There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 86387-2022

Submission deadline has been amended by:  206669-2022
18/02/2022    S35

Hungary-Budapest: Construction work

2022/S 035-086387

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Budapesti Rendőr-főkapitányság
National registration number: 15720388251
Postal address: Teve Utca 4-6.
Town: Budapest
NUTS code: HU120 Pest
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: Mezei Gábor
E-mail: mezeig@budapest.police.hu
Telephone: +36 206127451
Internet address(es):
Main address: http://www.police.hu/ugyintezes/szupergyors-internet-projekt/brfk
Address of the buyer profile: https://ekr.gov.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087302022/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087302022/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

BRFK ép energ fejl Rómer Flóris utca 6-8.

Reference number: EKR000087302022
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése - Rómer Flóris u. 6-8.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331000 Solar panels
45000000 Construction work
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45443000 Facade work
45453100 Refurbishment work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 6-8 sz., 13350 HRSZ

II.2.4)Description of the procurement:

Vállalkozási szerződés a „Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú projekt keretében a Budapesti Rendőr-főkapitányság 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 6-8 sz. (13350 HRSZ) cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Budapesti Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Budapesti Rendőr-főkapitányság 13350 HRSZ; 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 6-8 sz. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak a lapos- és magastetőknek, valamint az alulról hűlő födémeknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán felújítani szükséges a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer termoszelep cserével. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is. Rendőrségi önerő bevonásából kell kiépítésre kerüljön tetőfelújítás (a korábbi azbeszt tartalmú héjazat elbontásával, elszállításával).

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

Homlokzati nyílászárók cseréje 879 m2

Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Lapos tető hő-és vízszigetelése 825 m2

Magastető és alacsonyhajlású tető hőszigetelése 181 m2

Alulról hűlő födém hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Hőszigetelés 423 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Homlokzati EPS, ásványgyapot és lábazati hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 2508 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival

Termoszelep csere 220 db

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 26,68 kWp (92db 290Wp napelem)

Önerős tételek:

Új tető készítése kapcsolódó munkáival 166 m2

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Weighting: 8
Quality criterion - Name: 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Weighting: 7
Quality criterion - Name: 3. Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónapokban, 0-24 hónap) / Weighting: 5
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00101

II.2.14)Additional information

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. Részletesen KD.

FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr) rendelkezéseivel.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be

A 321/2015 (X.30.)Korm. rend.(továbbiakban:Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj. benyújtásakor - a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően- az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr.15.§ (2) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk.ig-ban nyil-ot kell benyújtani arról,hogy a szerz.telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1)és(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

SZ.1. A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi., ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Folyt.:III.1.2.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az érintett Gazdasági szereplőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bek., Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bekezdései, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 100 000 000 HUF-ot.

A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.

AF.III.1.1. pont folytatása: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) SZ1. alkalmassági feltétel tekintetében:

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek., és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A Kr. 1.§ (1) alapján az érintett gazd-i szereplőnek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1)bek. b) és a Kr. 21.§ (2)bek. a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciák igazolását a Kr.22.§(3), (5) bekezdés szerint.

A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a referencia (tervezési és építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban);

- a teljesítés helyét;

- a szerződést kötő másik fél megnevezését(nevét és székhelyét);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

- A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra.

M.2. A Kbt. 65.§ (1)bek.b) és a Kr. 21.§ (2)bek.b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (alkalmassági követelmény).

A bemutatott szakember(ek) vonatkozásában csatolni kell az ajánlatban:

- az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.

- a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

- az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Ha az M.2.1)-M.2.3) pontokra megaj. szake. az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, képzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja (a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó), amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és a jogosultság első megszerzésének dátumát. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

A Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően, kérjük, hogy már az ajánlatban nyújtsák be a szakember által aláírt önéletrajzot, tekintettel arra, hogy értékelési részszempontként is megjelölésre került.

Egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyil.-át. Részletesen: KD

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) be.is irányadó.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

1800 m2 hőszigetelés és 20 kWp teljesítményű napelemes energiarendszer kivitelezése tárgyú referenciát.

Ajánlattevő a referenciaértéket több szerződéssel is igazolhatja (az M.1 pont esetén a referencia mennyiségek a több referenciával történő teljesítés esetén adódnak össze adott részen belül).

M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

- M.2.1 egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

- M.2.2 egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

- M.2.3 egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ugyanazon szakember maximum két pozícióra jelölhető.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval kötheti meg a szerződést.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Késedelmi kötbér: a nettó Vállalkozói Díj 2 %-a naponta, max. 30 %. Meghiúsulási kötbér: a nettó Vállalkozói Díj 30 %-a. Jótállási kötelezettség: a sikeres átadás-átvételt követő naptól min 12 hónap. Jóteljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a nettó Vállalkozói Díj 5 %-a. Teljesítési biztosíték: Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján nettó Vállalkozói Díj 5%-a.

Az igényelhető előleg mértéke a Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján: a Vállalkozói Díj 5 %-a, de legfeljebb 250 000 000 Ft. Vállalkozó az előleget a benyújtásra kerülő végszámla összegéből vonhatja le. A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosítószámú projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke 100,000000 % amely módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás. A kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Számlázás lehetősége: a műszaki tartalom min. 15-35-60-80-100 %-ának teljesítésekor a díj 15-20-25-20-20%- ának megfelelő összegben. A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1), (3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a. Egyenes ÁFA fizetés. Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF. A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.31), 272 /2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek. AK tartalékkeretet nem biztosít.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/03/2022
Local time: 12:00
Place:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Information about authorised persons and opening procedure:

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

A szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű.

1. Értékelés: legjobb ár-érték arány. Módszer: ár: fordított, minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám: 0-10.

2. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

3. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. Ajánlatkérő csak a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

4. AK a nyertes AT-nek gazdálkodó szervezet (GSZ) alapítását nem teszi lehetővé.

5. AK az alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bek-ben, a Kbt. 41/A. §, 69. § (11a) és (12) bek-ben foglaltakra.

7. Az ajánlatban, elektronikus űrlapon felolvasólapot és Kbt. 66. (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell beadni, továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 65. (7) bek. és 66. (6) szerint is (nemleges esetben is).

8. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is)..

9. Felelősségbiztosítás: nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül annak teljesítéséig legalább 80 millió forint mértékű éves és legalább 40 millió forint összegű HUF/kár mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül megkötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

10. Az eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. a Budapesti Rendőr-főkapitányság nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint megrendelő köti meg. Az ajánlatkérőt megillető döntési jogköröket a BRFK gazdasági igazgatója gyakorolja az eljárás során.

11. AK a tárgyi beszerzést a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül valósítja meg jelen eljárás keretében.

12. Eljáró FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800).

13. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján a hiánypótlás lehetőségének biztosítását követően, érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot.

A napelemes rendszerek fajlagos költségének kiszámítása az alábbiak szerint történik:

AK a költségek meghatározásánál az árazatlan költségvetés ’Megújuló energia hasznosító ber’ munkalapon szereplő valamennyi tétel anyag és munkadíjának teljes nettó összegét veszi alapul. A teljesítmény meghatározásánál AK a teljes napelemes rendszer csúcsteljesítményét tekinti az irányadó teljesítménynek.

A fent meghatározott teljes nettó költség és a kilowattban meghatározott teljesítmény hányadosa alapján kerül meghatározásra az ajánlatban szereplő érték.

14. AK a felhívás IV.2.5) pontjában előírt 2 hónap alatt 60 napot ért a Kbt. 81. § (11) bekezdésére tekintettel.

15. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

AK felhívja a figyelmet, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra/hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti.

16. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 millió Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek.

17. AK a Kbt. 56. § (7) bekezdése szerint helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget, melynek időpontja

2022.03.03. napján 10:00 óra. Helyszíne: 13350HRSZ; 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 6-8 sz.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

VI.3. pont folytatása:

A helyszíni bejárásról AK előzetes tájékoztatót, meghívót nem küld, a részvétel lehetőségének elmulasztása AT felelőssége. Az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők a kiegészítő tájékoztatást igénylő kérdéseiket a Kbt. 56. § (1) pontjában foglaltaknak megfelelően írásban tehetik fel az eljárás során. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet AK a bejárás napjától számított 5 napon belül az EKR-ben elektronikusan hozzáférhetővé tesz az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők számára.

18. AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/02/2022