Szolgáltatások - 83969-2014

Normál nézet megjelenítése

12/03/2014    S50

Magyarország-Budapest: Kataszteri felmérési szolgáltatások

2014/S 050-083969

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Címzett: Pereszlényi Attila, ügyvezető
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nefpi.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: projektkoordináció
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés az „Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése” című KEOP 1.4.0/12-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges országos közhiteles víziközmű kataszter és a hozzá kapcsolódó webes felhasználói felület elkészítésére.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés az „Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése” című KEOP 1.4.0/12-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges országos közhiteles víziközmű kataszter és a hozzá kapcsolódó webes felhasználói felület elkészítésére.
Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése mintegy 115 000 km hosszú országos víziközmű hálózatot és mintegy 6 900 000 db műszaki objektumot érintően, ennek keretében az alábbi szolgáltatások elvégzése és áruk leszállítása az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:
I. A szükséges felmérések és vizsgálatok elvégzése, műszaki tervek elkészítése
— Magyarország teljes víziközmű-hálózatát lefedő szolgáltatók körének felmérése;
— A szolgáltatóknál rendelkezésre álló adatok felmérése;
— Az adatok minőségének, aktualitásának vizsgálata;
— A rendszer használatához szükséges hardver-infrastruktúra tervezése;
— A rendszer használatához szükséges szoftver-infrastruktúra tervezése;
— Általános rendszer- és funkcionális terv készítése a térinformatikai és a webes rendszer specifikációjához.
II. Adatbeszerzés és együttműködés a víziközmű szolgáltatókkal
— Együttműködés kialakítása Magyarország teljes víziközmű-hálózatát lefedő szolgáltatókkal (ehhez kapcsolódóan 1-1 projektiroda fenntartása minden magyarországi régióban);
— A szolgáltatóknál rendelkezésre álló adatok beszerzése;
— Az adatok minőségének, aktualitásának vizsgálata (minősítése, minőség szerinti osztályozása, minősítési eljárás kidolgozása);
— A szolgáltatóknál nem elérhető adatok beszerzési lehetőségének vizsgálata;
— Szükség esetén felmérési stratégia és terv készítése a rendelkezésre nem álló adatok beszerzésére;
— A tipizált adatok alapján konverziós terv készítése;
— A konverziós technológiák elkészítése;
— Minden magyarországi víziközmű szolgáltatóval adatszolgáltatási rendszer létrehozása, amely szabályozza a víziközmű szolgáltató által biztosított adatok műszaki paramétereit, és a frissítési intervallumot is.
III. Az informatikai rendszer megtervezése és kialakítása
— Hardverinfrastruktúra megtervezése és a szükséges elemek leszállítása, üzembe helyezése;
— Térinformatikai szoftver infrastruktúra megtervezése, leszállítása, telepítése;
— Térinformatikai rendszer megtervezése és kifejlesztése, bevezetése.
IV. Általános topográfiai alapadatok leszállítása és integrálása Magyarország teljes területére vonatkozóan
V. Meglévő közműtérképek digitalizálása és a meglévő anyagok konverziója
— A beszerzett anyagok minősítési eljárás során pontossági osztályba sorolása;
— Általános konverziós technológiák létrehozása az általános konverziós feladatok elvégzésére;
— Annak a digitalizálási környezetnek a létrehozása, amelyben a térinformatikai adatbázis a specifikációnak megfelelően előállítható;
— Minden adatszolgáltató esetén egyedi digitalizálási technológia kialakítása;
— Ellenőrzési technológia kialakítása, amely biztosítja a hibamentes adatok rendszerbe kerülését;
— Minden szolgáltató esetére külön konverziós tervet kell készíteni és a konverziós eljárást le kell folytatni;
— A hiányzó adatok szolgáltatónkénti felmérése, az adatok helyszíni felméréssel történő pótlása;
— Minőség-ellenőrzési terv készítése minden egyes szolgáltató esetén (Nem megfelelő eredmény esetén az adatok javítása és az eljárás megismétlése);
— Adatfrissítési terv készítése minden adatszolgáltató esetén;
— Technológia kialakítása a beérkező adatfrissítések fogadására;
— Ellenőrzési technológia kialakítása az adatfrissítés végrehajtásának ellenőrzésére.
VI. Webes felhasználói felület megtervezése és kialakítása
— A Webes szolgáltató felület megtervezése;
— Adatmigráció biztosítása térinformatikai rendszerből a webes felület felé;
— Felhasználók kezelése, regisztrálása, jogosultságok beállítási lehetőségeinek implementálása.
VII. A kialakított rendszert érintő próbaüzem lefolytatása
VIII. A rendszer üzemeltetői szintű oktatása ajánlatkérő részére.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71354300 Kataszteri felmérési szolgáltatások, 71351810 Térképészeti szolgáltatások, 72310000 Adatfeldolgozási szolgáltatások, 72311100 Adatkonvertálási szolgáltatások, 72420000 Internetfejlesztési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 7 653 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 6
2. Késedelmi kötbér napi mértéke ((HUF / késedelmes naptári nap); minimális elvárás 3 500 000 HUF/késedelmes naptári nap, a megajánlás legkedvezőbb szintje 7 000 000 HUF/késedelmes naptári nap). Súlyszám 2
3. Meghiúsulási kötbér mértéke ((a nettó ajánlati ár %-ában); minimális elvárás a nettó ajánlati ár 15%-a, a megajánlás legkedvezőbb szintje a nettó ajánlati ár 25 %-a). Súlyszám 2
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 219-381449 12.11.2013

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése” című KEOP 1.4.0/12-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges országos közhiteles víziközmű kataszter és a hozzá kapcsolódó webes felhasználói felület elkészítésére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
25.2.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 56.), Geodéziai és Térképészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) és CH-Plussz-2000 Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6750 Algyő, Ipartelep 01884/2. hrsz.) közös ajánlattevők
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 7 653 717 323 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 7 653 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Az „Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése” című KEOP 1.4.0/12-2013-0001 azonosítószámú projekt.
VI.2)További információk:
1) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 56.) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá, a Geodéziai és Térképészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá, a CH-Plussz-2000 Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6750 Algyő, Ipartelep 01884/2. hrsz.) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
2) Az ajánlattevők neve és címe:
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 56.), Geodéziai és Térképészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) és CH-Plussz-2000 Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6750 Algyő, Ipartelep 01884/2. hrsz.).
3) A közbeszerzési eljárásban a vállalkozási szerződés megkötésére 3.3.2014. napján került sor.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3) szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
7.3.2014