Szolgáltatások - 86312-2022

18/02/2022    S35

Luxemburg-Luxembourg: Tanácsadási szolgáltatások biztosítása az EBA digitális átalakítási programjának programirányítási támogatásához

2022/S 035-086312

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Alap
Postai cím: 37B, avenue J.F. Kennedy
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2968
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: SPA-Procurement
E-mail: eif-procurement@eif.org
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eif.org/
A felhasználói oldal címe: https://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10220
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tanácsadási szolgáltatások biztosítása az EBA digitális átalakítási programjának programirányítási támogatásához

Hivatkozási szám: 2022-CE-CSD-001
II.1.2)Fő CPV-kód
72224000 Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EBA ezt a közbeszerzési eljárást tanácsadási szolgáltatások beszerzése érdekében indítja, programirányítási támogatás nyújtása érdekében az EBA digitális átalakulási programjához. Az EBA egy négyéves digitális átalakulási programot indít az EBA új digitális és adatstratégiája alapján, amelynek célja az EBA új jövőképe – az EBA 4.0 megvalósítása. A digitális átalakulási program hatékony megvalósítása érdekében az EBA külső tanácsadásra és szakértelemre tart igényt a programirányítás támogatásához a mozgósítástól a megvalósításig a program teljes időtartama alatt.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU0 Luxembourg
A teljesítés fő helyszíne:

Noha főszabály szerint a szolgáltató a saját, megszokott szakmai telephelyéről dolgozik, az EBA alkalmanként megkövetelheti az értekezleteken való részvételét, főként az EBA luxembourgi helyszínén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az EBA ezt a közbeszerzési eljárást tanácsadási szolgáltatások beszerzése érdekében indítja, programirányítási támogatás nyújtása érdekében az EBA digitális átalakulási programjához. Az EBA egy négyéves digitális átalakulási programot indít az EBA új digitális és adatstratégiája alapján, amelynek célja az EBA új jövőképe – az EBA 4.0 megvalósítása. A digitális átalakulási program hatékony megvalósítása érdekében az EBA külső tanácsadásra és szakértelemre tart igényt a programirányítás támogatásához a mozgósítástól a megvalósításig a program teljes időtartama alatt. További részletek a feladatmeghatározás 4. mellékletében találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodást kétéves kezdeti időtartamra írják alá, két egymást követő, egy évre szóló meghosszabbítás lehetőségével az EBA megítélése függvényében (2 + 1 + 1 év).

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az EBA két (2) szolgáltatóval ír alá keretmegállapodást a lépcsőzetes mechanizmus alkalmazásával (a leírás a feladatmeghatározás 6. szakaszában olvasható).

A keretmegállapodás az EBA általános feltételei tárgyát képezi, amely a keretmegállapodás C függelékében lesz megtalálható.

A végrehajtási szerződéseket a keretmegállapodás értelmében kötik akkor, amikor a feladatmeghatározás 6. szakaszában ismertetett mechanizmus szerint megbízást kérvényeznek.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/03/2022
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/03/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

az EBA helyszíne.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatbontás nem nyilvános.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 43031
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: https://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/02/2022