Építési beruházás - 82598-2019

21/02/2019    S37

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 037-082598

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10634727
Postai cím: Ludovika tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Telefon: +36 14329000
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.uni-nke.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ludovika Szárnyépület átépítése

Hivatkozási szám: EKR000463632018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ludovika Szárnyépület átépítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 497 057 599.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45214000 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Hrsz: 36030

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az eljárás tárgya a műemléki védelem alatt álló Ludovika Szárnyépület átépítése, melynek célja, hogy az Egyetem számára szükséges további oktatási, továbbképzési és egyéb, a hallgatók számára szükséges funkciók kiszolgálásra kerüljenek. Az épület funkciója oktatási létesítmény marad. Az átalakítás szerkezetépítéssel nem jár, cél a válaszfalak helyén tartása, csak minimális területeken bontása, ill. új építése. Cél a burkolatok, nyílászárók megőrzése, a lehető legkevesebb átalakítással az új igényeknek megfelelő épület létrehozása. Az épület négy szintes. Az alagsorban szinte az összes jelenlegi funkció lényegében változatlanul marad. A jelenlegi tornaterem és a konditerem helyén többfunkciós tornatermek kerülnek kialakításra, vívási lehetőséggel, előterekkel, kiszolgáló öltöző területtel, vizesblokkal, szertárakkal. Itt találhatók a közmű fogadó helyiségek. Az épület fűtési rendszere változik, gáz fűtés helyett távhő ellátása lesz (fűtés gázellátás megszűnik), így ezen a szinten egy hőközpont kerül kialakításra felszálló vezetékekkel, felhasználva a padlástéri meglévő fűtési osztókat. Az alagsorban kerülnek továbbá elhelyezésre az üzemeltetési és személyzeti helyiségek a meglévőek teljes felhasználásával. Új funkciók: nyelvi termek 3 db és 1 db számítógépes terem, a könyvtár felújításra kerül, valamint a korábbi diákklub helyén közösségi tér lesz kialakítva az eredeti színpad helyreállításával. Ezen a szinten találhatóak még a szerver helyiségek, szintekre traktusonként felszálló aknákkal. Pincefalakat utólagos vízszigeteléssel és WTA vakolattal kell ellátni. A földszinti területen, jellemzően az eredeti funkció marad. Itt a nagy tornaterem légtere, az étterem a kapcsolódó konyhával, az új büfé annak kiszolgáló helyiségeivel. Étterem területén új légtechnikai rendszer készül. A könyvtár felső szintje is felújításra kerül A tantermek helyén iroda területek készülnek, 4 ügyfélszolgálati irodával. A vívószakosztály irodai elhelyezése is ezen a szinten történik. Az első emelet az oktatási épület irodaterülete. Itt kerülnek kialakításra a tervezési program szerint az egyetemi és tanszéki vezetők, oktatók munkahelyei, felső, és középvezető, valamint munkatársi irodákkal. Az irodablokkokat tárgyalók, teakonyhák és vizesblokkok szolgálják ki. A második emelet az oktatás szintje. Az oktatás kiscsoportos, tantermes. 20, 30, 40, 50 fős szemináriumi termek kerültek elhelyezésre. Egyes, a terven megjelölt tantermek, ideiglenesen irodaként fognak funkcionálni. A megnövekedett létszám miatt növelni kell a vizesblokkok számát, így azok átépítésre kerülnek. Az alagsor kivételével minden szinten készül mozgássérült WC is. A tetőtérben jelenleg helyiségként csak kazánhelyiség van. Mivel a gázkazánok megszűnnek a távfűtés okán, a helyiségbe a hűtést szolgáló gépészeti berendezések költöznek. A kazánok elbontásával elbontásra kerülnek a szerelt kazánkémények és frisslevegő bevezető szerelt csövek. A belső térben elhelyezett hűtőgépek nagymennyiségű frisslevegő ellátást igényelnek, így ebből a célból, a tetőtérből kirekesztve kisméretű gépészeti „udvarok” létesülnek, melyek a tető síkjával azonos síkban lamella sorral fedettek. A gépészeti udvarok a hőszigetelésről és az esővíz elvezetését ki kell alakítani. Hűtés teljes kiépítése csak az első emeleti irodaterekben, valamint a szerver helyiségekben készül, VRV rendszerű, ajtók feletti beltéri egységekkel a többi területen csak opcionálisan készül a kiépítés. A tetőtér egyéb területe üresen marad, a tetőtérben elhelyezendő szellőző gépek köré gépház nem épül. A tető ácsszerkezete, fedése, bádogozása állagmegóvási céllal a szükséges helyeken felújításra kerül. Feladat továbbá a létesítmény üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatás. A referencia-követelményben szereplő paraméterek jelen eljárás tárgya szerinti mennyisége:

— nettó alapterület: 8386 m2

— oktatótermek összes befogadóképessége:774 fő

— nettó irodafunkció: 1878 m2

Az eljárás tárgyának részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1) M2. 1) pontban előírt szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges időtartamon felüli tapasztalata (hónapokban) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2) M2. 2) pontban előírt szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges időtartamon felüli tapasztalata (hónapokban) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3) M2. 3) pontban előírt szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges időtartamon felüli tapasztalata (hónapokban) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

VRV hűtés beltéri és kültéri egységeinek elhelyezése egyes helyiségek számára, Üllői úti sorompó gyengeáramú kapcsolatának kiépítése, később kialakítandó belépési pontok gyengeáramú kialakítása, beléptető és kamera rendszer csatlakozásának biztosítása a Ludovika Campus integrált rendszerébe. Opció lehívásának feltételei: a Vállalkozó a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő Szerződés 1. számú Mellékletét képező Árazott költségvetésben az Opciós Tételként megjelölt feladatokat a Megrendelő döntése alapján köteles ellátni. Amennyiben a Megrendelő az Opciós Tételként megjelölt feladatok, vagy annak egyes részei elvégzésére igényt tart, azt külön megrendelés formájában rendeli meg. A Megrendelő az Opciós Tételek megrendelésével összefüggésben az Építési Terület Vállalkozó által történő átvételét követő 90 (kilencven) napon belül jogosult élni, mely esetben köteles a Vállalkozót értesíteni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. részszempont (ajánlati ár) tekintetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont (a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata) tekintetében az egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 149-340375
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Ludovika Szárnyépület átépítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 497 057 599.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pont szerinti információk:

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószám: 10738885-2-20

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Pillér utca 11.

Adószám: 10578863-2-19

Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószám: 10738885-2-20

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/02/2019