Szolgáltatások - 88024-2016

16/03/2016    S53

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2016/S 053-088024

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kkbk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kkbk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 155 440 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79311400 Gazdasági kutatási szolgáltatások
79311410 Gazdasági hatásvizsgálat
79315000 Társadalomkutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az ajánlatkérő címe, illetve az olimpiai pályázathoz kapcsolódó események belföldi és külföldi helyszínei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az eljárás tárgya a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eddigi tapasztalatok alapján kialakított módszertan megalapozottsága / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében résztvevő kulcsszakértők képzettsége és tapasztalata / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: A teljes feladat-végrehajtás erőforrásainak feladathoz viszonyított megfelelősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A feladat ellátásának motivációja és a pályázás sikerességének alapgondolata / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 249-455027
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megbízási szerződés.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/02/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Event Knowledge Services SA
Postai cím: Avenue de Rhodanie 54., Maison du sport international
Város: Lausanne
NUTS-kód: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Ország: Svájc
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M-Intergrated Solution Ltd.
Postai cím: Catthorpe Hall Main Street, Catthorpe, Lutterworth
Város: Leicestershire
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: LE17 6DB
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 155 440 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— a második és harmadik fázis kérdőívének elkészítése angol nyelven, kutatómunka, az információk összegyűjtése, háttéranyagok elkészítése,

— közlekedési modellek készítése,

— közlekedési terv elkészítéséhez szakmai támogatás,

— közlekedési projektek beköltségelésének támogatása,

— támogatás workshop-okra és prezentációkra való felkészülésben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/03/2016