Supplies - 86218-2021

19/02/2021    S35

Romania-Sibiu: Medical consumables

2021/S 035-086218

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 015-030790)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul General CF Sibiu
National registration number: 3096175
Postal address: Str. Constantin Noica nr. 20
Town: Sibiu
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 550169
Country: Romania
Contact person: Gabriel Dumbrava
E-mail: spitalcfsibiu@gmail.com
Telephone: +40 269213008
Fax: +40 269213008
Internet address(es):
Main address: www.spitalcfsibiu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente de protecție

Reference number: 7610/04.12.2020
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizarea si instalarea de echipamente medicale in vederea implementarii proiectului proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu”, finanțat prin POIM 2014-2020, cod SMIS 140704.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/02/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 015-030790

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of:
Date: 23/02/2021
Read:
Date: 25/02/2021
Section number: IV.2.7)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of:
Date: 23/02/2021
Read:
Date: 25/02/2021
Section number: IV.2.6)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of:
Date: 23/05/2021
Read:
Date: 25/05/2021
VII.2)Other additional information: