam- och ljusbågssäkra arbetskläder, varselkläder och skor för personal inom el och starkström.

Upphandlingen avser även tryck och brodyr.

Upphandlingen avser inte larmställ till räddningspersonal, stationskläder till personal inom räddningstjänsten, uniform till flygplatspersonal, kläder till parkeringsvakter/trafikvärdar och skyddskläder till elever inom gymnasiets yrkesprogram samt skor som enligt Skatteverket faller under förmånsbeskattning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 32 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-05-31

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Totalt jämförelsepris Del 2

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18100000 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18130000 Specialarbetskläder
18141000 Arbetshandskar
18143000 Skyddskläder
18200000 Ytterkläder
18330000 T-tröjor och skjortor
18800000 Skodon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser Arbetskläder och skyddsklåäder och varselkläder samt skor för successiva beställningar och leveranser under avtalsperioden.

Upphandlingen är uppdelad i följande delar:

1. Arbetskläder och skor för personal inom vård- och omsorg, lokalvård/städ, förskola och kök

2. Arbetskläder, varselkläder, skyddskläder och skyddsutrustning samt skor för personal inom park, gata, skog och friluftsliv, maskin och verkstad, drift, larm, fastighetsförvaltning/bovärdar, renhållning mm.

3. Flam- och ljusbågssäkra arbetskläder, varselkläder och skor för personal inom el och starkström.

Upphandlingen avser även tryck och brodyr.

Upphandlingen avser inte larmställ till räddningspersonal, stationskläder till personal inom räddningstjänsten, uniform till flygplatspersonal, kläder till parkeringsvakter/trafikvärdar och skyddskläder till elever inom gymnasiets yrkesprogram samt skor som enligt Skatteverket faller under förmånsbeskattning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 32 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-05-31

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/03/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/09/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/03/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Karlstads kommun
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/02/2021