Supplies - 84902-2021

Submission deadline has been amended by:  146558-2021
19/02/2021    S35

Poland-Sopot: Medical equipments

2021/S 035-084902

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Grunwaldzka 1–3
Town: Sopot
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-759
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Kotowicz, Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
E-mail: przetargi@pcrsopot.pl
Telephone: +48 585557528 / +48 5557523
Fax: +48 585511426
Internet address(es):
Main address: www.pcrsopot.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie COG w PCR Sopot Sp. z o.o.” dofinansowanego z EFRR, w podziale na 17 pakietów

Reference number: 1/PN/21
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego w podziale na 17 pakietów, szczegółowo opisanych w Zał. 3.1–3.17 oraz 2.17 SWZ.

2. Zamówienie w pakietach nr 1–12 poz. 1 i 13–14 realizowane będzie z udziałem środków unijnych na podstawie umowy nr UDA-RPPM.07.01.01-22-0001/17-00 z późn. zm., zawartej w dniu 13 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie projektu: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w PCR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego programu regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.1 Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wys.: P1 – 2 586,00 PLN, P2 – 230,00 PLN, P3 – 315,00 PLN, P4 – 415,00 PLN, P5 – 50,00 PLN, P6 – 1 250,00 PLN, P7 – 70,00 PLN, P8 – 75,00 PLN, P9 – 2 600,00 PLN, P10 – 50,00 PLN, P11 – 5 000,00 PLN, P12 – 8 440,00 PLN, P13 – 600,00 PLN, P14 – 50,00 PLN, P15 – 2 300,00 PLN, P16 – 150,00 PLN, P17 – 2 400,00 PLN.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172200 Resuscitation devices
33172100 Anaesthesia devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat do znieczulenia 1 szt.

Respirator stacjonarny z funkcją transportową 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 90 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Defibrylator 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 90 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Ogrzewacz płynów 1 szt.

Ogrzewacz pacjenta 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195110 Respiratory monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Kardiomonitor – monitor pacjenta 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Ssak stanowiskowy 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 90 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Łóżko pacjenta elektryczne do intensywnej terapii 3 szt.

Łóżko pacjenta elektryczne 6 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Pompa infuzyjna przepływowa 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 90 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172000 Anaesthesia and resuscitation devices
33171210 Resuscitation mask
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Laryngoskop 3 szt.

Laryngoskop McCoy 1 szt.

Ambu 3 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat USG 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Ssak jezdny 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 11

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111400 X-ray fluoroscopy devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

RTG z wyposażeniem 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 90 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 12

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
33141640 Drain
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

1.Kolumna endoskopowa – tor wizyjny z wyposażeniem 1 szt.

2a. Dreny jednorazowe współpracujące z zaoferowaną pompą do zabiegów artroskopowych – praca w torze napływu – 1 000 szt.

2b. Dreny jednorazowe współpracujące z zaoferowaną pompą do zabiegów artroskopowych – praca w trybie napływu i odpływu 1 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information

Termin realizacji w pakiecie nr 12:

Poz. 1 dostawa sprzętu medycznego (kolumna endoskopowa) do 28.4.2021.

Poz. 2a i 2b dostawy drenów (sukcesywne dostawy wyrobów jednorazowych) wykonywane będą w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 13

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33161000 Electrosurgical unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Diametria – elektrochirurgia – w zestawie z torem wizyjnym 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 14

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Pulsoksymetr przenośny 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.01-22-0001/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 15

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192230 Operating tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Stół operacyjny 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 16

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Przystawka do artroskopii do stołu operacyjnego 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 17

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., Pawilon I, ul. Grunwaldzka 5, 81-759 Sopot

II.2.4)Description of the procurement:

Narzędzia chirurgiczne:

1. zestaw ortopedyczny do dużych kości – 1 zestaw;

2. zestaw ortopedyczny do biodra – 2 zestawy;

3. zestaw ortopedyczny do ręki – 2 zestawy;

4. zestaw ortopedyczny do ręki miękki – 3 zestawy;

5. narzędzia dodatkowe – 1 zestaw;

6. zestaw do artroskopii ACL – 2 zestawy;

7. zestaw do artroskopii zwykłej – 3 zestawy;

8. zestaw do kręgosłupa – 1 zestaw;

9. zestaw do usuwania cementu – 1 zestaw;

10. zestaw do mikrochirurgii – 1 zestaw.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego składa w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 108 i art 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7:

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ;

6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

cd. w III.1.2.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Cd. z III.1.1

7) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

8) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

9) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w w pkt 1.4 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.4.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.6–8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio:

a) że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

b) że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Dokumenty o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanie, co najmniej dwóch dostaw:

d.1) dla pakietu 1 – urządzeń medycznych typu aparaty do znieczulenia oraz urządzeń medycznych typu respiratory;

d.2) dla pakietu 2 – urządzeń medycznych typu defibrylatory;

d.3) dla pakietu 3 – urządzeń medycznych typu ogrzewacze medyczne;

d.4) dla pakietu 4 – urządzeń medycznych typu monitory pacjenta;

d.5) dla pakietu 5 – urządzeń medycznych;

d.6) dla pakietu 6 – urządzeń medycznych typu łóżka elektryczne pacjenta;

d.7) dla pakietu 7 – urządzeń medycznych;

d.8) dla pakietu 8 – urządzeń medycznych;

d.9) dla pakietu 9 – urządzeń medycznych typu aparatów USG;

d.10) dla pakietu 10 – urządzeń medycznych;

d.11) dla pakietu 11 – urządzeń medycznych typu aparatów RTG;

d.12) dla pakietu 12 – urządzeń medycznych typu kolumna endoskopowa;

d.13) dla pakietu 13 – urządzeń medycznych typu diametria – elektrochirurgiczna;

d.14) dla pakietu 14 – urządzeń medycznych;

d.15) dla pakietu 15 i 16 – urządzeń medycznych typu stoły operacyjne;

d.16) dla pakietu 17 – urządzeń medycznych typu narzędzia chirurgiczne,

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

W celu wykazania spełniania ww. warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

b) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

c) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;

d) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa;

cd. w VI.3.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/03/2021
Local time: 09:15
Place:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 1–3, 81-759 Sopot, Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 3 (budynek Administracji)

Information about authorised persons and opening procedure:

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot).

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem platformy i dokonywane jest przez Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cd. z III.2.2

e) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy;

f) terminu realizacji umowy w tym dostawy, montażu, uruchomienia, szkolenia lub odbioru przedmiotu zamówienia – z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, w tym w sytuacji przedłużenia się terminów wykonania robót budowlanych obiektów i pomieszczeń, do których planowane jest zainstalowanie sprzętu, zmiany terminów rozliczenia dotacji lub w wyniku innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy z przyczyn nieleżących po żadnej ze stron.

1. Oferta winna zawierać:

1. wypełniony formularz oferty – stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;

2. wypełniony formularz ofertowo-cenowy – stanowiący Załącznik nr 2.1–2.17 do SWZ w zależności od składanej oferty;

3. wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zależności od składanej oferty – stanowiący Załącznik nr 3.1–3.17 do SWZ (uwaga: Zamawiający wymaga podania nazwy producenta/typu/modelu oferowanego wyposażenia) pod rygorem odrzucenia oferty;

4. oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

5. dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości, terminie i formie wskazanej w SWZ;

6. broszury, opisy, foldery, ulotki, materiały informacyjne producenta, fotografie, opisy techniczne lub dane katalogowe, które w jednoznaczny sposób potwierdzają, że oferowana dostawa spełnia wymagania opisane w Załącznik 3.1–3.17 i 2.17 do SWZ (dotyczy pakietu, na który Wykonawca składa ofertę);

7. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.8. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.

2. Opis składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego; przez Wykonawcę, który powołuje się na zasoby innych podmiotów; przez Wykonawcę, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – został określony szczegółowo w SWZ

3. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający zgodnie z art. 257 ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postepowania, z powodu braku przyznania mu finansowania programu w pakietach nr 1–14.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej wynikające z art. 180 i następne, z uwzględnieniem trybu niniejszego postępowania oraz ograniczeń wynikających z wartości zamówienia.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dz.U. UE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przez upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoł. w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Pozostałe inform. dotyczące śr. ochrony prawnej znajdują się w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/02/2021