Supplies - 84812-2021

19/02/2021    S35

Sverige-HÄRNÖSAND: Utrustning för gasbehandling och annan andningsstödjande utrustning

2021/S 035-084812

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Västernorrland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0206
Postadress: Storgatan 1
Ort: HÄRNÖSAND
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
Postnummer: 871 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Therese Åsheim
E-post: therese.asheim@rvn.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.rvn.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftxueebzx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftxueebzx&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Andningshjälpmedel

Referensnummer: 20RS520
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33157000 Utrustning för gasbehandling och annan andningsstödjande utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av andningshjälpmedel till barn och vuxna för brukare och patienter i Region Västernorrland. Omfattningen är tio (10) st delområden med masker, inhalatorer, slemsugar, hostmaskin m.m.

Upphandlingsföremål

Denna upphandling omfattar köp av andningshjälpmedel enligt beskrivning i Kravspecifikation 1-10 och Mall för upphandlingskontrakt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33100000 Medicinsk utrustning
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
33157400 Andningsapparater för medicinskt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av andningshjälpmedel till barn och vuxna för brukare och patienter i Region Västernorrland. Omfattningen är tio (10) st delområden med masker, inhalatorer, slemsugar, hostmaskin m.m.

Upphandlingsföremål

Denna upphandling omfattar köp av andningshjälpmedel enligt beskrivning i Kravspecifikation 1-10 och Mall för upphandlingskontrakt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2021
Slut: 30/04/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/03/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/09/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/03/2021
Lokal tid: 07:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Härnösand
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/02/2021