Supplies - 85003-2021

19/02/2021    S35

Polska-Starogard Gdański: Środki przeczyszczające

2021/S 035-085003

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. dr J. Balewskiego 1
Miejscowość: Starogard Gdański
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Ryniejski
E-mail: b.ryniejski@szpital-starogard.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kcz.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kcz.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów leczniczych iwyrobów medycznych

Numer referencyjny: FSZ.242.2.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33613000 Środki przeczyszczające
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

TICAGRELOR TABL. ULEGAJĄCE ROZPADOWI W J. USTNEJ. 0,09 G [x56 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33610000 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CALCIUM GLUCONATE INJ. 1000MG/10ML [x10 AMP]

PHYTOMANADIONUM INJ. 0,002G/0,2ML [x5 AMP]

PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,05 G/2 ML [x5 AMP.]

THIAMINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,025 G/1 ML [x100 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CLINDAMYCIN 300 TABL. POWL. 0,3 G [x16 TABL.]

CLINDAMYCIN 300 (150 MG/ML) INJ. 0,3 G/2 ML [x5 AMP.]

CLINDAMYCIN 600 TABL. POWL. 0,6 G [x12 TABL.]

CLINDAMYCIN 600 (150 MG/ML) INJ. 0,6 G/4 ML [x5 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ACIDUM IBANDRONICUM INJ. 0,003 G/3 ML [x1 AMPUŁKOSTRZYKAWKA]

PAMIDRONIC ACID INJ. 0,03 G [x2 FIOL.]

PAMIDRONIC ACID INJ. 0,06 G [x1 FIOL.]

PAMIDRONIC ACID INJ. 0,09 G [x1 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33610000 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ACIDUM ASCORBICUM DRAŻ. 0,2 G [x50 TABL.]

ACIDUM ASCORBICUM INJ. 500MG/5ML [x10 AMP.]

ACIDUM ASCORBICUM KROPLE 0,1G/1ML [x30 ML]

ACIDUM ASCORBICUM + RUTOSIDUM TABL. POWL. [x125 TABL.]

ACIDUM FOLICUM TABL. 0,005 G [x30 TABL.]

ACIDUM FOLICUM TABL. 0,015 G [x30 TABL.]

ACIDUM FOLICUM TABL. 0,4 MG [x30 TABL.]

ACTIFEROL FE 7 MG PROSZEK -> PŁYN 0,007 G ŻELAZA [x30 TOREBEK 1 G]

ALFACALCIDOLUM KAPS. 0,001 MG [x100 KAPS.]

ALFACALCIDOLUM KAPS. 0,25 MCG [x100 KAPS.]

BIOTINUM 0,005G [x60 TABL.]

CALCIUM SYROP TRUSKAWKOWY [x150 ML]

CALCIUM CARBONATE KAPS. 1 G = 0,4 G WAPNIA [x100 KAPS.] produkt leczniczy

CALCIUM DOBESILATE TABL. 0,25 G [x30 TABL.]

CALCIUM GLUCONATE TABL. 0,5 G [x50 TABL]

CALCIUM LACTOGLUCONATE TABL. MUSUJĄCE [x12 TABL.]

COLECALCIFEROLUM KROPLE 15000 J.M./1 ML [x10 ML]

COLECALCIFEROLUM TABL. 1000 J.M. = 0,025 MG [x90 TABL.] produkt leczniczy

FERROSI SULFAS 0,08G ŻELAZA [x30 TABL.]

FERROSI SULFAS PROLONGATUM DRAŻ. 105mg [x30 TABL.]

FERROSI SULFAS + ACIDUM ASCORBICUM TABL. POWL. 100 [x50 TABL.]

GASTROLIT PROSZEK -> PŁYN 4g [x15 TOREBEK 4,15 G]

GLUKONIAN ŻELAZOWY + KWAS ASKORBINOWY DRAŻ. 200 [x50 TABL.]

IZO-MALTOZYD ŻELAZA 1000; 500MG/5ML [x5 FIOL.]

JUVIT MULTI KROPLE [x10 ML]

KALII CHLORIDUM KAPS. 0,6 G = 0,315 G POTASU [x100 KAPS.] produkt leczniczy

KALII CHLORIDUM 0,75 G = 0,391 G POTASU TABL. O PRZEDŁ. UWALN. [x60 TABL.]

KALII CITRAS+KALII HYDROCARBONAS 0,782 G JONÓW POTASU/3G BEZ CUKRU [x20 SASZ]

MAGNESII HYDROASPARTAS 250MG + KALII HYDROASPARTAS 250MG TABL. [x50 TABL.]

MAGNESII HYDROASPARTAS TABL. 0,3 G = 0,02 G MAGNEZU [x50 TABL.]

MILGAMMA 100 [x30 DRAŻ.]

MILGAMMA INJ. 2ML [x5 AMP.]

NICOTINAMIDUM 0,2G TABL. [x20 TABL.]

PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE TABL. 0,05 G [x50 TABL.]

THIAMINE HYDROCHLORIDE TABL. 0,003 G [x50 TABL.]

THIAMINE HYDROCHLORIDE TABL. 0,025 G [x50 TABL.]

THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100MG + PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 200MG + CYANOCOBALAMINUM 0,2MG TABL. POWL. [x100 SZT]

THIOCTIC ACID TABL. POWL. 0,6 G [x30 TABL.]

VITAMINUM A (45.000 jm/ml),KROPLE, 10 ml

VITAMINUM B COMPOSITUM DRAŻ. [x50 TABL.]

VITAMINUM E KROPLE 0,3 G/1 ML [x10 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

GLUX WODNY ROZTWÓR GLUKOZY 0,7ML 30 % [x100 amp]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ARGENTI NITRAS SUBST. [x10 G]

BENZYNA APTECZNA [x1 L]

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM SUBST. [x1 G]

EUCERINUM PODŁOŻE MAŚCIOWE [x500 G]

KAPSUŁKI SKROBIOWE NR 6 [x500 SZT]

LAKTOZA SUBST. [x250 G]

OLEUM CACAO SUBST. [x250 G] wiórki

PHENOBARBITALUM SUBST. [x 1G]

PHENOBARBITALUM NATRICUM SUBST. [x 1G]

WAZELINA BIAŁA PODŁOŻE MAŚCIOWE [x1 KG]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Acidum boricum 3 % roztwór 100G [x1 SZT]

Acidum boricum 3 % roztwór 1KG [x1 SZT]

Acidum boricum 3 % roztwór 200G [x1 SZT]

Acidum boricum 3 % roztwór 500G [x1 SZT]

GLICEROL 85 % PŁYN [x1 KG]

GLUKOZA SUBST. [x1 KG]

JODYNA PŁYN [x10 G]

PARAFINA CIEKŁA PŁYN [x100 G]

PARAFINA CIEKŁA PŁYN [x800 G]

ROZTWÓR 4 % FORMALDEHYDU stabilizowanego i zbuforowanego o pH 7,2-7,4 do utrwalania materiału tkankowego.[x 1000ml]

ROZTWÓR 4 % FORMALDEHYDU stabilizowanego i zbuforowanego o pH 7,2-7,4 do utrwalania materiału tkankowego.[x 5000ml]

ROZTWÓR WODNY JODU(PŁYN LUGOLA) PŁYN [x40 G]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33621200 Środki przeciwkrwotoczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

TRANEXAMIC ACID INJ. 0,5 G/5 ML [x5 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 10

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

GLUCOSUM 20 % 10ml inj [x50 amp]

GLUCOSUM 40 % 10ml inj [x50 amp]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 11

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33610000 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ALPROSTADIL VR INJ. 0,5 MG/1 ML [x5 AMP.]

DALTEPARINUM NATRICUM INJ. 2500 J.M./0,2 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK]

DALTEPARINUM NATRICUM INJ. 5000 J.M./0,2 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK]

DALTEPARINUM NATRICUM INJ. 7500 J.M./0,3 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK]

DOXAZOSIN XL 4MG TABL. [x30 TABL.]

DOXAZOSIN XL 8MG TABL. [x30 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 12

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100 Środki znieczulające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

KETAMINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,2 G/20 ML [x5 FIOL.]

KETAMINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,5 G/10 ML [x5 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 13

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ACIDUM VALPROICUM INJ. 0,4 G [x1 FIOL.]

ACIDUM VALPROICUM 0,2882 G SYROP [x150 ML]

ACIDUM VALPROICUM 0,3 G [x30 TABL. O PRZEDŁUZONYM UWALNIANIU]

ACIDUM VALPROICUM 0,5 G [x30 TABL. O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU]

AMIODARONE HYDROCHLORIDE 50MG/1ML INJ. [x6 AMP.]

CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE 1,2g jonów wapnia/ 15g PROSZEK 300G

CLOPIDOGREL 300 TABL. POWL. 0,3 G [x30 TABL.]

ENOXAPARIN SODIUM INJ. 0,02 G/0,2 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK]

ENOXAPARIN SODIUM INJ. 0,04 G/0,4 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK]

ENOXAPARIN SODIUM INJ. 0,06 G/0,6 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK]

ENOXAPARIN SODIUM INJ. 0,08 G/0,8 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK]

ENOXAPARIN SODIUM INJ. 0,1 G/1 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 14

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

TEICOPLANIN INJ. 0,2 G [x1 FIOL. + ROZP.]

TEICOPLANIN INJ. 0,4 G [x1 FIOL. + ROZP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 15

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500 Płyny dożylne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

AQUA PRO INJ. 100ML [x1 SZT] butelka stojąca z dwoma portami

AQUA PRO INJ. 250 ML [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

AQUA PRO INJ. 500ML [x1 SZT] butelka stojąca z dwoma portami

DEKSTRAN 40000 10 % INJ. [x 250ml]

DEKSTRAN 40000 10 % INJ. [x500 ML]

GLUCOSUM 10 % 250ml [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

GLUCOSUM 10 % 500ml [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

GLUCOSUM 20 % 500ml [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

GLUCOSUM 5 % 100ml [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

GLUCOSUM 5 % 250ml [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

GLUCOSUM 5 % 250ml [x1 szt] worek z dwoma portami w tym jeden z końcówką luer - lock

GLUCOSUM 5 % 500ml [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

GLUCOSUM 5 % 500ml [x1 szt] worek z dwoma portami w tym jeden z końcówką luer - lock

GLUCOSUM 5%+NATRIUM CHLOR.0,9 % 2:1 250ml [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

GLUCOSUM 5%+NATRIUM CHLOR.0,9 % 2:1 500ml [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

HYDROKSYETYLOSKROBIA 6 % - m.cz.130/0,4 zawieszona w NaCl 0,9 % 500ml INJ. [x500 ML] butelka stojąca z dwoma portami

KALIUM CHLORATUM 15 % INJ. 15%/10 ML [x20 amp.]

MANNITOL 20 % 100ML INJ. [x1 szt]

MANNITOL 20 % 250ML INJ. [x1 szt]

NATRIUM CHLORATUM 0,9 % 1000ML INJ. 0,9 % [x1 szt] worek z dwoma portami w tym jeden z końcówką luer - lock

NATRIUM CHLORATUM 0,9 % 1000ML PORTY [x1 SZT] butelka stojąca z dwoma portami

NATRIUM CHLORATUM 0,9 % 100ML INJ. 0,9 % [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

NATRIUM CHLORATUM 0,9 % 100ML INJ. 0,9 % [x1 szt] worek z dwoma portami w tym jeden z końcówką luer - lock

NATRIUM CHLORATUM 0,9 % 250ML INJ. 0,9 % [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

NATRIUM CHLORATUM 0,9 % 250ML INJ. 0,9 % [x1 szt] worek z dwoma portami w tym jeden z końcówką luer - lock

NATRIUM CHLORATUM 0,9 % 500ML INJ. 0,9 % [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

NATRIUM CHLORATUM 0,9 % 500ML INJ. 0,9 % [x1 szt] worek z dwoma portami w tym jeden z końcówką luer - lock

NATRIUM CHLORATUM 0,9 % 50ML INJ. 0,9 % [x1 szt] worek z dwoma portami w tym jeden z końcówką luer - lock

PŁYN RINGERA 500ML [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

PŁYN RINGERA 250ML [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

PŁYN RINGERA Z MLECZANAMI 500ML [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

PŁYN WIELOELEKTROLITOWY 250ML [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

PŁYN WIELOELEKTROLITOWY 500ML [x1 szt] butelka stojąca z dwoma portami

POTASSIUM CHLORIDE 0,3 % + GLUCOSE 5 % 500ML [x10 SZT]

POTASSIUM CHLORIDE 0,3 % + SODIUM CHLORIDE 0,9 % 500ML [x10 SZT]

Woda sterylna do irygacji [x 500ml] wolna od endotoksyn bakteryjnych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 16

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100 Środki znieczulające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

SUGAMMADEX INJ. 0,2 G/2 ML [x10 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 17

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

DABIGATRAN ETEXILATE 110MG [x180 TABL.]

DABIGATRAN ETEXILATE 150MG [x180 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 18

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

RIVAROXABANUM 10MG [x30 TABL.]

RIVAROXABANUM 15MG [x100 TABL.]

RIVAROXABANUM 20MG [x100 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 19

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

OXYCODONE INJ. 0,01 G/1 ML [x5 AMP.]

OXYCODONE INJ. 0,02 G/2 ML [x5 AMP.]

OXYCODONE INJ. 0,05 G/1 ML [x5 AMP.]

OXYCODONUM 0,005 G TABL. O KONTROLOWANYM UWALNIANIU [x60 TABL.]

OXYCODONUM 0,01 G TABL. O KONTROLOWANYM UWALNIANIU [x60 TABL.]

OXYCODONUM 0,02 G TABL. O KONTROLOWANYM UWALNIANIU [x60 TABL.]

OXYCODONUM 0,04 G TABL. O KONTROLOWANYM UWALNIANIU [x60 TABL.]

OXYCODONUM 0,08 G TABL. O KONTROLOWANYM UWALNIANIU [x60 TABL.]

OXYCODONUM 1MG/1ML ROZTWÓR DOUSTNY [x250 ML]

OXYCODONUM+ NALOXONUM 10MG+ 5MG [x30 TABL.]

OXYCODONUM+ NALOXONUM 20MG+ 10MG [x30 TABL.]

OXYCODONUM+ NALOXONUM 40MG+ 20MG [x30 TABL.]

OXYCODONUM+ NALOXONUM 5MG+ 2,5MG [x30 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 20

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661200 Środki przeciwbólowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BUPRENORPHINE 35 MCG/H SYSTEM TRANSDERMALNY 0,02 G = 0,035 MG/1 H [x5 PLASTRÓW]

DICLOFENACUM NATRICUM CZOPKI 0,1 G [x10 CZOPKÓW]

FENTANYL 100 mcg/h, plaster TTS, 5 szt

FENTANYL 25 mcg/h, plaster TTS, 5 szt

FENTANYL 50 mcg/h, plaster TTS, 5 szt

FENTANYL 75 mcg/h, plaster TTS, 5 szt

IBUPROFENUM CZOPKI 0,06 G [x10 CZOPKÓW]

IBUPROFENUM CZOPKI 0,125 G [x10 CZOPKÓW]

INDOMETACINUM RETARD TABL. 0,075 G [x25 TABL.]

LORNOXICAMUM 8MG [x20 TABL]

MELOXICAMUM INJ. 0,015 G/1,5 ML [x3 AMP.]

MELOXICAMUM TABL. 0,015 G [x30 TABL.]

MORPHINUM TABL. 0,01 G [x20 TABL O PRZEDŁ. UWALN.]

MORPHINUM TABL. 0,03 G [x20 TABL O PRZEDŁ. UWALN.]

MORPHINUM TABL. 0,06 G [x20 TABL O PRZEDŁ. UWALN.]

MORPHINUM TABL. 0,1 G [x20 TABL O PRZEDŁ. UWALN.]

PARACETAMOLUM CZOPKI 0,08 G [x10 CZOPKÓW]

PARACETAMOLUM CZOPKI 0,15 G [x10 CZOPKÓW]

PARACETAMOLUM TABL. 0,5 G [x1000 TABL.]

PARACETAMOLUM CZOPKI 0,05 G [x10 CZOPKÓW]

PARACETAMOLUM CZOPKI 0,125 G [x10 CZOPKÓW]

PARACETAMOLUM CZOPKI 0,25 G [x10 CZOPKÓW]

PARACETAMOLUM CZOPKI 0,5 G [x10 CZOPKÓW]

PARACETAMOLUM ZAWIESINA 0,12 G/5 ML [x150 G]

PARACETAMOLUM + CODEINUM 500MG+30MG [x30 TABL. POWL.]

PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,1 G/2 ML [x10 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 21

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

GLYCEROL TRINITRATE INJ. 0,01 G/10 ML [x10 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 22

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BROMOCRIPTINE TABL. 0,0025 G [x30 TABL.]

CARBETOCIN INJ. 0,1 MG/1 ML [x5 AMP.]

CYCLO-PROGYNOVA TABL. POWL. [x21 TABL.]

DESMOPRESSINUM 0,004MG/1ML [x10 AMP]

DESMOPRESSINUM 0,06MG [x30 SZT] liofilozat doustny

DINOPROST TROMETHAMINE F 5 INJ. 0,005 G/1 ML [x5 AMP.]

DINOPROSTON ŻEL 0,5 MG/3 G [x1 FIOL. 3 G + STRZYKAWKA]

DIVIGEL ŻEL 0,1 % [x28 TOREBEK 0,5 G]

DYDROGESTERONE 10mg,tabl.powl,(subs.zmikr), 20 szt

LYNESTEROL TABL. 0,005 G [x30 TABL.]

MEDROXYPROGESTERONE INJ. 0,15 G/1 ML [x1 FIOL.]

OCTREOTYD INJ.100MCG/ML [x5 AMP]

OEKOLP KREM 0,1 % [x25 G]

OXYTOCIN INJ. 5 J.M./1 ML [x10 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 23

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ATOSIBAN INJ. 0,00675 G [x1 FIOL.]

ATOSIBAN INJ. 0,0375 G [x1 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 24

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BUTYLSCOPOLAMINE DRAŻ. 0,01 G [x30 TABL. DRAŻOWANYCH]

BUTYLSCOPOLAMINE INJ. 0,02 G/1 ML [x10 AMP.]

BUTYLSCOPOLAMINE CZOPKI 0,01 G [x6 CZOPKÓW]

COLCHICINUM 0,5mg [20 draż.]

DIGOXIN TABL. 0,1 MG [x30 TABL.]

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE KROPLE 0,002 G/1 ML [x15 G]

ERGOTAMINUM + ATROPINUM + PHENOBARBITALUM 0,3MG + 0,1MG + 20MG [x30 TABL.]

GLYCEROL TRINITRATE AEROZOL 0,4 MG W DAWCE [x200 DAWEK = 11 G]

METILDIGOXIN TABL. 0,1 MG [x30 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 25

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651200 Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

FLUCONAZOLUM 2mg/1ml/100ml [x10 BUTELEK]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 26

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33642200 Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

METHYLPREDNISOLONE INJ. 1 G [x1 FIOL. + ROZP. 16 ML]

METHYLPREDNISOLONE TABL. 0,004 G [x30 TABL.]

METHYLPREDNISOLONE 125mg,inj,1fiol(s.sub)+2ml rozp

METHYLPREDNISOLONE 250mg,inj,1fiol(s.sub)+4ml rozp

METHYLPREDNISOLONE ACETATE INJ. 0,04 G/1 ML [x1 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 27

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661200 Środki przeciwbólowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

PARACETAMOLUM INJ. 1 G/100 ML [x10 SZT]

PARACETAMOLUM INJ. 0,5 G/50 ML [x10 SZT.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 28

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100 Środki znieczulające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ISOFLURANE PŁYN 250 ML [x250 ML]

SEVOFLURANE PŁYN 100 % [x250 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 29

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100 Środki znieczulające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BUPIVACAINUM SPINAL 0,5 % HEAVY INJ. 0,02 G/4 ML [x5 AMP.] (wymagany produkt pakowany w jałowe blistry)

DEXMEDETOMIDINE HCL INJ. 200μg/2ml [x5 AMP] (wymagany produkt pakowany po 5 amp)

MIVACURIUM CHLORIDE (0,01G/5ML) INJ. [x5 AMP]

PIPECURONIUM BROMIDE INJ. 0,004 G [x25 FIOL. + ROZP. 2 ML]

ROPIVACAINE INJ. 0,05 G/10 ML [x5 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 30

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100 Środki znieczulające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CISATRACURIUM INJ. 0,005 G/2,5 ML [x5 AMP.]

CISATRACURIUM INJ. 0,01 G/5 ML [x5 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 31

Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33632000 Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

NEOSTYGMINE METHYLSULFATE 0,5MG/ML INJ. [x10 AMP]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 32

Część nr: 32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651500 Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

IMMUNOGLOBULINUM HEPATITIS B 200 jm/1ml [x1 AMP]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 33

Część nr: 33
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651500 Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

IMMUNOGLOBULINA ANTI RH0-D 300μg (iv, im) INJ. [x1 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 34

Część nr: 34
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651520 Immunoglobuliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

IMMUNOGLOBULINA LUDZKA NORMALNA 10g/200ml [x1fiol.]

IMMUNOGLOBULINA LUDZKA NORMALNA 2,5g/50ml [x1fiol.]

IMMUNOGLOBULINA LUDZKA NORMALNA 5g/100ml [x1fiol.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 35

Część nr: 35
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ALBUMINA LUDZKA INJ. 20 % [x100 ML]

ALBUMINA LUDZKA INJ. 20 % [x50 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 36

Część nr: 36
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ANTITHROMBIN III INJ. 500 J.M. [x1 FIOL. + ROZP. 10 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 37

Część nr: 37
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651520 Immunoglobuliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum 50mg/ml; roztwór do infuzji [x1 amp po 10ml]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 38

Część nr: 38
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651500 Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

IMMUNOGLOBULINA ANTI RH0-D 50μg INJ. [x1 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 39

Część nr: 39
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651500 Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

IMMUNOGLOBULINA ANTI RH0-D 150μg INJ. [x1 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 40

Część nr: 40
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651500 Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

IMMUNOGLOBULINUM HEPATITIS B INJ. 180 J.M./1 ML [x1 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 41

Część nr: 41
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

MEROPENEM INJ. 0,5 G [x10 FIOL.]

MEROPENEM INJ. 1 G [x10 FIOL.]

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM INJ. 4,5g [x10 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 42

Część nr: 42
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33662000 Produkty lecznicze dla organów zmysłów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BUDESONIDUM 50μg/dawkę [x200 DAWEK]

CETIRIZINUM + PSEUDOEPHEDRINUM 0,005G + 0,12G [x14 TABL]

FLUTICASINI FUROAS 0,0275MG AEROZOL [x120 DAWEK]

OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM KROPLE DO NOSA 0,1mg/1ml [x5 ML]

OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM ŻEL DO NOSA 0,25mg/1g [x10 g]

OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM ŻEL DO NOSA 0,5mg/1g [x10 g]

PSEUDOEPHEDRINUM TABL. POWL. 0,06 G [x10 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 43

Część nr: 43
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33662000 Produkty lecznicze dla organów zmysłów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

=B3:B34ACICLOVIR SODIUM MAŚĆ DO OCZU 3 % [x4,5 G]

ARGENTI NITRAS KROPLE DO OCZU 0,005 G/0,5 ML [x50 PIPETEK]

ARTELAC KROPLE DO OCZU [x10 ML]

Artelac Rebalance, krople do oczu, 10 ml

ATECORTIN ZAWIESINA DO OCZU I USZU 5ml [x5 ML]

ATROPINE SULPHATE KROPLE DO OCZU 1 % [x5 ML]

BIMATOPROST + TYMOLOL 0,3MG+5MG [x1 SZT] KROPLE DO OCZU

BRINZOLAMIDE ZAWIESINA DO OCZU 1 % [x5 ML]

BROMFENAC KROPLE DO OCZU 0,9 MG/1 ML [x5 ML]

CIPROFLOXACINUM 0,3 % KROPLE DO OCZU [x5 ML]

DEKSPANTENOL 2 % + HYDRAFLEX 0,5 % KROPLE DO OCZU [x15 ML]

DEXAMETHASONE 0,1 % ZAWIESINA DO OCZU 1 MG/ML [x5 ML]

DEXPANTHENOL ŻEL DO OCZU 5 % [x10 G]

DICLOFENAC KROPLE DO OCZU (bez konserwantów) 0,1 % [x10 ML]

Erythromycin 0.5 %,maść,oczna,3,5g

FLUDROCORTISONE ACETATE MAŚĆ DO OCZU 0,1 % [x3 G]

FLUDROCORTISONE ACETATE +GRAMICIDIN + NEOMYCIN ZAWIESINA DO OCZU I USZU 2,5MG+0,025MG+1MG [x5 ML]

FLUOROMETHOLONE ZAWIESINA DO OCZU 0,1 % [x5 ML]

GENTAMICIN KROPLE DO OCZU 0,3 % [x5 ML]

KETOTIFEN KROPLE DO OCZU 0,025 % [x5 ML]

LATANOPROSTUM + TIMILOLUM KROPLE DO OCZU (0,05MG + 5MG)/1ML [x 2,5ML]

LATANOPROSTUM KROPLE DO OCZU 0,05MG/ML [x 2,5ML]

LOTEPREDNOLUM ZAWIESINA DO OCZU 0,5 % [x5 ML]

NATRIUM CHLORATUM KROPLE DO OCZU 5%/0,5 ML [x20 MINIMSÓW]

NEOMYCIN MAŚĆ DO OCZU 0,5 % [x3 G]

NEPAFENAC ZAWIESINA DO OCZU 0,1 % [x5 ML]

OFLOXACIN KROPLE DO OCZU 0,3 % [x5 ML]

OFLOXACIN MAŚĆ DO OCZU 0,3 % [x3 G]

PALMITYNIAN RETINOLU MAŚĆ DO OCZU 250 J.M./1G [x5 G]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE KROPLE DO OCZU 10 % [x10 ML]

PILOCARPINE HYDROCHLORIDE KROPLE DO OCZU 2 % [x2 POJEMNIKI 5 ML]

POLYACRYLIC ACID ŻEL DO OCZU 0,2 % [x10 G]

PROXYMETACAINE HYDROCHLORIDE KROPLE DO OCZU 0,5 % [x15 ML]

STARAZOLIN HYDROBALANCE PPH KROPLE DO OCZU [2 x 5 ML]

SULFACETAMIDE SODIUM KROPLE DO OCZU 10%/0,5 ML [x12 MINIMSÓW]

Terso, krople do oczu, 8 ml

TOBRAMYCIN KROPLE DO OCZU 0,3 % [x5 ML]

TOBRAMYCIN MAŚĆ DO OCZU 0,3 % [x3,5 G]

TROPICAMIDE KROPLE DO OCZU 0,5 % [x10 ML = 2 BUTELKI 5 ML]

TROPICAMIDE KROPLE DO OCZU 1 % [x10 ML = 2 BUTELKI 5 ML]

TROXERUTIN KROPLE DO OCZU 0,05 G/1 ML [x10 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 44

Część nr: 44
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CEFUROXIMUM 0,05G INJ. [x10 FIOL] (zarejestrowany w zapobieganiu pooperacyjnemu zapaleniu wnętrza gałki ocznej) + 10 jałowych igieł z filtrem 5 mikronów w jednym opakowaniu.

TROPICAMIDE + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE + LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (0,2 mg + 3,1 mg +10 mg)/1ml INJ. [x20 AMP. + 20 IGIEŁ Z FILTREM]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 45

Część nr: 45
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

RANIBIZUMAB INJ. 10MG/1ML [x1 FIOL]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 46

Część nr: 46
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

AFLIBERCEPT INJ. 0,004 G/0,1 ML -> 0,002 G/0,05 ML [x1 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 47

Część nr: 47
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

FLUORESCEINE INJ. 0,5 G/5 ML [x10 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 48

Część nr: 48
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ACICLOVIR KREM 5 % [x5 G]

AETHYLUM CHLORATUM AEROZOL 70 G [x70 G]

ALANTOINA + D-PANTENOL KREM 35g [x35 G]

ALANTOINA + D-PANTENOL MAŚĆ 20mg [x30 G]

ALUMINII ACETOTARTRAS ŻEL 1 % [x75 G]

APHTIN PŁYN 20 % [x10 G]

ARTEMISOL PŁYN 100ML [x100 G]

BETAMETASONUM + GENTAMICINUM MAŚĆ (0,5MG+1MG/1G) [x15 G]

BETHAMETASONUM 0,5MG + CLOTRIMAZOLUM 10MG+ GENTAMYCINUM 1MG KREM [x15 G]

CHLORQUINALDOLUM 100MG + METRONIDAZOLUM 250MG [x10 tabl. dopochwowych]

CICATRIDINA KREM [x30 G]

CICLOPIROX KREM 1 % [x30 G]

CLOTRIMAZOLE KREM 1 % [x20 G]

CLOTRIMAZOLE TABL. DOPOCHWOWE 0,1 G [x6 TABL.]

COLLAGENASUM MAŚĆ [x20 G]

DIALIZAT Z KRWI CIELĄT maść [x20 G]

DIALIZAT Z KRWI CIELĄT ŻEL [x20 G]

ERYTHROMYCIN 2 % MAŚĆ [x25 G]

GLUCOSUM SUBST. 50g

GLUCOSUM SUBST. 75 G

HEMORECTAL CZOPKI 60mg [x10 CZOPKÓW]

HYDROCORTISONE KREM 1 % [x15 G]

LIDOCAINUM 0,04g + TRIBENOSIDUM 0,4g [x10 CZOPKÓW]

NATAMYCINUM + HYDROCORTISONUM + NEOMYCINUM 10MG+10MG+3500J.M. krem [x15 G]

PODOPHYLLOTOXIN PŁYN 0,5 % [x3,5 ML]

POVIDONE IODINE MAŚĆ 10 % [x30 G]

POVIDONE IODINE 10 % PŁYN ANTYSEPTYCZNY [x1 L]

PYOCTANINUM COERULEUM SOL. AQUOSUM 1 % [x20 G]

SKIN PROTECT NOVOSCABIN PŁYN 10 % [x120 ml]

SORA FORTE SZAMPON 1 % [x50 ML]

SUDOCREM 125G

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 49

Część nr: 49
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122410 Pompy do użytku medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

LIMISAN PRO AEROZOL 50 ml [x1 szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 50

Część nr: 50
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33613000 Środki przeczyszczające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ALAX DRAŻ. 35mg [x20 TABL. DRAŻOWANYCH]

BISACODYLUM CZOPKI 0,01 G [x5 CZOPKÓW]

CZOPKI GLICERYNOWE 1G CZOPKI [x10 CZOPKÓW]

CZOPKI GLICERYNOWE 2G CZOPKI [x10 CZOPKÓW]

EZICLEN KONCENTRAT DO SPORZ. ROZTWORU DOUSTNEGO [x2 BUTELKI 176ML]

LACTULOSUM SYROP 7,5 G/15 ML [x150 ML]

MACROGOL PROSZEK -> PŁYN 74 G [x48 TOREBEK 74 G]

MACROGOL PROSZEK -> PŁYN 10 G [x10 TOREBEK 10,167 G]

NATRII DIHYDROPHOSPHAS, NATRII HYDROPHOSPHAS PŁYN DOODBYTNICZY [x50 SZT a 150 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 51

Część nr: 51
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33614000 Środki przeciwbiegunkowe, jelitowe czynniki przeciwzapalne/przeciwinfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CARBO MEDICINALIS 300MG [x20 TABL.]

DIOSMECTITE PROSZEK -> ZAWIESINA 3 G [x30 szt]

TANNINE ALBUMINATE TABL. 0,5 G [x20 TABL.]

THIETYLPERAZINUM CZOPKI 0,0065 G [x6 CZOPKÓW]

THIETYLPERAZINUM TABL. POWL. 0,0065 G [x50 TABL.]

THIETYLPERAZINUM 6,5 mg/1 ml, inj., 5 AMP

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 52

Część nr: 52
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ANIDULAFUNGINUM INJ. 0,1 G [x1 FIOL.]

TIGECYCLINE INJ. 0,05G [x10 FIOL]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 53

Część nr: 53
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE 0,004mg/1ml [x 1 amp]

DIPROPHOS INJ. (6,43mg + 2,63mg)/1ml [x5 AMP. 1 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 54

Część nr: 54
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ACENOCOUMAROL 0,004 G [x60 TABL.]

ACETAZOLAMIDE 0,25 G [x30 TABL.]

ACETYLSALICYLIC ACID 0,075 G [x60 TABL. DOJELITOWE]

ACETYLSALICYLIC ACID 0,15 G [x60 TABL. DOJELITOWE]

ACETYLSALICYLIC ACID 300 mg [x20 TABL. ROZP.]

ACICLOVIR SODIUM 0,2 G [x30 TABL. POWL.]

ACICLOVIR SODIUM 0,4 G [x30 TABL. POWL.]

ACICLOVIR SODIUM 0,8 G [x30 TABL. POWL.]

AMILORID + HYDROCHLOROTIAZIDE 5MG + 50MG [x50 TABL.]

AMIODARONE 0,2 G [x60 TABL. POWL.]

ANTAZOLINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,1 G/2 ML [x10 AMP.]

AQUA PRO INJECTIONE INJ. 10 ML [x100 AMP.]

ATORVASTATIN 0,01 G [x30 TABL. POWL.]

ATORVASTATIN 0,02 G [x30 TABL. POWL.]

ATORVASTATIN 0,04 G [x30 TABL. POWL.]

ATORVASTATINUM TABL. POWL. 0,08G [x30 SZT]

ATROPINE SULPHATE INJ. 0,5 MG/1 ML [x10 AMP.]

BACLOFEN 0,01 G [x50 TABL.]

BACLOFEN 0,025 G [x50 TABL.]

BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 0,008 G [x30 TABL.]

BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 0,016 G [x60 TABL.]

BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 0,024 G [x60 TABL.]

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,05 G/10 ML [x10 AMP.]

CARBAMAZEPINE 0,2 G [x50 TABL.]

CARVEDILOL 0,00625 G [x30 TABL. POWL.]

CARVEDILOL 0,0125 G [x30 TABL. POWL.]

CARVEDILOL 0,025 G [x30 TABL. POWL.]

CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM INJ. 0,05 G/2 ML [x10 AMP.]

CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM INJ. 0,025 G/5 ML [x5 AMP.]

CYANOCOBALAMINUM INJ. 0,001 G/2 ML [x5 AMP.]

DICLOFENAC 0,05 G [x30 TABL. DOJELITOWE]

DIGOXIN 0,25 MG [x30 TABL.]

DIGOXIN INJ. 0,5 MG/2 ML [x5 AMP.]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,2 G/5 ML [x10 AMP.]

ENALAPRIL MALEATE 0,005 G [x60 TABL.]

ENALAPRIL MALEATE 0,01 G [x60 TABL.]

ENALAPRIL MALEATE 0,02 G [x60 TABL.]

ESOMEPRAZOLE 0,02 G [x28 KAPS.]

ESOMEPRAZOLE 0,04 G [x28 KAPS.]

FENTANYL INJ. 0,1 MG/2 ML [x50 AMP.]

FLUCONAZOLE 0,05 G [x14 KAPS.]

FLUCONAZOLE 0,1 G [x28 KAPS.]

FLUNARIZINUM 0,005 G [x30 TABL.]

FLUOXETINUM 0,02 G [x30 KAPS.]

FUROSEMIDE 0,04 G [x30 TABL.]

FUROSEMIDE INJ. 0,02 G/2 ML [x50 AMP.]

HEPARINUM INJ. 25.000J.M./5ML [x10 FIOL]

HYDROCHLOROTHIAZIDE 0,0125 G [x30 TABL.]

HYDROCHLOROTHIAZIDE 0,025 G [x30 TABL.]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABL. POWL. 0,01 G [x30 TABL.]

IBUPROFENUM ZAWIESINA 4 % Forte= 0,2 G/5 ML [x100 ML]

KALIUM CHLORATUM 15 % INJ. 15%/20 ML [x10 FIOL.]

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 10 MLD CFU pałeczek [x10 KAPS.] produkt leczniczy

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 1 % INJ. 0,02 G/2 ML [x10 AMP.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 1 % INJ. 0,2 G/20 ML [x5 FIOL.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 2 % INJ. 0,04 G/2 ML [x10 AMP.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 2 % INJ. 0,4 G/20 ML [x5 FIOL.]

LOPERAMIDE 0,002 G [x30 TABL.]

MAGNESII SULFURICI 20 % INJ. 2 G/10 ML [x10 AMP.]

METAMIZOLE SODIUM INJ. 2,5 G/5 ML [x5 AMP.]zapis w ChPL o mozliwości mieszalania z tramadolem

METAMIZOLUM NATRICUM INJ. 1 G/2 ML [x10 AMP.] rejestracja od 3-go miesiąca życia

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE 0,01 G [x50 TABL.]

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE 0,5 % INJ. 0,01 G/2 ML [x5 AMP.]

METOPROLOL INJ. 0,005 G/5 ML [x5 AMP.]

METOPROLOL 0,02375G [x28 TABL. O PRZEDŁ. UWALNIANIU]

METOPROLOL 0,0475G [x28 TABL. O PRZEDŁ. UWALNIANIU]

METOPROLOL 0,05 G [x30 TABL.]

METOPROLOL 0,095G [x28 TABL. O PRZEDŁ. UWALNIANIU]

METRONIDAZOLE 0,25 G [x20 TABL.]

MORPHINI SULFAS INJ. 0,002 G/2 ML [x10 AMP.]

MORPHINI SULFAS INJ.0,01 G/1 ML [x10 AMP.]

MORPHINI SULFAS INJ.0,02 G/1 ML [x10 AMP.]

NATRIUM BICARBONICUM INJ. 8,4%/20 ML [x10 AMP.]

NATRIUM CHLORATUM INJ. 0,9%/10 ML [x100 amp]

NATRIUM CHLORATUM INJ. 10%/10 ML [x100 amp]

OMEPRAZOLE 0,02 G [x28 KAPS.]

OMEPRAZOLE 0,04 G [x28 KAPS.]

OMEPRAZOLUM INJ. 0,04 G [x1 FIOL.]

OPIPRAMOL HYDROCHLORIDE 0,05 G [x20 TABL. POWL]

PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM INJ. 0,04 G/2 ML [x10 AMP.]

PENTOXIFYLLINE INJ. 0,1 G/5 ML [x5 AMP.]

PENTOXIFYLLINE INJ. 0,3 G/15 ML [x10 AMP.]

PENTOXIFYLLINE 0,4 G [x60 TABL. O PRZEDŁ. UWALNIANIU]

PIRACETAM 0,8 G [x60 TABL. POWL.]

PIRACETAM 1,2 G [x60 TABL. POWL.]

PIRACETAM 20 % INJ. 12 G/60 ML [x1 FLAK.]

PROPAFENONE HYDROCHLORIDE 0,15 G [x60 TABL. POWL]

PROPAFENONE HYDROCHLORIDE 0,3 G [x20 TABL. POWL.]

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE 0,01 G [x50 TABL.]

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE 0,04 G [x50 TABL.]

PYRANTEL 0,25 G [x3 TABL.]

PYRANTEL ZAWIESINA 0,25 G/5 ML [x15 ML]

RISPERIDONUM (1 mg/ml), roztw.doustny, 100 ml

RISPERIDONUM (1 mg/ml), roztw.doustny, 30 ml

RISPERIDONUM 1 mg, tabl.powl., 20 szt

RISPERIDONUM 2 mg, tabl.powl., 20 szt

RISPERIDONUM 3 mg, tabl.powl., 20 szt

RISPERIDONUM 4 mg, tabl.powl., 20 szt

SALBUTAMOL INJ. 0,5 MG/1 ML [x10 AMP.]

SERTRALINUM 0,05 G [x28 TABL. POWL.]

SIMVASTATIN 0,02 G [x28 TABL. POWL.]

SIMVASTATIN 0,04 G [x28 TABL. POWL.]

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIM INJ. 480mg [x10 AMP. 5 ML]

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIM SYROP [x100 ML]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE 0,05 G [x20 KAPS.]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE INJ. 0,05 G/1 ML [x5 AMP.]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE INJ. 0,1 G/2 ML [x5 AMP.]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE 0,1 G [x30 KAPS. O PRZEDŁ. UWALNIANIU]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE 37,5MG + PARACETAMOLUM 325MG TABL. [x60 TABL. POWL.]

TRIMEBUTINE MALEATE 0,1 G [x30 TABL. POWL.]

VALSARTAN 0,08 G [x28 TABL. POWL.]

VALSARTAN 0,16 G [x28 TABL. POWL.]

VALSARTAN + HYDROCHLOROTIAZYD 160MG + 12,5MG TABL. POWL. [x28 SZT]

VALSARTAN + HYDROCHLOROTIAZYD 160MG + 25MG TABL. POWL. [x28 SZT]

VALSARTAN + HYDROCHLOROTIAZYD 80MG + 12,5MG TABL. POWL. [x28 SZT]

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE 0,04 G [x20 TABL. POWL.]

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE 0,08 G [x20 TABL. POWL.]

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE 0,12 G [x20 TABL. POWL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 55

Część nr: 55
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

AMLODIPINE TABL. 10 MG [x30 TABL.]

AMLODIPINE TABL. 5 MG [x30 TABL.]

AZITHROMYCINUM ZAW. 200MG/5ML [x20ml]

BRIMONIDINUM KROPLE DO OCZU 2MG/ML [x 5ML]

CLOPIDOGREL 75 TABL. POWL. 0,075 G [x84 TABL.]

DESLORATADINE TABL. 0,005 G [x30 TABL.] tabl. ulegające rozpadowi w j. ustnej

DEXAMETHASONE + TOBRAMYCIN ZAWIESINA DO OCZU [x5 ML]

DEXAMETHSONE SODIUM PHOSPHATE TABL. 0,001 G [x20 TABL.]

DONEPEZILUM HYDROCHLORIDUM 5MG [x28 TABL.] tabl. ulegające rozpadowi w j. ustnej

DORZOLAMIDE KROPLE DO OCZU 2 % [x5 ML]

DORZOLAMIDE + TIMOLOLUM (20MG + 5MG) KROPLE DO OCZU [x5 ML]

DOXAZOSIN 0,002 G [x30 TABL.]

DOXAZOSIN 0,004 G [x30 TABL.]

EPLERENON TABL. POWL. 0,025 G [x30 TABL.]

EPLERENON TABL. POWL. 0,05 G [x30 TABL.]

ESCITALOPRAMUM 0,01 G [x28 TABL. POWL.]

FINASTERIDUM TABL. POWL. 0,005 G [x30 TABL.]

FLUDROCORTISONUM 0,1MG [x20 TABL.]

FORMOTEROL FUMARATE KAPS. 0,012 MG [x60 KAPS.]

FURAGINUM TABL. 0,05 G [x30 TABL.]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABL. POWL. 0,025 G [x30 TABL.]

IBUPROFENUM 200mg [x60 TABL. DRAŻ.]

ITRACONAZOLE KAPS. 0,1 G [x28 KAPS.]

LEVETIRACETAMUM 0,5g/5ml [10 fiol.] inj. Iv

LEVETIRACETAMUM 1g [50 tabl. powl.]

LEVETIRACETAMUM 250mg [50 tabl. powl.]

LEVETIRACETAMUM 500mg [50 tabl. powl.]

LEVETIRACETAMUM 750mg [50 tabl. powl.]

LOSARTANUM TABL. POWL. 0,05 G [x30 TABL.]

MEMANTINE TABL. POWL. 0,01 G [x28 TABL.]

METAMIZOLE SODIUM 0,5 G [x10 TABL.]

MOXIFLOXACINE KROPLE DO OCZU 0,5 % [x5 ML]

NAPROXEN SODIUM TABL. 0,25 G [x50 TABL.]

NICERGOLINUM TABL. 0,01 G [x30 TABL. POWL.]

OLANZAPINUM 0,005 G [x30 TABL.]

OLANZAPINUM 10MG [x30 TABL.]

OXCARBAZEPINUM TABL. 0,3 G [x50 TABL.]

OXCARBAZEPINUM TABL. 600MG [x50 TABL]

PREDNISONE ACETATE TABL. 0,005 G [x20 TABL.]

PREDNISONE ACETATE TABL. 0,01 G [x20 TABL.]

PREDNISONE ACETATE TABL. 0,02 G [x20 TABL.]

PREGABALIN KAPS. 0,075 G [x56 KAPS.]

PREGABALIN KAPS. 015 G [x56 KAPS.]

PROGESTERONE 50 mg, tabl.,podjęzykowe, [x30 TABL.]

PROGESTERONUM 0,05G [x30 TABL. DOPOCHWOWYCH]

QUETIAPINUM 100MG [x60 TABL. POWL.]

QUETIAPINUM 25MG [x30 TABL. POWL.]

RAMIPRIL 10 TABL. 0,01 G [x30 TABL.]

RAMIPRIL 2,5 TABL. 0,0025 G [x30 TABL.]

RAMIPRIL 5 TABL. 0,005 G [x30 TABL.]

ROPINIROLUM HYDROCHLORIDUM 0,5MG [x 21 TABL]

ROSUVASTATINUM 10 TABL. [x28 TABL]

ROSUVASTATINUM 20 TABL. [x28 TABL]

ROSUVASTATINUM 40 TABL. [x28 TABL]

ROXITHROMYCIN TABL. POWL. 0,15 G [x10 TABL.]

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIM TABL. 120MG [x20 TABL.]

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIM TABL. 480MG [x20 TABL.]

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIM TABL. 960MG [x10 TABL.]

TAMSULOSINUM KAPS. 0,4 MG [x30 KAPS.]

TELMISARTAN TABL. 0,04 G [x28 TABL.]

TELMISARTAN TABL. 0,08 G [x28 TABL.]

TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZYD 80 MG + 12,5 MG TABL. [x28 TABL.]

TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZYD 80 MG + 25 MG TABL.[x28 TABL.]

TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE TABL. POWL. 0,25 G [x30 TABL.]

TIMOLOL KROPLE DO OCZU 0,25 % [x1 BUTELKA 5 ML]

TIMOLOL KROPLE DO OCZU 0,5 % [x5 ML]

VENLAFAXINUM 150 mg, kaps.o przedł.uw.,28 szt

VENLAFAXINUM 37,5 mg, kaps.o przedł.uw.,28szt

VENLAFAXINUM 75 mg, kaps.o przedł.uw.,28 szt

ZOLPIDEM TABL. POWL. 0,01 G [x20 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 56

Część nr: 56
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

DEFEROXAMINE INJ. 0,5 G [x10 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 57

Część nr: 57
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

LINEZOLIDUM INJ. 600 MG/ 300ML [x10 SZT]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 58

Część nr: 58
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

DEXKETOPROFEN INJ. 0,05 G/2 ML [x5 AMP.]

FERRI PROTEINATOSUCCINAS 800MG [x20 FIOL a 15 ML]

HEPARINE ŻEL 1000 J.M./1 G [x30 G]

LERCANIDIPINE TABL. POWL. 0,01 G [x28 TABL.]

LERCANIDIPINE TABL. POWL. 0,02 G [x28TABL.]

METFORMINI HYDROCHLORIDUM TABL. 0,5 G [x60 TABL. POWL.]

METFORMINI HYDROCHLORIDUM TABL. 0,85 G [x60 TABL. POWL.]

METFORMINI HYDROCHLORIDUM TABL. POWL. 1 G [x60 TABL. POWL.]

NEBIVOLOLUM 5MG [x28 TABL.]

OLMESARTAN 20MG [x28 TABL.]

OLMESARTAN 40MG [x28 TABL.]

TORASEMIDE TABL. 0,005 G [x30 TABL.]

TORASEMIDE TABL. 0,01 G [x30 TABL.]

TORASEMIDE TABL. 0,2 G [x20 TABL.]

TORASEMIDUM 20MG/4ML INJ.[x5 AMP.]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE 75 MG + DEXKETOPROFEN 25 MG [x20 TABL.]

UMECLIDINII BROMIDUM 55 MCG PROSZEK DO INHALACJI [x30 DAWEK]

UMECLIDINIUM/VILANTEROLUM 55 MCG/22 MCG PROSZEK DO INHALACJI [x30 DAWEK]

ZOFENOPRILUM TABL. POWL. 0,0075 G [x28 TABL.]

ZOFENOPRILUM TABL. POWL. 0,03 G [x28 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 59

Część nr: 59
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33622000 Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BENCYCLONE FUMARATE TABL. 0,1 G [x60 TABL.]

BETAXOLOL HYDROCHLORIDE 20 TABL. [x28 TABL.]

BISOPROLOL FUMARATE COR 2,5 TABL. POWL. 0,0025 G [x28 TABL.]

BISOPROLOL FUMARATE TABL. 0,005 G [x30 TABL.]

BISOPROLOL FUMARATE COR 1,25 TABL. POWL. 0,00125 G [x28 TABL.]

BISOPROLOLUM 7,5mg [x28 TABL. POWL.]

BISOPROLOLUM 10MG [x30 TABL. POWL.]

CHLORTALIDONE TABL. 0,05 G [x20 TABL.]

CILAZAPRIL TABL. POWL. 0,0005 G [x30 TABL.]

CILAZAPRIL TABL. POWL. 0,001 G [x30 TABL.]

CILAZAPRIL TABL. POWL. 0,0025 G [x28 TABL.]

CILAZAPRIL TABL. POWL. 0,005 G [x28 TABL.]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE TABL. 0,06 G [x60 TABL.]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE RETARD TABL. 0,12 G [x30 TABL.]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE RETARD TABL. POWL. 0,09 G [x30 TABL.]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE RETARD TABL. POWL. 0,18 G [x30 TABL.]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE RETARD TABL. POWL. 0,24 G [x30 TABL.]

FENOFIBRATUM TABL. POWL. 0,16 G [x30 TABL.]

FENOFIBRATUM 0,267 G KAPS. [x30 KAPS.]

FENOFIBRATUM 215MG TABL.[x30 TABL]

HYDROCHLOROTIAZIDUM + LOSARTANUM 12,5MG + 50MG [x28 TABL. POWL.]

LACIDIPINE TABL. POWL. 0,004 G [x28 TABL.]

LISINOPRIL TABL. 0,01G [x28 TABL.]

LISINOPRIL+AMLODIPIN TABL. 10MG+5MG [x30 TABL.]

METHYLDOPA TABL. 0,25 G [x50 TABL.]

MOLSIDOMINE TABL. 0,004 G [x30 TABL. = 1 BLISTER]

NITRENDIPINE 10 TABL. 0,01 G [x60 TABL.]

NITRENDIPINE 20 TABL. 0,02 G [x30 TABL.]

PROPAFENONE INJ. 0,07 G/20 ML [x5 AMP.]

SPIRONOLACTONE TABL. 0,025 G [x100 TABL.]

SPIRONOLACTONE TABL. POWL. 0,1 G [x20 TABL.]

TRANDOLAPRIL KAPS. 0,002 G [x28 KAPS.]

TRANDOLAPRIL KAPS. 0,5 MG [x28 KAPS.]

TRANEXAMIC ACID TABL. POWL. 0,5 G [x20 TABL.]

TROMBINE PROSZEK -> PŁYN 400 J.M. [x5 AMP. + ROZP. 2 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 60

Część nr: 60
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33622000 Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ACEBUTOLOL TABL. POWL. 0,2 G [x30 TABL.]

ALLOPURINOL TABL. 0,3 G [x30 TABL.]

ALLOPURINOL TABL. 0,1 G [x50 TABL.]

ATENOLOL TABL. 0,05 G [x30 TABL.]

CANDESARTAN CILEXETIL TABL. 0,008 G [x28 TABL.]

CANDESARTAN CILEXETIL TABL. 0,016 G [x28 TABL.]

ETAMSYLATE TABL. 0,25 G [x30 TABL.]

ETAMSYLATE 12,5 % INJ. 0,25 G/2 ML [x50 AMP.]

EZETIMIBUM 10MG [x28 TABL]

ISOSORBIDE MONONITRATE 10 TABL. POWL. 0,01 G [x60 TABL.]

ISOSORBIDE MONONITRATE 100 RETARD TABL. O PRZEDŁ. UW. 0,1 G [x30 TABL.]

ISOSORBIDE MONONITRATE 20 TABL. POWL. 0,02 G [x50 TABL.]

ISOSORBIDE MONONITRATE 40 RETARD KAPS. O PRZEDŁ. UW. 0,04G [x20 TABL.]

ISOSORBIDE MONONITRATE 60 RETARD KAPS. O PRZEDŁ. UW. 0,06G [x20 TABL.]

ISOSORBIDE MONONITRATE LONG 50 TABL. 0,05 G [x30 TABL.]

ISOSORBIDE MONONITRATE LONG 75 TABL. 0,075 G [x30 TABL.]

PENTOXIFYLLINE TABL. 0,6 G [x20 TABL.]

PERINDOPRIL TABL. 0,004 G [x30 TABL.]

PRASUGRELUM 10MG [x28 TABL.]

QUINAPRIL TABL. POWL. 0,005 G [x30 TABL.]

QUINAPRIL TABL. POWL. 0,01 G [x30 TABL.]

QUINAPRIL TABL. POWL. 0,02 G [x30 TABL.]

QUINAPRIL TABL. POWL. 0,04 G [x28 TABL.]

RILMENIDINE TABL. 0,001 G [x30 TABL.]

SOTALOL HYDROCHLORIDE TABL. 0,04 G [x20 TABL.]

SOTALOL HYDROCHLORIDE TABL. 0,08 G [x30 TABL.]

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE SR TABL. POWL. 0,12 G [x40 TABL.]

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE SR-E 240 TABL. 0,24 G [x20 TABL.]

VINPOCETINE TABL. 0,005 G [x50 TABL.]

WARFARIN TABL. 0,003 G [x100 TABL.]

WARFARIN TABL. 0,005 G [x100 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 61

Część nr: 61
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CEREBROLYSIN INJ. 2mg/ml [x5 AMP. 10 ML]

TERLIPRESSINI ACETAS INJ. 1 MG [x5 AMP.]

URAPIDIL INJ. 0,025 G/5 ML [x5 AMP.]

URAPIDIL INJ. 0,05 G/10 ML [x5 AMP.]

URAPIDIL INJ. 0,1 G/20 ML [x5 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 62

Część nr: 62
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ALTEPLAZA INJ. 0,02 G [x1 FIOL. + ROZP. 20 ML]

ALTEPLAZA INJ. 0,05 G [x1 FIOL. + ROZP. 20 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 63

Część nr: 63
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33621100 Środki obniżające krzepliwość krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

EPTIFIBATIDE 0,075G/100ML [x1 FIOL.]

EPTIFIBATIDE 0,02G/10ML [x1 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 64

Część nr: 64
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33621200 Środki przeciwkrwotoczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

AKTYWOWANY LUDZKI REKOMBINOWANY CZYNNIK KRZEPNIĘCIA VII; 2 mg(100 Kj.m.),inj.,1 fiol(liof)+rozp

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 65

Część nr: 65
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

LUDZKI KOMPLEKS PROTROMBINY 500J.M. proszek i rozp., do sporz. roztworu do wstrzykiwań [x1 FIOL]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 66

Część nr: 66
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CYCLO 3 FORT [x30 KAPS]

ESCINUM TABL. POWL. 20mg [x30 TABL.]

SULODEXIDE 250 j.LS, kaps., 50 szt

TROXERUTINUM KAPS. 0,3 G [x50 KAPS.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 67

Część nr: 67
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ATRACURIUM BESILATE 0,025 G/2,5 ML INJ. [x5 AMP.]

ATRACURIUM BESILATE 0,05 G/5 ML INJ. [x5 AMP.]

CANRENOATE POTASSIUM INJ. 0,2 G/10 ML [x10 AMP.]

ETOMIDATE SULFATE INJ. 0,02 G/10 ML [x5 AMP.]

FONDAPARINUX INJ. 0,0025 G/0,5 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK]

LIDOCAINE AEROZOL 10 % [x38 G = 650 DAWEK]

MISOPROSTOL TABL. 0,2 MG [x30 TABL.]

NIMODIPINUM TABL. POWL. 0,03 G [x100 TABL.]

PIPECURONIUM BROMIDE INJ. 0,004 G [x25 FIOL. + ROZP. 2 ML]

SULODEXIDE 600 j.LS/2ml [x10 AMP.]

VINPOCETINE INJ. 0,01 G/2 ML [x10 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 68

Część nr: 68
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CAPTOPRIL TABL. 0,05 G [x30 TABL.]

CAPTOPRIL 12,5 TABL. 0,0125 G [x30 TABL.]

CAPTOPRIL 25MG TABL. 0,025 G [x30 TABL.]

DENOTIVIR 3 % KREM [x3 G]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJ. 0,004 G/1 ML [x10 AMP.]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJ. 0,008 G/2 ML [x10 AMP.]

HYDROCORTISONE + OXYTETRACYCLINE MAŚĆ [x10 G]

HYDROCORTISONE 100 INJ. 0,1 G [x5 FIOL. + ROZP. 2 ML]

HYDROCORTISONE 25 INJ. 0,025 G [x5 FIOL. + ROZP. 2 ML]

HYDROCORTISONE BUTYRATE MAŚĆ 0,1 % [x15 G]

LIDOCAINE A ŻEL 2 % [x30 G TUBA TYPU A]

LIDOCAINE U ŻEL 2 % [x30 G TUBA TYPU U]

MOCLOBEMIDUM TABL. 0,15 G [x30 TABL.]

PANCURONIUM BROMIDE INJ. 0,004 G/2 ML [x10 AMP.]

PROMAZINE HYDROCHLORIDE DRAŻ. 0,025 G [x60 TABL. DRAŻ.]

PROMAZINE HYDROCHLORIDE DRAŻ. 0,05 G [x60 TABL. DRAŻ.]

PROMAZINE HYDROCHLORIDE DRAŻ. 0,1 G [x60 TABL.]

PROMETHASINE HYDROCHLORIDE DRAŻ. 0,01 G [x20 DRAŻ.]

PROMETHASINE HYDROCHLORIDE SYROP 0,1 % [x150 ML]

PROMETHASINE HYDROCHLORIDE DRAŻ. 0,025 G [x20 DRAŻ.]

SULFATHIAZOLE SILVER 2 % KREM [x40 G]

SULFATHIAZOLE SILVER 2 % KREM [x400 G]

SUXAMETHONIUM CHLORIDE INJ. 0,2 G [x10 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 69

Część nr: 69
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ORNITHINUM INJ. 5G/10ML [x10 AMP]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 70

Część nr: 70
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661000 Produkty lecznicze dla układu nerwowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

AMANTADINI SULFAS TABL. POWL. 0,1 G [x100 TABL.]

CLOMETHIAZOLE EDISYLATE KAPS. 0,3 G [x100 KAPS.]

CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM SR TABL. POWL. 0,075 G [x20 TABL.]

CLONAZEPAMUM 0,001G/1ML INJ. 0,001 G/1 ML [x10 AMP.]

CLONAZEPAMUM 0,5MG TABL. [x30 TABL.]

CLONAZEPAMUM 2MG TABL. 0,002 G [x30 TABL.]

DULOXETINUM 0,03 G [x28 KAPS.]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,1/2ML [x5 AMP.]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE SYROP 0,2 % 10MG/5 ML [x250 G]

LAMOTRIGINUM 100MG [x30 TABL]

LAMOTRIGINUM 25MG [x30 TABL]

LAMOTRIGINUM 50MG [x30 TABL]

LEVOMEPROMAZINE HYDROMALEATE INJ. 0,025 G/1 ML [x10 AMP.]

LEVOMEPROMAZINE HYDROMALEATE TABL. POWL. 0,025 G [x50 TABL.]

LORAZEPAMUM DRAŻ. 0,001 G [x25 DRAŻ.]

LORAZEPAMUM DRAŻ. 0,0025G [x25 DRAŻ.]

LORMETAZEPAM TABL. 1 MG [x20 TABL.]

MIANSERINUM HYDROCHLORIDUM TABL. POWL. 0,01 G [x30 TABL.]

MIANSERINUM HYDROCHLORIDUM TABL. POWL. 0,03 G [x30 TABL.]

MIANSERINUM HYDROCHLORIDUM TABL. POWL. 0,06 G [x30 TABL.]

MIDAZOLAMUM TABL. POWL. 0,0075 G [x10 TABL.]

MIDAZOLAMUM TABL. POWL. 0,015 G [x100 TABL.]

MIRTAZAPINUM TABL. ULEG.ROZPAD.W JAMIE USTNEJ 0,03 G [x30 TABL.]

PERAZINE DIMALEATE TABL. 0,025 G [x20 TABL.]

PERAZINE DIMALEATE TABL. 0,1 G [x30 TABL.]

PHENOBARBITALUM TABL. 0,1 G [x10 TABL.]

PHENOBARBITALUM TABL. 0,015 G [x10 TABL.]

PHENYTOINUM TABL. 0,1G [x60 TABL.]

RIVASTIGMINUM KAPS. 0,0015 G [x28 KAPS.]

RIVASTIGMINUM KAPS. 0,003 G [x28 KAPS.]

ROPINIROLUM 0,002G [x28 TABL.] tabl. o przedłużonym uwalnianiu

ROPINIROLUM HYDROCHLORIDUM 0,25MG [x21 TABL]

SELEGILINUM 0,005G [x50 TABL.]

TIAPRIDUM 0,1G [x20 TABL.]

TOPIRAMATUM 100MG [x28 TABL]

TOPIRAMATUM 200MG [x28 TABL]

TOPIRAMATUM 25MG [x28 TABL]

TOPIRAMATUM 50MG [x28 TABL]

TRAZODONE TABL. O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU 0,075 G [x30 TABL.]

TRAZODONE TABL. O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU 0,15 G [x20 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 71

Część nr: 71
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661000 Produkty lecznicze dla układu nerwowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ALPRAZOLAMUM TABL. 0,25 MG [x30 TABL.]

AMITRYPTILINE 10MG [x60 TABL.]

AMITRYPTILINE 25MG [x60 TABL.]

BENSERAZIDE HYDROCHLORIDE + LEVODOPA KAPS. 125 [x100 KAPS.]

BENSERAZIDE HYDROCHLORIDE + LEVODOPA KAPS. 250 [x100 KAPS.]

BENSERAZIDE HYDROCHLORIDE + LEVODOPA KAPS. 50MG+12,5MG [x100 KAPS.]

BENSERAZIDE HYDROCHLORIDE + LEVODOPA HBS KAPS. 100mg+25mg [x100 KAPS.]

BIPERIDINI LACTAS INJ. 0,005 G/1 ML [x5 AMP.]

BIPERIDINI LACTAS TABL. 0,002 G [x50 TABL.]

CARBAMAZEPINE TABL. O PRZEDŁ. UWALNIANIU 0,2 G [x50 TABL.]

CARBAMAZEPINE TABL. O PRZEDŁ. UWALNIANIU 0,4 G [x50 TABL.]

CARBAMAZEPINE RETARD TABL. 0,3 G [x50 TABL.]

CARBAMAZEPINE RETARD TABL. 0,6 G [x50 TABL.]

CARBIDOPA 25mg+ LEVODOPA 250mg [x100 TABL]

CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM KROPLE 4 % [x10 G]

CHLORPROTHIXENE TABL. POWL. 0,015 G [x50 TABL.]

CITALOPRAMUM TABL. POWL. 0,02 G [x30 TABL.]

CLOZAPINUM TABL. 0,025 G [x50 TABL.]

CLOZAPINUM 100 mg, tabl., [x50 SZT]

DIAZEPAMUM TABL. 0,002 G [x20 TABL.]

DIAZEPAMUM TABL. 0,005 G [x20 TABL. POWL.]

DIKALII CLORAZEPAS TABL. 0,005 G [x30 TABL.]

DIKALII CLORAZEPAS TABL. 0,01 G [x30 TABL.]

DOXEPINUM KAPS. 0,01 G [x30 KAPS.]

DOXEPINUM KAPS. 0,025 G [x30 KAPS.]

ESTAZOLAMUM TABL. 0,002 G [x20 TABL.]

FLUOXETINUM 10mg [x30 tabl. powl.]

FLUVOXAMINE TABL. POWL. 0,05 G [x60 TABL.]

GABAPENTINUM 100MG [x 100 KAPS]

GABAPENTINUM 300MG [x 100 KAPS]

GABAPENTINUM 600MG [x 100 KAPS]

GALANTAMINE HYDROBROMIDE INJ. 0,0025 G/1 ML [x10 AMP.]

GALANTAMINE HYDROBROMIDE INJ. 0,005 G/1 ML [x10 AMP.]

NITRAZEPAMUM TABL. 0,005 G [x20 TABL.]

OXCARBAZEPINUM TABL. 0,15 G [x50 TABL.]

PHENYTOINUM 0,25g/5ml [5 amp] inj iv

PYRIDOSTIGMINE BROMIDE TABL. POWL. 0,06 G [x150 TABL.]

SULPIRIDUM KAPS. 0,05 G [x24 KAPS.]

TIZANIDINUM KAPS. 0,004 G [x30 KAPS.]

TIZANIDINUM MR KAPS. 0,006 G [x30 KAPS.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 72

Część nr: 72
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33674000 Preparaty przciwkaszlowe i przeciwko przeziębieniom
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM INJ. 0,015 G/2 ML [x5 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 73

Część nr: 73
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ADENOSINE 6MG/2ML [x6 FIOL]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 74

Część nr: 74
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ACETYLCYSTEINE INJ. 0,3 G/3 ML [x5 AMP.]

ACICLOVIRUM 0,25G INJ. [x10 FIOL.]

ACICLOVIRUM 0,5G INJ. [x10 FIOL.]

AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID 0,6 G INJ. [x5 FIOL.]

AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID 1 G tabl. do sporządzenia zawiesiny [x14 TABL.]

AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID 1,2 G INJ. [x5 FIOL.]

AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID 457 MG/5 ML PROSZEK -> ZAWIESINA 457 [x140 ML]

AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID 457 MG/5 ML PROSZEK -> ZAWIESINA 457 [x70 ML]

AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID 625 MG tabl. do sporządzenia zawiesiny [x14 TABL.]

CLARITHROMYCIN TABL. POWL. 0,25 G [x14 TABL.]

CLARITHROMYCIN TABL. POWL. 0,5 G [x14 TABL.]

DICLOFENAC INJ. 0,075 G/3 ML [x10 AMP.]

FERRI HYDROXYDUM SACCHARUM INJ. 0,1 G/5 ML [x5 AMP]

KETOPROFENUM KAPS. 0,05 G [x20 KAPS.]

KETOPROFENUM TABL. POWL. 0,1 G [x30 TABL.]

KETOPROFENUM (iv, im) INJ. 0,1 G/2 ML [x10 AMP.]

KETOPROFENUM DUO KAPS. 0,15 G [x30 KAPS.]

PANTOPRAZOLUM INJ. 0,04 G [x10 FIOL.]

PANTOPRAZOLUM TABL. 0,02 G [x28 TABL.]

VANCOMYCINUM INJ. 1 G [x1 FIOL.] (wymagana postać podawana dożylnie i doustnie)

VANCOMYCINYM INJ. 0,5 G [x1 FIOL.] (wymagana postać podawana dożylnie i doustnie)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 75

Część nr: 75
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

GLICLAZIDE MR TABL. 0,06 G [x60 TABL.]

INDAPAMIDE SR TABL. POWL. 0,0015 G [x108 TABL.]

IVABRADINUM 5MG [x112 TABL.]

IVABRADINUM 7,5MG [x112 TABL.]

PERINDOPRILUM ARGININUM TABL. POWL. 0,005 G [x90 TABL.]

PERINDOPRILUM ARGININUM TABL. POWL. 0,01 G [x90 TABL.]

PERINDOPRILUM ARGININUM + AMLODYPINUM TABL. POWL. 10 MG/10MG [x90 TABL.]

PERINDOPRILUM ARGININUM + AMLODYPINUM TABL. POWL. 10 MG/5MG [x90 TABL.]

PERINDOPRILUM ARGININUM + AMLODYPINUM TABL. POWL. 5 MG/10MG [x90 TABL.]

PERINDOPRILUM ARGININUM + AMLODYPINUM TABL. POWL. 5 MG/5MG [x90 TABL.]

PERINDOPRILUM ARGININUM + INDAPAMIDUM TABL. POWL. 10 MG/2,5MG [x90 TABL.]

PERINDOPRILUM ARGININUM + INDAPAMIDUM TABL. POWL. 2,5 MG/0,625MG [x90 TABL.]

PERINDOPRILUM ARGININUM + INDAPAMIDUM TABL. POWL. 5 MG/1,25MG [x90 TABL.]

TIANEPTINUM TABL. POWL. 0,0125 G [108 TABL.]

TRIMETAZIDINI DIHYDROCHLORIDUM MR TABL. 0,035 G [x90 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 76

Część nr: 76
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

AMANTADINI SULFAS INJ. 0,2 G/500 ML [x10 FLAK.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 77

Część nr: 77
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33610000 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ACARBOSUM TABL. 0,05 G [x30 TABL.]

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM KAPS. 0,15 G [x50 KAPS.]

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM KAPS. 0,3 G [x50 KAPS.]

ALUMINII NATRII DIHYDROXYCARBONAS ZAWIESINA 0,34 G/5 ML [x250 ML]

BAKTERIE KWASU MLEKOWEGO OK. 1,6 X 109 CFU [x20 KAPS.] produkt leczniczy

CALCIUM CARBONAS + MAGNESIUM SUBCARBONAS 680MG+80MG [x24 TABL.] tabl. do ssania/gryzienia/żucia

DROTAVERINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,04 G/2 ML [x5 AMP.]

DROTAVERINE HYDROCHLORIDE TABL. 0,04 G [x20 TABL.]

FAMOTIDINUM TABL. POWL. 0,04 G [x30 TABL.]

GLIMEPIRIDUM TABL. 0,001 G [x30 TABL.]

GLIMEPIRIDUM TABL. 0,002 G [x30 TABL.]

GLIMEPIRIDUM TABL. 0,003 G [x30 TABL.]

GLIMEPIRIDUM TABL. 0,004 G [x30 TABL.]

KREON KAPS. 10000j [x50 KAPS. DOJELITOWE]

KREON KAPS. 25000 [x20 KAPS. DOJELITOWE]

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG (ATCC 53103) krople [x 5ml] (możliwość podaży niemowlętom od pierwszych dni życia, w tym wcześniakom oraz noworodkom o niskiej masie urodzeniowej)

L-ASPARGINIAN L-ORNITYNY 100 mg + CHOLINA 35 mg [x 40 tabl]

MEBEVERINI HYDROCHLORIDUM TABL. POWL. 0,135 G [x30 TABL.]

MEBEVERINI HYDROCHLORIDUM RETARD,200mg,kaps.prz.uw,[x30 KAPS]

MEGESTROL ZAWIESINA 0,04 G/1 ML [x240 ML]

MESALAZINE (1 g/100 ml),zaw.,doodbyt., 7 but

MESALAZINE 1G [x28 CZOP.]

MESALAZINE 500MG [x100 TABL]

METFORMINUM XR 0,5G [x30 tabl. o przed. uwalnianiu]

METFORMINUM XR 0,75G [x30 tabl. o przed. uwalnianiu]

METFORMINUM XR 1G [x30 tabl. o przed. uwalnianiu]

OMEPRAZOLUM KAPS. 10MG [x14 SZT]

PANTOPRAZOLUM 0,04 G [x28 TABL. DOJELITOWE]

PHOSPHOLIPIDS 300MG KAPS. [x50 SZT] produkt leczniczy

SACCHAROMYCES BOULARDI 250MG kaps [x50 szt.] produkt leczniczy

SIMETHICONUM KAPS. 0,04 G [x100 KAPS.]

SIMETHICONUM KROPLE 0,04G/1ML [x30 ML]

SULFASALAZINUM TABL. POWL. 0,5 G [x50 TABL.]

SULFASALAZINUM EN TABL. POWL. 0,5 G [x100 TABL.]

TIMONACICUM TABL. 0,1 G [x100 TABL.]

TRIMEBUTINE MALEATE GRANULAT 0,024 G/5 ML [x250 ML = 152,5 G]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 78

Część nr: 78
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33670000 Środki lecznicze dla układu oddechowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BUDESONIDE (0,125mg/ml),2ml,zaw.do inh.,20poj (możliwość mieszania z innymi roztworami do nebulizacji)

BUDESONIDE (0,25mg/ml),2ml, zaw.do inh.,20poj (możliwość mieszania z innymi roztworami do nebulizacji)

BUDESONIDE (0,5 mg/ml),2ml, zaw.do inh.,20poj (możliwość mieszania z innymi roztworami do nebulizacji)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 79

Część nr: 79
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33670000 Środki lecznicze dla układu oddechowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ACETYLCYSTEINE PROSZEK -> PŁYN 0,2 G [x20 TOREBEK 5 G]

ACETYLCYSTEINE TABL. MUSUJĄCE 0,6 G [x10 TABL.]

AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM SYROP 0,03 G/5 ML [x120 ML]

AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM INHALACJE PŁYN 0,0075 G/1 ML [x100 ML]

BECLOMETASONUM 100μg + FORMOTEROLUM 6μG AEROZOL WZIEWNY [x180 DAWEK]

BROMHEXIDINE HYDROCHLORIDE TABL. 0,008 G [x40 TABL.]

BROMHEXIDINE HYDROCHLORIDE O SMAKU MIĘTOWYM SYROP 0,004 G/5 ML [x120 ML]

BROMHEXIDINE HYDROCHLORIDE O SMAKU TRUSKAWKOWYM SYROP 0,002 G/5 ML [x120 ML]

BUDESONIDE KAPS. 0,2 MG [x60 KAPS.]

BUDESONIDE KAPS. 0,4 MG [x60 KAPS.]

BUDESONIDE + FORMOTEROLE FUMARATE Turbuhaler 160/4,5 pr.do inh., 60 doz

BUDESONIDE + FORMOTEROLE FUMARATE Turbuhaler 320/9 pr.do inh., 60 doz

BUDESONIDE Turbuhaler,(100mcg/doz),aer,200doz

BUDESONIDE Turbuhaler,(200mcg/doz),aer,100doz

BUTAMIRATE CITRATE (1,5 mg/ml), syr., 200 ml

BUTAMIRATE CITRATE (5 mg/ml), krople, 20 ml

CICLESONIDUM AEROZOL 0,16 MG W DAWCE [x60 DAWEK]

CODEINUM PHOSPHORICUM 15MG + SULFOGUAIACOLUM 300MG TABL. [x10 TABL.]

DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM TABL. 0,015 G [x30 TABL.]

FENOTEROL HYDROBROMIDE + IPRATROPIUM BROMIDE AEROZOL WZIEWNY [x200 DAWEK]

FENOTEROL HYDROBROMIDE + IPRATROPIUM BROMIDE PŁYN 0,5MG+0,25MG/ML [x20 ML]

FLUTICASONI PROPIONAS ZAWIESINA 0,002 G/2 ML [x10 POJEMNIKÓW]

FLUTICASONI PROPIONAS ZAWIESINA 0,5 MG/2 ML [x10 POJEMNIKÓW]

FLUTICASONI PROPIONAS PROSZEK DO INHALACJI 0,25MG [x60 DAWEK]

FORMOTEROLI FUMARAS (4,5mcg/daw.),prosz.d/inh,60 dawek

FORMOTEROLI FUMARAS (9mcg/daw.),prosz.d/inh,60 dawek

HYDROCORTISONUM 0,02G [x20 TABL.]

INDACATEROL+GLIKOPIRONIUM KAPS. 85 MCG/43 MCG [x30 KAPS. + 1 INHALATOR]

IPRATROPIUM BROMIDE PŁYN 0,25 MG/1 ML [x20 ML]

IPRATROPIUM BROMIDE N AEROZOL 0,02 MG W DAWCE [x10 ML = 200 DAWEK]

LEVODROPROPIZINE SYROP 0,06 G/10 ML [x120 ML]

LORATADINE TABL. 0,01 G [x30 TABL.]

MONTELUCASTUM NATRICUM 10 mg, tabl.powl., [x28 TABL.]

MONTELUCASTUM NATRICUM 4 mg, tabl.,do żucia, [x28 TABL]

MONTELUCASTUM NATRICUM 5 mg, tabl., do żucia, [x28 TABL]

RUPATADINUM TABL. 0,01 G [x30 TABL.]

SALBUTAMOL PŁYN 0,0025 G/2,5 ML [x20 AMP.]

SALBUTAMOL SULFATE (100mcg/doze),aer,b/freonu,200 doz

SALMETEROL KAPS. 0,05 MG [x60 KAPS. + INHALATOR]

THEOPHYLLIN TABL. 0,1 G [x30 TABL.]

THEOPHYLLIN LONG KAPS. 0,2 G [x30 TABL.]

THEOPHYLLIN RETARD TABL. POWL. 0,15 G [x50 TABL.]

THEOPHYLLIN RETARD TABL. POWL. 0,3 G [x50 TABL.]

TIOTROPII BROMIDUM 18 mcg, prosz.d/inh.w kaps.,90 szt

HANDIHALER INHALATOR/NEBULIZATOR [x1 SZT.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 80

Część nr: 80
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33642300 Produkty lecznicze do terapii tarczycy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

LEVOTHYROXINE SODIUM TABL. 0,025 MG [x50 TABL.]

LEVOTHYROXINE SODIUM TABL. 0,05 MG [x50 TABL.]

LEVOTHYROXINE SODIUM TABL. 0,075 MG [x50 TABL.]

LEVOTHYROXINE SODIUM TABL. 0,088 MG [x50 TABL.]

LEVOTHYROXINE SODIUM TABL. 0,1 MG [x50 TABL.]

LEVOTHYROXINE SODIUM TABL. 0,2 MG [x50 TABL.]

PROPYLTHIOURACIL TABL. 0,05 G [x20 TABL.]

THIAMAZOLUM TABL. 0,005 G [x50 TABL. Powl.]

THIAMAZOLUM TABL. POWL. 0,01 G [x50 TABL.]

THIAMAZOLUM TABL. POWL. 0,02 G [x50 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 81

Część nr: 81
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Insulina ludzka, rozpuszczalna, szybko działająca otrzymywana metodą rekombinacji DNA w Saccharomyces cerevisiae; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Insulina ludzka, długo działająca, zawiesina insuliny izofanowej, otrzymywana metodą rekombinacji DNA w Saccharomyces cerevisiae; 10 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Insulina ludzka, dwufazowa (30 % insuliny rozpuszczalnej i 70 % insuliny izofanowej) otrzymywana metodą rekombinacji DNA w Saccharomyces cerevisiae; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Insulina ludzka, dwufazowa (40 % insuliny rozpuszczalnej i 60 % insuliny izofanowej) otrzymywana metodą rekombinacji DNA w Saccharomyces cerevisiae; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Insulina ludzka, dwufazowa (50 % insuliny rozpuszczalnej i 50 % insuliny izofanowej) otrzymywana metodą rekombinacji DNA w Saccharomyces cerevisiae; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Dwufazowa zawiesina 30 % rozpuszczalnej insuliny aspart i 70 % insuliny aspart krystalizowanej z protaminą (insulina aspart otrzymywana jest w wyniku rekombinacji DNA Saccharomyces cerevisiae); 10 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Dwufazowa zawiesina 50 % rozpuszczalnej insuliny aspart i 50 % insuliny aspart krystalizowanej z protaminą (insulina aspart otrzymywana jest w wyniku rekombinacji DNA Saccharomyces cerevisiae); 10 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Insulina aspart otrzymywana w wyniku rekombinacji DNA Saccharomyces cerevisiae; 10 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

GLUCAGONUM 1MG INJ. [x1 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 82

Część nr: 82
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33615100 Insulina
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Insulina ludzka, rozpuszczlna o krótkim czasie działania, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml=300j.m.) + igły

Insulina ludzka, dwufazowa (30 % insuliny rozpuszczalnej i 70 % insuliny izofanowej) o pośrednim czasie działania w połączeniu z krótkodziałającymi, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Insulina ludzka, dwufazowa (40 % insuliny rozpuszczalnej i 60 % insuliny izofanowej) o pośrednim czasie działania w połączeniu z krótkodziałającymi, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Insulina ludzka, dwufazowa (50 % insuliny rozpuszczalnej i 50 % insuliny izofanowej) o pośrednim czasie działania w połączeniu z krótkodziałającymi, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Insulina ludzka, izofanowa o pośrednim czasie działania, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 83

Część nr: 83
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33615100 Insulina
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Insulina glargine, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 10 wkładów po 3ml (3ml=300j.m.) + igły

Insulina lispro szybkodziałająca, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml=300j.m.) + igły

Roztwór wodny insuliny ludzkiej otrzymywanej metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml=300j.m.) + igły

Zawiesina białego krystalicznego osadu izofanowej ludzkiej insuliny w izotonicznym buforze fosforanowym, o pH 6,9-7,5, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Zawiesina ludzkiej insuliny o pH 6,9-7,5 zawierająca 30 % insuliny rozpuszczalnej i 70 % insuliny izofanowej, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Zawiesina składająca się z 25 % roztworu insuliny lispro i 75 % zawiesiny protaminowej insuliny lispro, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

Zawiesina składająca się z 50 % roztworu insuliny lispro i 50 % zawiesiny protaminowej insuliny lispro, otrzymywana metodą rekombinacji DNA E.coli; 5 wkładów po 3ml (3ml = 300j.m.) + igły

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 84

Część nr: 84
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

HUMANA Z MCT PROSZEK [x350 G]

NUTRAMIGEN LGG 1 PROSZEK OD URODZENIA [x400 G]

NUTRAMIGEN LGG 2 PROSZEK POWYŻEJ 6-GO MIESIĄCA [x400 G]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 85

Część nr: 85
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BEBIKO 1 butelka plastikowa [x24 szt a 90ML]

BEBILON 1 butelka plastikowa [x24 szt a 90ML]

BEBILON NENATAL butelka plastikowa [x24 szt a 70ML]

BEBILON PEPTI 1 proszek [400G]

BEBILON PEPTI butelka plastikowa [x24 szt a 90ML]

BEBILON PEPTI MCT proszek [450G]

SMOCZEK dla dzieci urodzonych o czasie [x48 szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 86

Część nr: 86
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ENFAMIL PREMIUM LIPIL 1 PŁYN 0-6 MIESIĘCY [x6 BUTELEK a 59ML]

ENFAMIL STANDARD-FLOW SOFT NIPPL SMOCZEK [x6 SZT.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 87

Część nr: 87
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

NAN Expert AR proszek [400G]

NAN EXPERT BEZLAKTOZOWY proszek [400g]

NAN OPTIPRO plus butelka plastokowa [x32 szt a 90ML]

PRE NAN butelka plastikowa [x32 szt a 70ML]

Specjalny produkt zbożowy, nie zawiera mleka, laktozy, białka sojowego oraz glutenu. Produkowany jest z wysokiej jakości mączki chleba świętojańskiego i ryżu, zawiera Bifidus BL 500g

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 88

Część nr: 88
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przezroczysty żel do podania docewkowego, zawierający: lidocaine hydrochloride 2 % i chlorhexidine dihydrochloride 0,5 % bez dodatku parabenów z mozliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rektoskopii, kolonoskopii w aplikatorze o pojemności do 9g [x 25 szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 89

Część nr: 89
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przezroczysty żel, do podania docewkowego, zawierający: lidocaine chydrochloride 2 % i chlorchexidine dihydrochloride 0,05 % a 6ML [x1 szt] przeznaczony dla dzieci bez ograniczeń wiekowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 90

Część nr: 90
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110 Opatrunki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunek piankowy na rany bez infekcji z umiarkowanym/obfitym wysiekiem wykonany w technologii Hydrofiber 15 cm x 15 cm nieprzylepny [x1 szt]

Opatrunek piankowy na rany bez infekcji z umiarkowanym/obfitym wysiekiem wykonany w technologii Hydrofiber 10 cm x 10 cm nieprzylepny [x1 szt]

Opatrunek hydrowłóknisty w technologii Hydrofiber zawierający jony srebra, składający się w 100 % z karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorpcyjnych oraz wysokiej skuteczności antybakteryjnej o wymiarach 2 cm x 45 cm [x 1szt]

Hydrowłóknisty opatrunek antybiofilmowy, wykonany w technologii Hydrofiber, nietkany opatrunek wykonany z dwóch warstw karboksymetylocelulozy sodowej, impregnowanej 1,2 % srebra jonowego (środek przeciwbakteryjny), o działaniu spotęgowanym solą dwu sodową kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorkiem benzetoniowym (BeCl), wzmocnionym przeszyciami z włókien regenerowanej celulozy o wymiarach 10 cm x 10 cm [x1 szt]

Hydrowłóknisty opatrunek antybiofilmowy, wykonany w technologii Hydrofiber, nietkany opatrunek wykonany z dwóch warstw karboksymetylocelulozy sodowej, impregnowanej 1,2 % srebra jonowego (środek przeciwbakteryjny), o działaniu spotęgowanym solą dwu sodową kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorkiem benzetoniowym (BeCl), wzmocnionym przeszyciami z włókien regenerowanej celulozy o wymiarach 15 cm x 15 cm [x1 szt]

Hydrowłóknisty opatrunek bakteriobójczy, wykonany w technologii Hydrofiber z dwóch warstw karboksymetylocelulozy sodowej (100 %), z wbudowanymi jonami srebra, przeszytych wzmocnionymi włóknami o wymiarach 10 cm x 10 cm [x1 szt]

Hydrowłóknisty opatrunek bakteriobójczy, wykonany w technologii Hydrofiber z dwóch warstw karboksymetylocelulozy sodowej (100 %), z wbudowanymi jonami srebra, przeszytych wzmocnionymi włóknami o wymiarach 15 cm x 15 cm [x1 szt]

Opatrunek hydrokoloidowy cienki do ran płytkich, z małą ilością wysięku składający się z trzech hydrokoloidów – żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy o wymiarach 10 cm x 10 cm [x 1szt]

Opatrunek hydrokoloidowy cienki do ran płytkich, z małą ilością wysięku składający się z trzech hydrokoloidów – żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy o wymiarach 15 cm x 15 cm [x 1szt]

Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech hydrokoloidów–żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy zapewniający szybkie pochłanianie wysięku o wymiarach 10 cm x 10 cm [x 1szt]

Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech hydrokoloidów–żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy zapewniający szybkie pochłanianie wysięku o wymiarach 15 cm x 15 cm [x 1szt]

Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech hydrokoloidów–żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy zapewniający szybkie pochłanianie wysięku o wymiarach 20 cm x 20 cm [x 1szt]

Sterylny przezroczysty hydrokolidowy żel do leczenia ran głębokich suchych z matriwcą suchą lub rozpływna, uwadniający martwe tkanki i pobudzający procesy autolizy, tuba 15g [x1 szt]

Opatrunek hydrokoloidowy z sygnalizatorem zmiany opatrunku składający się z trzech hydrokoloidów – żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy, zapewniający szybkie pochłanianie wysięku o wymiarach 19,5 cm x 18,5 cm [x1 szt]

Opatrunek hydrokoloidowy z sygnalizatorem zmiany opatrunku składający się z trzech hydrokoloidów – żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy, zapewniający szybkie pochłanianie wysięku o wymiarach 20 cm x 22,5 cm [x1 szt]

Opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawiarający w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii hydrofiber 9 cm x 15 cm [x1 szt]

Opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawiarający w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii hydrofiber zawiarający jony srebra 9 cm x 15 cm [x1 szt]

Opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawiarający w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii hydrofiber 9 cm x 25 cm [x1 szt]

Opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawiarający w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii hydrofiber zawiarający jony srebra 9 cm x 25 cm [x1 szt]

Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny 10 cm x 10cm [x1 szt]

Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny 15 cm x 15cm [x1 szt]

Pasta uszczelniająco-gojąca typu Stomahesive o działaniu ochronnym, gojącym, uszczelniającym i wypełniajacym do użytku wokół stomii i innych przetok [60 G]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 91

Część nr: 91
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110 Opatrunki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

JAŁOWY KOMPRES Z MAŚCIĄ BEZ SKŁADNIKÓW CZYNNYCH (bezurazowe opatrywanie ran we wszystkich fazach gojenia) OPATRUNEK 10 CM X 7,5 CM [x10 SZT.]

ANTYBAKTERYJNY OPATRUNEK Z MAŚCIĄ ZAWIERAJĄCY SREBRO DO BEZURAZOWEGO OPATRYWANIA RAN (rany wszelkiego typu o charakterze powierzchniowym, ostrym, chronicznym, środek uzupełniający przy leczeniu ran wykazujących cech infekcji) OPATRUNEK 20 CM X 10 CM [x10 SZT.]

SAMOPRZYLEPNY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY (rany przewlekłe we wszystkich fazach gojenia, oparzenia2 stopnia, miejsca pobrania skóry do przeszczepów, otarcia) 20X20cm [x5szt]

SAMOPRZYLEPNY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY (rany przewlekłe we wszystkich fazach gojenia, oparzenia2 stopnia, miejsca pobrania skóry do przeszczepów, otarcia) 15X15cm [x5 szt]

PRZEZROCZYSTY, HYDROKOMÓRKOWY OPATRUNEK ŻELOWY (rany przewlekłe, źle gojące się) 10x10cm [x5 szt]

PRZEZROCZYSTY, HYDROKOMÓRKOWY OPATRUNEK ŻELOWY (rany przewlekłe, źle gojące się) 20x20cm [x3 szt]

OPATRUNEK ŻELOWY Z ELASTYCZXNĄ FOLIĄ MOCUJĄCĄ (rany przewlekłe źle gojące się) 12,5x12,5cm [x5 szt]

PRZEZROCZYSTY, LEPKI, STERYLNY ŻEL SKŁADAJĄCY SIĘ Z WODY Z ELEKTROLITYCZNYM SKŁADEM NA BAZIE RO-RU RINGERA, GLICERYNY, HYDROKSYETYLOCELULOZY, CELULOZY, CARBOMERU (do ran powierzchniowych i głębokich) ŻEL 15g [x10 STRZYKAWEK 15 G]

KOMPRES Z ALGINIANÓW WAPNIA (wszystkie rany szczególnie głębokie szczelinowe, ostre i przewlekłe) 10 CM X 10 CM [x10 SZT.]

TAMPONADA Z ALGINIANÓW WAPNIA (głębokie tany szczelinowe) OPATRUNEK 1 G/30 CM [x3 SZT.]

TAMPONADA Z ALGINIANÓW WAPNIA (głębokie tany szczelinowe) OPATRUNEK 2 G/30 CM [x5 SZT.]

OPATRUNEK DLA RAN WYMAGAJĄCYCH AKTYWNEGO OCZYSZCZANIA (rany przewlekłe, silnie sączące, klinicznie zakażone) nasaczony roztworem Ringera, zmiana co 72godz. 10x10cm [x10szt]

OPATRUNEK DLA RAN WYMAGAJĄCYCH AKTYWNEGO OCZYSZCZANIA (rany głębokie, szczelinowe, silnie sączące, klinicznie zakażone) nasaczony roztworem Ringera, zmiana co 72godz. 7,5x7,5cm [x10szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 92

Część nr: 92
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110 Opatrunki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunek hydrożelowy do natychmiastowego zastosowania, nakładany bezpośrednio na ranę, chłodząc, łagodząc ból i chroniąc rany przed zanieczyszczeniem. Przeznaczony do działań ratowniczych. Opatrunek, który po zastosowaniu na poparzone miejsce można wielokrotnie zdejmować tak, by kontrolować stan rany - nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodny z pH ludzkiej skóry, nie zamazuje obrazu rany. Opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałego, wytrzymałego płata hydrożelu, nierozpuszczalnego w wodzie, lecz posiadającego właściwości absorpcyjne, o temperaturze przechowywania i używania 0-40 st. C Przeznaczony do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. wymiary 10 cm x 10 cm [x1 szt.]

Opatrunek hydrożelowy do natychmiastowego zastosowania, nakładany bezpośrednio na ranę, chłodząc, łagodząc ból i chroniąc rany przed zanieczyszczeniem. Przeznaczony do działań ratowniczych. Opatrunek, który po zastosowaniu na poparzone miejsce można wielokrotnie zdejmować tak, by kontrolować stan rany - nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodny z pH ludzkiej skóry, nie zamazuje obrazu rany. Opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałego, wytrzymałego płata hydrożelu, nierozpuszczalnego w wodzie, lecz posiadającego właściwości absorpcyjne, o temperaturze przechowywania i używania 0-40 st. C Przeznaczony do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. wymiary 5cm x 15cm [x1 szt.]

Opatrunek hydrożelowy do natychmiastowego zastosowania, nakładany bezpośrednio na ranę, chłodząc, łagodząc ból i chroniąc rany przed zanieczyszczeniem. Przeznaczony do działań ratowniczych. Opatrunek, który po zastosowaniu na poparzone miejsce można wielokrotnie zdejmować tak, by kontrolować stan rany - nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodny z pH ludzkiej skóry, nie zamazuje obrazu rany. Opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałego, wytrzymałego płata hydrożelu, nierozpuszczalnego w wodzie, lecz posiadającego właściwości absorpcyjne, o temperaturze przechowywania i używania 0-40 st. C Przeznaczony do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. wymiary 20cm x 55cm [x1 szt.]

Opatrunek hydrożelowy do natychmiastowego zastosowania, nakładany bezpośrednio na ranę, chłodząc, łagodząc ból i chroniąc rany przed zanieczyszczeniem. Przeznaczony do działań ratowniczych. Opatrunek, który po zastosowaniu na poparzone miejsce można wielokrotnie zdejmować tak, by kontrolować stan rany - nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodny z pH ludzkiej skóry, nie zamazuje obrazu rany. Opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałego, wytrzymałego płata hydrożelu, nierozpuszczalnego w wodzie, lecz posiadającego właściwości absorpcyjne, o temperaturze przechowywania i używania 0-40 st. C Przeznaczony do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. wymiary 20cm x 45cm [x1 szt.]

Opatrunek hydrożelowy do natychmiastowego zastosowania, nakładany bezpośrednio na ranę, chłodząc, łagodząc ból i chroniąc rany przed zanieczyszczeniem. Przeznaczony do działań ratowniczych. Opatrunek, który po zastosowaniu na poparzone miejsce można wielokrotnie zdejmować tak, by kontrolować stan rany - nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodny z pH ludzkiej skóry, nie zamazuje obrazu rany. Opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałego, wytrzymałego płata hydrożelu, nierozpuszczalnego w wodzie, lecz posiadającego właściwości absorpcyjne, o temperaturze przechowywania i używania 0-40 st. C Przeznaczony do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. wymiary 40 cm x 10 cm [x1 szt.]

Opatrunek hydrożelowy do natychmiastowego zastosowania, nakładany bezpośrednio na ranę, chłodząc, łagodząc ból i chroniąc rany przed zanieczyszczeniem. Przeznaczony do działań ratowniczych. Opatrunek, który po zastosowaniu na poparzone miejsce można wielokrotnie zdejmować tak, by kontrolować stan rany - nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodny z pH ludzkiej skóry, nie zamazuje obrazu rany. Opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałego, wytrzymałego płata hydrożelu, nierozpuszczalnego w wodzie, lecz posiadającego właściwości absorpcyjne, o temperaturze przechowywania i używania 0-40 st. C Przeznaczony do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. Stosowany na twarz, wymiary 40 cm x 30 cm [x1 szt.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 93

Część nr: 93
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

WCHŁANIALNA GĄBKA ŻELATYNOWA STERYLNA 7 CM X 5 CM X 1 CM [x1 szt]

WCHŁANIALNA GĄBKA ŻELATYNOWA STERYLNA 7 CM X 5 CM X 1 MM [x1 szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 94

Część nr: 94
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

STERYLNA GĄBKA Z GENTAMYCYNĄ 5cm x 5cm x 0,5cm [x1 SZT.]

STERYLNA GĄBKA Z GENTAMYCYNĄ 10cm x 10cm x 0,5cm [x1 SZT.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 95

Część nr: 95
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Gąbka lecznicza zawierająca fibrynogen ludzki 5,5mg i trombinę ludzką 2,0j.m. o wymiarach 3,0 x 2,5 cm [x1 szt]

Gąbka lecznicza zawierająca fibrynogen ludzki 5,5mg i trombinę ludzką 2,0j.m. o wymiarach 4,8 x 4,8 cm [x2 szt]

Gąbka lecznicza zawierająca fibrynogen ludzki 5,5mg i trombinę ludzką 2,0j.m. o wymiarach 9,5 x 4,8 cm [x1 szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 96

Część nr: 96
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110 Opatrunki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Miękki, przylegajacy opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składajacy się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz chłonnwego, włókninowego podłoża poliuretanowego 10 cm x 10 cm [x10 szt]

Miękki, przylegajacy opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składajacy się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz chłonnwego, włókninowego podłoża poliuretanowego 15 cm x 20 cm [x10 szt]

Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składajacy się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach 20 cm x 20 cm [x10 szt]

Opatrunek wykonany w technoligii (lipido-koloidowej), zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujacych się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydrooczyszczajacymi (poliakrylan). Matryca TLC impregnowana srebrem 10 cm x 10 cm [x10 szt]

Opatrunek wykonany w technoligii (lipido-koloidowej), zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujacych się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydrooczyszczajacymi (poliakrylan). Matryca TLC impregnowana srebrem 15 cm x 20 cm [x10 szt]

Opatrunek wykonany w technoligii (lipido-koloidowej), zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujacych się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydrooczyszczajacymi (poliakrylan). 10 cm x 10 cm [x10 szt]

Opatrunek wykonany w technoligii (lipido-koloidowej), zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujacych się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydrooczyszczajacymi (poliakrylan). 15 cm x 15 cm [x10 szt]

Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów TLC-NOSF, zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujacych się waska chłonnością, kohezyjnością i własciwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) 10 x 12cm [x10 szt]

Elatyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonaną w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów TLC-NOSF; 10 x 12cm [x10 szt]

Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej) 10 cm x 12 cm [x10 szt]

Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej) 15 cm x 20 cm [x10 szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 97

Część nr: 97
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CHLORHEXIDINUM DIGLUCONICUM 0,2 % PŁYN DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ [x300 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 98

Część nr: 98
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

OCTENIDINUM DIHYDROCHLORIDUM PŁYN 1000ml [x1 SZT] + spryskiwacz

OCTENIDINUM DIHYDROCHLORIDUM PŁYN 250ML [x1 SZT]

OCTENIDINUM DIHYDROCHLORIDUM [x350 ML] ROZTWÓR DO PRZEMYWANIA RAN

OCTENIDINUM DIHYDROCHLORIDUM [x20 ML] ŻEL

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 99

Część nr: 99
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ETANOL, 2-PROPANOL, 1000ML BARWIONY PŁYN [x1 SZT] *

ETANOL, 2-PROPANOL, 1000ML BEZBARWNY PŁYN [x1 SZT] *

ETANOL, 2-PROPANOL, 250ML BARWIONY PŁYN [x1 SZT]*

ETANOL, 2-PROPANOL, 250ML BEZBARWNY PŁYN [x1 SZT]*

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 100

Część nr: 100
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5 % powidonu jodowanego z 10 % zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75 % jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; w opakowaniu 250ml; produkt leczniczy.

Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5 % powidonu jodowanego z 10 % zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75 % jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; w opakowaniu 1000ml; produkt leczniczy.

Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; konfekcjonowany w opakowaniach 350ml; wyrób medyczny klasy III.

Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej, bez ograniczenia dla zastosowania u dzieci; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości alkoholu; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); wyrób medyczny klasy III [x250 ml]

Gotowy do użycia, bezbarwny żel wodny przeznaczony do dekontaminacji, oczyszczania i nawilżania jamy nosowej; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); wyrób medyczny klasy III [x30 ml]

Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-IV stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; konfekcjonowany w opakowaniach 250ml; wyrób medyczny klasy III.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 101

Część nr: 101
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CARBON DIOXIDE ABSORBENT [x4,5 KG]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 102

Część nr: 102
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33157000 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Posiada zawór bezpieczeństwa, pojemnik jednorazowy, wolny od lateksu [x1 SZT.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 103

Część nr: 103
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BŁĘKIT TRYPTANU 0,06 % FIOL. 1 ML [x10 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 104

Część nr: 104
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

SZCZEPIONKA TĘŻCOWA ADSORB. INJ. [x1 AMP. 0,5 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 105

Część nr: 105
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33616000 Witaminy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

ANTYTOKSYNA JADU ŻMIJ INJ. 500 J.A./5 ML [x1 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 106

Część nr: 106
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

LEVOFLOXACINUM 5MG/ML [x5 FIOL]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 107

Część nr: 107
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CEFEPIME HYDROCHLORIDE INJ. 1 G [x10 FIOL.]

CEFEPIME HYDROCHLORIDE INJ. 2 G [x10 FIOL.]

IMIPENEMUM + CILASTATINUM INJ. 500mg [x10 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 108

Część nr: 108
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

AMOXICILLIN 0,5 G TABL. ULEG. ROZPAD. W JAMIE USTNEJ [x16 TABL.]

AMOXICILLIN GRANULAT -> ZAWIESINA 0,25 G/5 ML [x60 ML]

AMOXICILLIN GRANULAT -> ZAWIESINA 0,5 G/5 ML [x60 ML]

AMOXICILLIN 1 G TABL. ULEG. ROZPAD. W JAMIE USTNEJ [x16 TABL.]

AMPICILLIN INJ. 0,5 G [x1 FIOL.]

AMPICILLIN INJ. 1 G [x1 FIOL.]

AMPICILLIN + SULBACTAM INJ. 1,5g [x1 FIOL.]

AMPICILLIN + SULBACTAM, 500mg+250mg fiol. [x1szt]

AZITHROMYCINUM 500mg [x3 TABL.]

AZITHROMYCINUM ZAW. 100MG/5ML [x20ml]

BENZYLPENICILLINUM INJ. 1 MLN J.M. [x1 FIOL]

BENZYLPENICILLINUM INJ. 3 MLN J.M. [x1 FIOL.]

CEFIXIMUM 0,4 G [x 7 TABL.]

CHLORAMPHENICOL 1 % MAŚĆ 1 % [x5 G]

CHLORAMPHENICOL 2 % MAŚĆ 2 % [x5 G]

CLARITHROMYCIN 500 INJ. INJ. 0,5 G [x1 FIOL.]

CLARITHROMYCINUM 0,25G/5ML ZAWIESINA [x60 ML]

CLOXACILLINUM TABL. POWL. 0,5 G [x16 TABL.]

CLOXACILLINUM INJ. 1G [x SZT]

COLISTINUM 1.000.000j.m. fiol. [x20 szt]

DOXYCYCLINE TABL. 0,1 G [x10 TABL.]

ERTAPENEM INJ. 1 G [x1 FIOL.]

ERYTHROMYCINUM 0,3g fiol. [x1 szt]

ERYTHROMYCINUM 200mg tabl. powl. [x16 szt]

FLUCONAZOLUM SYROP 0,05 G/10 ML [x150 ML]

GENTAMICIN INJ. 0,04 G/1 ML [x10 AMP.]

GENTAMICIN INJ. 0,08 G/2 ML [x10 AMP.]

HYDROCORTISONE + OXYTETRACYCLINE AEROZOL [x32,25 G]

LEVOFLOXACINUM 250MG TABL. POWL. [x10 SZT]

LEVOFLOXACINUM 500MG TABL. POWL. [x10 SZT]

LINCOMYCINUM 0,6G/2ML [x1 FIOL.]

MEBENDAZOLUM TABL. 0,1 G [x6 TABL.]

MUPIROCIN MAŚĆ 2 % [x15 G]

NEOMYCIN TABL. 0,25 G [x16 TABL.]

NEOMYCIN 32g AEROZOL [x32g]

NIFUROXAZIDE TABL. POWL. 0,1 G [x24 TABL.]

NYSTATIN GRANULAT -> ZAWIESINA 100000 J.M./1 ML [x28 ML = 5,8 G]

NYSTATIN 500000J.M. [x16 tabl]

NYSTATIN TABL. DOPOCHW. 100000j.m. [x10 tabl]

OFLOXACIN 200 MG [x10 TABL]

RIFAMPICINUM 0,3G [x100 KAPS.]

RIFAXIMIN TABL. POWL. 0,2 G [x28 TABL.]

SPIRAMYCINUM TABL. POWL. 3 MLN J.M. [x10 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 109

Część nr: 109
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

DOXYCYCLINUM 100mg/5ml amp. [x10 szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 110

Część nr: 110
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

CEFUROXIMUM AXETILUM GRANULAT -> ZAWIESINA 0,125 G/5 ML [x50 ML]

CEFUROXIMUM AXETILUM GRANULAT -> ZAWIESINA 0,250 G/5 ML [x100 ML]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 111

Część nr: 111
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

PROTAMINE SULFATE INJ. 0,05 G/5 ML [x10 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 112

Część nr: 112
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. o zawartości K+ 2 mmol/l i osmolarności 297 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki [x2 worki]

Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. O zawartości K+ 4 mmol/l i osmolarności 301 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki [x2 worki]

Zestaw z workiem o pojemności 5L do ciągłych zabiegów nerkozastępczych - ST 150, kompatybilny z aparatem PrismaFlex, filtr z błoną wiążacą heparynę [x4 szt.]

Worek na ultrafiltrat 5L SP 414

Płyn substytucyjny do antykoagulacji w ciagłej terapii nerkozastępczej, zawierający: cytrynian 18 mmol/L; Ca2+ 0 mmol/L; K+ 0mmol/L; Na+ 140 mmol/L; Cl- 86mmol/L [x2 worki 5L]

Płyn dializacyjny i substytucyjny w ciagłej terapii nerkozastępczej, zawierający: Ca2+ 0 mmol/L; K+ 4 mmol/L; Na+ 140 mmol/L; Mg+ 0,75 mmol/L; HCO3- 22mmol/L; HPO42- 1 mmol/l; Cl- 122 mmol/L [x2 worki 5L]

Dren do podaży wapnia ze zintegrowanej pompy ca podczas terapii z antykoagulacją cytrynianową

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 113

Część nr: 113
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

MIDAZOLAM INJ. 0,015 G/3 ML [x10 AMP.]

MIDAZOLAM INJ. 0,005 G/1 ML [x10 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 114

Część nr: 114
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

PROPOFOL INJ. 0,2 G/20 ML [x5 AMP.]

ROCURONIUM BROMIDE INJ. 0,1 G/10 ML [x10 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 115

Część nr: 115
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

AMICACIN 1G INJ. 1 G/4 ML [x1 AMP.]

AMICACIN 250MG INJ. 0,25 G/2 ML [x1 AMP.]

AMICACIN 500MG INJ. 0,5 G/2 ML [x1 AMP.]

AMIKACIN KROPLE DO OCZU 0,3 % [x5 ML]

CEFAZOLINUM INJ. 1 G [x1 FIOL.]

CEFOTAXIMUM INJ. 1 G [x1 FIOL.]

CEFTAZIDIMUM INJ. 1 G [x1 FIOL.]

CEFTRIAXONUM INJ. 1 G [x1 FIOL.]

CEFUROXIMUM DRAŻ. 0,5 G [x10 TABL.]

CEFUROXIMUM INJ. 0,75 G [x1 FIOL.] zarejestrowany u dzieci poniżej 3 miesiąca życia.

CEFUROXIMUM INJ. 1,5 G [x1 FIOL.] zarejestrowany u dzieci poniżej 3 miesiąca życia.

CIPROFLOXACIN INJ. 0,1 G/50 ML [x1 FLAK.]

CIPROFLOXACIN INJ. 0,2 G/100 ML [x1 FLAK.]

CIPROFLOXACIN INJ. 0,4 G/200 ML [x1 FLAK.]

CIPROFLOXACIN TABL. 0,25G [x10 TABL.]

CIPROFLOXACIN TABL. 0,5G [x10 TABL.]

METRONIDAZOLE 0,5 % INJ. 100 ML [x1 szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 116

Część nr: 116
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE SPINAL 0,5 % HEAVY INJ. 0,02 G/4 ML [x5 AMP.]

CALCIUM CHLORATUM 10 % INJ. 1 G/10 ML [x10 AMP.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE KROPLE 1 % = 0,01 G/1 ML [x10 ML]

CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM TABL. POWL. 0,01 G [x30 TABL.]

CLEMASTINE FUMARATE INJ. 0,002 G/2 ML [x5 AMP.]

CLEMASTINE FUMARATE TABL. 0,001 G [x30 TABL.]

DIAZEPAMUM INJ. 0,01 G/2 ML [x50 AMP.]

DIAZEPAMUM PŁYN 0,005 G/2,5 ML [x5 WLEWEK]

DIAZEPAMUM PŁYN 0,01 G/2,5 ML [x5 WLEWEK]

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,025 G/1 ML [x10 AMP.]

EPINEPHRINE INJ. 0,001 G/1 ML [x10 AMP.]

HALOPERIDOLUM INJ. 0,005 G/1 ML [x10 AMP.]

HALOPERIDOLUM TABL. 0,001 G [x40 TABL.]

HALOPERIDOLUM TABL. 0,005 G [x30 TABL.]

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJ. 0,4 MG/1 ML [x10 AMP.]

PHYTOMENADIONE INJ. 0,01 G/1 ML [x10 AMP.]

PHYTOMENADIONE TABL. POWL. 0,01 G [x30 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 117

Część nr: 117
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

STRZYKAWKA DO GAZOMETRII Z HEPARYNĄ 3ML [x1 szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 118

Część nr: 118
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

FLUMAZENILUM INJ. 0,5 MG/5 ML [x5 AMP.]

GENTAMYCIN INJ. 0,08G/80ML [x10 FLAKONÓW]

MANNITOL 15 % 100ML (worki) INJ. [x1 szt]

NATRIUM CHLORATUM INJ. 0,9 % [x3 L WOREK]

PŁYN WIELOELEKTROLITOWY bez jonów Ca z układem buforującym podwójnym, octanem glukonianu, z maksymalną zawartością jonów Cl- 100mmol/l [x500 ML]

PŁYN WIELOELEKTROLITOWY Izojonowy i izotonicznyz Ca2+, bez mleczanów [10 x 500 ml]

PŁYN WIELOELEKTROLITOWY z dodatkiem glukozy [10 x 1000 ml]

SOLUTIO RINGERI 1000ML [x1 szt] worki

TOBRAMYCINUM INJ. 0,24 G/80 ML [x10 FLAK.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 119

Część nr: 119
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651200 Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

VORICONAZOLE INJ. 0,2 G [x1 FIOL.]

VORICONAZOLE TABL. POWL. 0,2 G [x20 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 120

Część nr: 120
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33632100 Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

IBUPROFEN INJ. 0,4 G/100 ML [x20 BUTELEK]

IBUPROFEN INJ. 0,6 G/100 ML [x20 BUTELEK]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 121

Część nr: 121
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

FILGASTRIM INJ. 0,3 MU [x1 AMPUŁKOSTRZYKAWKA]

FILGASTRIM INJ. 0,48 MU [x1 AMPUŁKOSTRZYKAWKA]

ONDANSETRONUM TABL. POWL. 0,008 G [x10 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 122

Część nr: 122
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

OSELTAMIVIR KAPS. 0,075 G [x10 KAPS.]

OSELTAMIVIR KAPS. 0,045 G [x10 KAPS.]

OSELTAMIVIR KAPS. 0,03 G [x10 KAPS.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 123

Część nr: 123
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

PRZYRZĄD DO PACLITAXELU VMC 9627

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 124

Część nr: 124
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie, 0,9 % NaCl do stosowania w polu operacyjnym, strylizowane radiacyjnie, kl.IIB, okres ważności 24 miesiące 10 ml [x 100 szt.]

Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie 0,9 % NaCl do stosowania w polu operacyjnym, strylizowane radiacyjnie, kl.IIB, okres ważności 24 miesiące 20 ml [x 60 szt.]

Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie 0,9 % NaCl do stosowania w polu operacyjnym, strylizowane radiacyjnie, kl.IIB, okres ważności 24 miesiące 3 ml [x 120 szt.]

Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie 0,9 % NaCl do stosowania w polu operacyjnym, strylizowane radiacyjnie, kl.IIB, okres ważności 24 miesiące 5 ml [x 120 szt.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 125

Część nr: 125
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

AZITHROMYCINUM INJ. 0,5 G [x5 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 126

Część nr: 126
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

TICAGRELOR TABL. POWL. 0,09 G [x56 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 127

Część nr: 127
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110 Opatrunki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

70 % ALKOHOL IZOPROPYLOWY GAZIKI [x100 SZT.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 128

Część nr: 128
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

IDARUCIZUMAB INJ. 2,5 G/50 ML [x2 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 129

Część nr: 129
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

20 % roztwór dwupeptydu glutaminy 100ml

20 % roztwór dwupeptydu glutaminy 50ml

3 komorowy worek do ŻP obwodowego zawierający: ok.. 6 g azotu, 15 % oleju rybiego, olej sojowy, MCT,olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (700 kcal n.b.); Objetość ok. 1200ml

3 komorowy worek do ŻP obwodowego zawierający: ok. 7g azotu, 15 % oleju rybiego, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (800 kcal n.b.); Objetość ok. 1500ml

3 komorowy worek do ŻP zawierający: ok. 12 g azotu, 15 % oleju rybiego, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (1300 kcal n.b.); objętość ok. 1500ml

3 komorowy worek do ŻP zawierający: ok. 16 g azotu, 15 % oleju rybiego, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (1800 kcal n.b.); Objetość ok. 2000ml

3 komorowy worek do ŻP zawierający: ok. 20 g azotu, 15 % oleju rybiego, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (2200 kcal n.b.); Objętość ok. 2500ml

3 komorowy worek do ŻP zawierający: aminokwasy (8 g azotu), 15 % oleju rybiego, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (900 kcal n.b.); Objetość ok. 1000ml

3 komorowy worek do ŻP zawierający: ok. 11 g azotu, 15 % oleju rybiego, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (635 kcal n.b.); Opakowanie ok. 1000ml

3 komorowy worek do ŻP zawierający: ok. 16 g azotu, 15 % oleju rybiego, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (952 kcal n.b.); Objętość ok. 1500ml

4 komorowy worek do ŻP zawierający: ok. 21 g azotu, 15 % oleju rybiego, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (1270 kcal n.b.); Objętość ok. 2000ml

Worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający roztwór aminokwasów, węglowodany, elektrolity.Objątość ok. 1000 ml,zawartośc azotu ok. 8g, kalorie niebiałkowe 800 kcal

Worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający roztwór aminokwasów, węglowodany, elektrolity.Objętość ok. 1500 ml, zawartość azotu ok. 12g, kalorie niebiałkowe 1200 kcal

Worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający roztwór aminokwasów, węglowodany, elektrolity.Objętość ok. 2000 ml, zawartość azotu ok. 16 g, kalorie niebiałkowe 1600 kcal

Amino Acids 10 % 100ml do wlewu dożylnego z przeznaczeniem dla wcześniaków, niemowląt i małych dzieci, bez dodatku kwasu glutaminowego.

Dieta normalizująca glikemię, normokaloryczna, bogatoresztkowa; E 1,0 kcal, B 4,65 g, W 9,25 g, T 4,6 g; osmolarność 345 mOsm/l [x1000 ml]

Dieta normokaloryczna, bezresztkowa; E 1,0 kcal B 3,8 g, W 13,8 g, T 3,4 g; Osmolarność 220 mOsmol/l [x500 ML]

Dieta peptydowa, normokaloryczna, bezresztkowa, w zaburzeniach wchłaniania; E 1,0 kcal, B 4,5 g, W 14,3 g T 2,8 g; Osmolarność 300 mOsm/l [x1000 ML]

Dieta wysokokaloryczna, bogatobiałkowa, bezresztkowa; E 1,5 kcal, B 7,5 g, W 17 g, T 5,8 g; Osmolarność 300 mOsm/l [x1000 ML]

KONCENTRAT FOSFORANÓW ORGANICZNYCH do żywienia pozajelitowego (1ML = P 1mmol, Na 2mmol) [x10 FIOL 20ML]

KONCENTRAT PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH (1ML = Fe 2,0 μmol, Zn 7,7 μmol, Mn 0,1 μmol, Cu 0,6 μmol, Cr 0,02 μmol, Se 0,1 μmol, Mo 0,02 μmol, F 5,0 μmol, J 0,1 μmol) INJ. [x20 AMP. 10 ML]

KONCENTRAT ZAWIERAJĄCY FOSFORANY SODU I POTASU (1ML = Kalii Dihydrogenophosphas 170,1mg, Dinatrii phosphas dihydricus 133,5mg, Kalii Hydroxidum 14,0mg) INJ. [x10 FIOL. 20 ML]

ZESTAW WITAMIN ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE do żywienia pozajelitowego (1ML = tiaminy azotan 0,31mg, ryboflawiny sodu fosforan 0,49mg, nikotynamid 4,0mg, pirydoksyny chlorowodorek 0,49mg, sodu pantotenian 1,65mg, sodu askorbinian 11,3mg, biotyna 6,0μg, kwas foliowy 40μg, cyjanokobalamina 0,5 μg) [x10 FIOL]

KONCENTRAT WITAMIN ROZPUSZCZALNYCH W TŁUSZCZACH do żywienia pozajelitowego (1ML = VIT.A 99μg, VIT.K 15μg, VIT.D 0,5μg, VIT.E 0,91mg) [x10 AMP. 10ML]

Worki ochronne UV (LDPE) [x50 szt]

Zestaw do podaży diet (dojelitowych) w butelkach lub opakowaniach Easy Bag przez pompę Applix Smart

Activ Set Stationary zestaw do przetoczeń do pompy Ambix activ [x1 szt]

AMIKA PUMP SET EASY BAG

APPLIX GRAVITY SET VARIOLINE [x1 szt]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 130

Część nr: 130
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

PREPARAT WIELOWITAMINOWY (1FIOL = retynolu palmitynian 3500J.M, cholekalcyferol 220 j.m., DL-α-tokoferol 10,20 mg, kwas askorbowy 125 mg, kokarboksylaza czterowodna 5,80 mg, sól sodowa fosforanu ryboflawiny 5,67 mg, pirydoksyny chlorowodorek 5,5 mg, cyjanokobalamina 6 μg, kwas foliowy 414 μg, dekspantenol 16,15 mg, biotyna 69 μg, nikotynamid 46mg) INJ. [x10 FIOL.]

KONCENTRAT PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH dla osób o wadze powyżej 40 kg (10ml = Fe 18 μmol, Zn 153 μmol, Mn 1 μmol, Cu 4,7 μmol, Cr 0,19 μmol, Se 0,9 μmol, Mo 0,21 μmol, F 50 μmol, J 1 μmol) INJ. [x10 AMP. 10 ML]

Dieta wapomagająca leczenie ran, bogatoresztkowa, normokaloryczna (1 kcal/ml) oparta na białku kazeinowym, zawierająca argininę, karotenoidy, witaminy C i E, cynk. Całkowita zawartość białka 5,5g/100ml. osmolarności nie niższa niż 315 mOsm/l.Opakowanie typu pack 1000ml

Dieta kompletna w płynie, wspomagająca leczenie ran, hiperkalorycznej (1,24kcal/ml), z zawartością białka 9g/100 ml (w tym arginina 1,5g/100ml), do podaży doustnej, różne smaki, opakowanie 4x200 ml.

Dieta kompletna pod względem odżywczym, bezglutenowa, normalizująca glikemię, normokaloryczny (1 kcal/ml). Zawierająca białko nie więcej 4,9 g/100ml i 2g/100ml błonnika oraz zwiększoną zawartość witaminy z grupy B. Osmolarność nie niższej niż 365 mOsm/l. Smak: waniliowy. Opakowanie typu butelka 4x200 ml.

Kompletna, hiperkaloryczna, bogatobiakowa dieta dla niemowląt do 18 miesiaca życia lub o masie ciała do 9kg z zaburzeniami wzrastania. (Energia 415/100 kJ/kcal; Białko 2,6g; Osmolarność 295mOsmol/L - zawartość w 100ml) Opakowanie 24x 125ml

Kompletna, wysokoenergetyczna peptydowa dieta dla niemowląt od urodzenia i małych dzieci do 18 miesiąca życia do 9kg, płyn doustny Białko 2,6 g/100 ml (białka serwatkowe 2,6 g/100 ml, glutaminan 0,52 g/100 ml). Węglowodany 10,3 g/100 ml (w tym laktoza 5,4 g/100 ml). Tłuszcz 5,4 g/100 ml. Składniki mineralne. Witaminy. Wzbogacony w cholinę, taurynę, L-karnitynę, inozytol i nukleotydy. Osmolarność 295 mOsmol/l. Wartość energetyczna 101 kcal/100 ml (420 kJ/100 ml). 4 × 200 ml

Dieta bogatoresztkowa z zawartością 6 rodzajów błonnika; normokaloryczna (1 kcal/ml) zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35 % serwatkowych, 25 % kazeiny, 20 % białek soi, 20 % białek grochu. Zawartość białka nie mniej niż 4g/100; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87/100 ml; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów. Opakowanie typu Pack 500 ml

Kompletna dieta pod względem odżywczym dla dzieci od 1 roku życia, wysokoenergetyczna (153 kcal/100ml), oparta na białku kazeinowym, o zawartości białka nie mniejszej niż 3,3g/100 ml, zawierająca mieszaninę 6 rodzajów błonnika regulującą pracę przewodu pokarmowego, zawartość węglowodanów 18,8g/100ml, tłuszczy 6,8g/100ml; osmolarność 440mOsmol/l. Dieta gotowa do spożycia. Bezglutenowa, nie zawiera laktozy. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą i zaburzeniach wzrastania. Opakowanie 200ml; różne smaki

Produkt do szybkiego zagęszczania płynów(napojów i pokarmów). Zawiera gumę ksantanową i gumę guar,oraz maltodekstryny, nie zawiera skrobi. Wykazuje oporność na działanie amylazy. Produkt dedykowany dla pacjentów z dysfagią (trudności z przełykaniem). Energetyczność: 2,9kcal/1g, zawiera węglowodany 0,58g/1g, oraz błonnik 0,28g/1g. Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy. Opakowanie typu puszka 175g

Dieta kompletna pod względem odżywczym, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml) oparta na białku kazeinowym. Zawartość białka 9,6g/100 ml. Osmolarność 790 mOsm/l. Dieta bezglutenowa, bezresztkowa. Różne smaki. Opakowanie typu butelka 4x125 ml.

Dieta kompletna, do podaży doustnej dla pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko i energię jako rezultat stresu metabolicznego lub urazu(poważne infekcje, nowotwory). Hiperkaloryczna 2,4 kcal/ml, wysokobiałkowa 18g/125ml o proporcji białko kazeina i serwatka; Tłuszcze LCT, bezresztkowa, bezglutenowa, różne smaki, przeznaczona dla dzieci od 3 r.ż, Osmolarność 570 mOsm/l. Opakowanie 4x125ml

Dieta, kompletna pod względem odżywczym, o smaku waniliowym, o niskim indeksie glikemicznym, normalizująca glikemię, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 75 g białka w 1 l diety), oparta na mieszaninie białek: sojowego i kazeiny w proporcjach 40:60; zawartość białka 7,7g/100 ml, zawartość białka sojowego powyżej 25g/1l diety; MCT – brak zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, podwyższony poziom wit. C > 22mg/100ml, dieta z zawartością oleju rybiego, o osmolarności 395 mOsmol/l, Opakowanie typu pack ok. 1000 ml, dieta gotowa do użycia przez zgłębniki nosowo-jelitowe, gastrostomie i jejunostomię; także doustnie

Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1kcal/ml) zawierająca 6 rodzajów błonnika, białka nie więcej niż 4,3g/ml i osmolarności nie wyższej niż 300 mOsm/l. Opakowanie typu pack 1000ml

Dieta peptydowa, normokaloryczna (1kcal/ml),źródło białka – hydrolizat serwatki; zawierająca łańcuch tłuszczu MCT i osmolarności nie niższej niż 455 mOsm/l. Opakowanie typu pack 1000ml.

Dieta kompletna,wysokobiałkowa dla krytycznie chorych pacjentów, hiperkaloryczna 1,28 kcal/ml. Zawierająca 7,5g/100 ml białka, 1,6g/100 ml kwasu glutaminowego, 1,5g błonnika/100 ml oraz argininę. Osmolarność nie wyższa niż 270 mOsm/l. Opakowanie typu pack 500ml

Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35 % serwatkowych, 25 % kazeiny, 20 % białek soi, 20 % białek grochu. Zawartość białka nie mniej niż 6g/100 ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 3,12; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 34mg/100 ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów. Opakowanie typu butelka 500ml

Dieta bezresztkowa normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35 % serwatkowych, 25 % kazeiny, 20 % białek soi, 20 % białek grochu. Zawartość białka nie mniej niż 4g/100; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów. Opakowanie typu butelka 500ml.

Trzykomorowy worek 1000ml do żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych i centralnych zawierający: ok. 4g Azotu, 600kcal energii niebiałkowej, osmolarność 760 mOsmol/L, Worek ma zachowywać stabilność po zmieszaniu komór przez 7 dni w temp. 2-8oC i 48 godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych. Emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % Oliwy z Oliwkek.

Trzykomorowy worek 1000ml do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający: 7g Azotu, 960kcal energii niebiałkowej, osmolarność 1360mOsmol/L, Worek ma zachowywać stabilność po zmieszaniu komór przez 7 dni w temp. 2-8oC i 48 godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych. Emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % Oliwy z Oliwkek.

Trzykomorowy worek 1500ml do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający: 10,5g Azotu, 1710kcal energii całkowitej, 1440kcal energii niebiałkowej, 210g glukozy, 60g tłuszczu, osmolarność 1360 mOsmol/L, Fosforany organiczne 22,50mmol/L. Worek ma zachowywać stabilność po zmieszaniu komór przez 7 dni w temp. 2-8oC i 48 godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych. Emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % Oliwy z Oliwkek.

Trzykomorowy worek 2000ml do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający: 14g Azotu, 1920kcal energii niebiałkowej, osmolarność 1360 mOsmol/L, Fosforany organiczne 22,50mmol/L. Worek ma zachowywać stabilność po zmieszaniu komór przez 7 dni w temp. 2-8oC i 48 godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych. Emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % Oliwy z Oliwkek.

Trzykomorowy worek 1000ml do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający: 9g Azotu, 840kcal energii niebiałkowej, osmolarność 1310mOsmol/L, Fosforany organiczne 15mmol/L. Worek ma zachowywać stabilność po zmieszaniu komór przez 7 dni w temp. 2-8oC i 48 godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych. Emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % Oliwy z Oliwkek.

Trzykomorowy worek 1500ml do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający: ok. 14g Azotu, 1260kcal energii niebiałkowej, osmolarność 1310mOsmol/L, Fosforany organiczne 22,50mol/L. Worek ma zachowywać stabilność po zmieszaniu komór przez 7 dni w temp. 2-8oC i 48 godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych. Emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % Oliwy z Oliwkek.

Trzykomorowy worek 1500ml do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych BEZ ELEKTROLITÓW zawierający: ok. 14g Azotu, 1260kcal energii niebiałkowej, osmolarność 1310 mOsmol/L, Worek ma zachowywać stabilność po zmieszaniu komór przez 7 dni w temp. 2-8oC i 48 godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych. Emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % Oliwy z Oliwkek.

PROTIFAR, prosz., 225 g

Zestaw do żywienia dojelitowego, do worków i butelek do pompy Flocare Infinity [x1 szt]

Przejściówka do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem posiadającym zakończenie typu lejem, sterylna, pakowany jednostkowo folia-papier; A 30 szt.

Zestaw do żywienia dojelitowego grawitacyjny do worków i butelek [x1 szt.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 131

Część nr: 131
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33622100 Produkty lecznicze do terapii serca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

NOREPINEPHRINUM 1MG/1ML [x10 AMP]

NOREPINEPHRINUM 4MG/4ML [x5 AMP]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 132

Część nr: 132
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33621100 Środki obniżające krzepliwość krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

APIXABAN TABL. POWL. 0,0025 G [x60 TABL.]

APIXABAN TABL. POWL. 0,005 G [x60 TABL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 133

Część nr: 133
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33670000 Środki lecznicze dla układu oddechowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

THEOPHYLLIN INJ. 0,2 G/10 ML [x5 AMP.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 134

Część nr: 134
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33622100 Produkty lecznicze do terapii serca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE INJ. 0,25 G [x1 FIOL.]

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

PAKIET 6:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 94:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 76:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 53:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 82:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 57:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 133:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 130:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 35:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 47:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 41:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 16:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 11:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 87:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 92:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 70:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 122:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 1

:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,

PAKIET 5:

Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną konce

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

PAKIET 6:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 94:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 76:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 53:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 82:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 57:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 133:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 130:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 35:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 47:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 41:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 16:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 11:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 87:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 92:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 70:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 122:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 1

:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 5:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 75:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 117:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 81:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 56:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 134:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 131:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 34:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 109:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 40:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 103:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 10:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 22:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 86:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 91:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 123:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 63:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 28:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 8:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 96:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 77:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 118:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 59:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 116:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 49:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 43:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 104:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 13:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 25:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 89:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 72:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 124:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 65:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 7:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 95:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 110:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 83:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 58:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 36:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 48:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 42:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 17:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 105:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 12:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 100:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 24:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 88:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 115:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 23:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 71:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 125:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 29:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 64:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 97:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 2:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 119:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 50:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 93:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 79:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 73:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 54:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 31:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 38:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 45:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 67:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 106:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 101:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 14:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 126:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 66:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 60:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 113:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 9:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 111:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 78:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 84:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 132:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 30:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 37:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 18:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 44:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 107:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 102:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 26:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 127:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 99:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 4:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 52:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 74:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 80:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 33:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 69:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 46:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 21:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 85:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 120:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 128:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 62:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 114:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 27:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 19:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 98:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 3:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 112:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 51:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 55:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 32:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 39:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 108:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 68:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 15:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 20:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 121:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 129:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 90:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 61:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

PAKIET 6:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 94:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 76:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 53:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 82:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 57:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 133:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 130:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 35:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 47:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 41:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 16:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 11:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 87:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 92:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 70:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 122:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 1

:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 5:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 75:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 117:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 81:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 56:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 134:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 131:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 34:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 109:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 40:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 103:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 10:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 22:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 86:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 91:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 123:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 63:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 28:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 8:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 96:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 77:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 118:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 59:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 116:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 49:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 43:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 104:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 13:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 25:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 89:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 72:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 124:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 65:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 7:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 95:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 110:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 83:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 58:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 36:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 48:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 42:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 17:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 105:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 12:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 100:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 24:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 88:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 115:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 23:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 71:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 125:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 29:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 64:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 97:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 2:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 119:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 50:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 93:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 79:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 73:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 54:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 31:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 38:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 45:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 67:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 106:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 101:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 14:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 126:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 66:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 60:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 113:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 9:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 111:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 78:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 84:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 132:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 30:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 37:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 18:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 44:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 107:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 102:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 26:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 127:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 99:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 4:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 52:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 74:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 80:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 33:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 69:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 46:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 21:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 85:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 120:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 128:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 62:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 114:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 27:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 19:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 98:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 3:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 112:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 51:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 55:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 32:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 39:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 108:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 68:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 15:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 20:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 121:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 129:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 90:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

PAKIET 61:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/03/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/03/2021
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2021