A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 88305-2017

09/03/2017    S48

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2017/S 048-088305

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert
Nemzeti azonosító szám: AK16926
Postai cím: Állatkerti körút 6–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozó László, operatív igazgató
E-mail: dr.kozo@zoobudapest.com
Telefon: +36 12734936
Fax: +36 12734986
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe: http://www.zoobudapest.com
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: fővárosi önkormányzati intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állat- és növénykert üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megbízási szerződés a Fővárosi Állat és Növénykert (FÁNK) Pannon Park beruházáshoz kapcsolódó költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadási sz.

II.1.2)Fő CPV-kód
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés a Fővárosi Állat és Növénykert (FÁNK) Pannon Park beruházáshoz kapcsolódó költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadási szolgáltatások ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 599 382 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet kap a:

— Mesepark;

— Pannon Park, A Pannon Parkban kialakításra kerül egy zárt ökoszisztémaként működő Biodóm (tervezett szintterület több mint 30 000 m2) – benne a Pannon Ősvadonnal és a vizes bemutatótereket összefogó Pannon-tenger Akváriummal (amelyben összesen mintegy 2 500 000 liter tengeri és mintegy 1 500 000 liter édesvízi bemutató kialakítására kerül sor) és Látogatóközponttal – és annak állattartó helyként funkcionáló külső és belső kifutói, illetve jegyváltó pavilon, valamint kiszolgáló funkciók;

— Állatkert Új kiszolgáló zónája;

— valamint a Liget Budapest programhoz kapcsolódóan az Állatkert területének Kacsóh Pongrác felüljáró felőli részében 600-800 férőhelyes parkoló-mélygarázs (Hermina Garázs).

A Pannon Park beruházás tervezett kivitelezési értéke 23 500 000 000 HUF, továbbá a Hermina Garázstervezett kivitelezési költsége 3 500 000 000 HUF.

A Biodóm, mint különleges építmény egyedi, több mint 1 000 t acél tartószerkezettel kerül majd megvalósításra.

Az ajánlatkérő EAZA tagsággal rendelkezik, és ennek megfelelő standardok szerint működő állat- és növénykert.

Ajánlattevőként szerződő félnek az állatkert Pannon Park fejlesztési programjához kapcsolódóan az alábbi feladatokat kell ellátnia generál kivitelezői és egyéb közbeszerzési csomagok környezetében:

Fix, ellátandó feladatok a Pannon Park és az Új kiszolgáló zóna kialakításhoz kapcsolódóan:

— költségmenedzsment, költségbecslési, költségszakértői feladatok,

— beruházás lebonyolítás,

— műszaki tanácsadás, közbeszerzési eljárásokban a műszaki leírás meghatározása, minőségbiztosítása,

— műszaki ellenőrzés,

— kivitelezési munkák minőségellenőrzése,

— tervezés-menedzsment,

— kockázat menedzsment,

— kiállítással – különösen az állattartással – kapcsolatos koordináció,

— akvárium technológia ellenőrzése,

— fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás.

Külön, mérnöknapidíjas egyedi megbízás alapján elvégzendő feladatok (beleértve a garanciális időszakot is):

— eseti mérnök tanácsadói tevékenység,

— üzemeltetési tanácsadás,

— próbaüzemmel kapcsolatos feladatok,

— fenntarthatósági tanácsadás,

— garanciális ellenőrzések.

Összesen maximum 1 000 mérnöknap keretében. A külön, mérnöknapidíjas egyedi megbízás alapján elvégzendő feladatok lehívásának módját és mértékét a szerződés tartalmazza.

A Pannon Park projekt ütemezése az alábbiak szerint tervezett:

Projekt előkészítési szakasz: 2016. decemberig.

Kivitelezési, műszaki átadás – átvételi és próbaüzem szakasz: 2017. január – 2019. március.

Az ajánlatkérő az alábbi, külön generál kivitelezői és egyéb csomagokban tervezi, a Kbt. előírásainak megfelelően, a projekt megvalósításához szükséges ütemezés szerint:

Generál kivitelezői csomag:

— villámvédelem, külső / belső elektromos munkák kivitelezése,

— épületek és burkolatok elbontása, földmunka kialakítása (lavírsíkig), fakivágással,

— alapozás, szerkezetépítés, vasbeton (monolit és előregyártott, akvárium is) szerkezetek, acélszerkezetűhéjépítése (felületkezeléssel),

— biodóm fólia héjszerkezet építés (másodlagos tartószerkezettel),

— épületgépészeti munkák,

— épület automatika (BMS),

— gyengeáramú rendszerek, hangrendszer, tűzjelző, sprinkler, audiovizuális rendszer.

Építőmesteri és szakipari munkák:

— akvárium technológia kialakítása (külső / belső), műszikla munkák,

— liftek, felvonók,

— külső közmű építése (víz, csatorna, szennyvíz stb.),

— út- és járda építés (közúti kapcsolatoknál).

Egyéb csomag:

— kiállítási terek, állatkifutók kialakítása (külső, belső), kiállítási elemek beszerzése, beépítése,

— növénytelepítés, kertészet, finom tereprendezés,

— beléptető rendszer, IT, CCTV,

— akvárium technológia speciális elemei,

— látogatói információs rendszer,

— állatok beszerzése,

— ellátó és kiszolgáló közművek,

— egyéb speciális elemek.

Fő CPV-kód:

— 71310000.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A mérnöki szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer bemutatása: a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer leírása és kockázatkezelési terv / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcióban ellátandó feladatok, Hermina garázs kialakításával kapcsolatban:

— költségmenedzsment, költségbecslési, költségszakértői feladatok,

— beruházás lebonyolítás,

— műszaki tanácsadás, közbeszerzési eljárásokban a műszaki leírás meghatározása, minőségbiztosítása,

— műszaki ellenőrzés,

— kivitelezési munkák minőségellenőrzése,

— tervezés-menedzsment,

— kockázat menedzsment,

— fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 159-287682
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Megbízási szerződés a Fővárosi Állat és Növénykert (FÁNK) Pannon Park beruházáshoz kapcsolódó költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadási sz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biodóm Mérnök Konzorcium – vezető tag: Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 13415500
Fax: +36 13415171
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biodóm Mérnök Konzorcium – tag: BATOZ Tanácsadó Kft.
Postai cím: József Attila u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: bz62@t-online.hu
Telefon: +36 209766775
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biodóm Mérnök Konzorcium – tag: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Postai cím: Hévízi út 3/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 12500105
Fax: +36 12500105
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 599 382 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az opciós részre tett ajánlati ár: nettó 112 500 000 HUF.

2) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Főber Zrt.:

— lebonyolítási feladatok, magasépítési műszaki ellenőrzés (VESZPRÉMBER Zrt.),

— lebonyolítási feladatok, magasépítési műszaki ellenőrzés (ECO-TEC Kft.),

— Ajánlati felhívás M/1.3 és M/2.6 pont szerinti alkalmassági feltétel (VESZPRÉMBER Zrt.).

Batoz Tanácsadó Kft.:

— Ajánlati felhívás M/2.7 pontja szerinti alkalmassági feltétel (NOX Zrt.),

— lebonyolítási feladatok, magasépítési műszaki ellenőrzés (Nox Zrt.).

Óbuda-Újlak Zrt.:

— műszaki ellenőrzés,

— szakértői tevékenység.

3) Az ajánlattevő(k) neve, címe és adószáma:

Biodóm Mérnök Konzorcium:

Vezető:

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.(1138 Budapest, Váci út 140.).

Adószám: 12037984-2-41.

Tag1:

BATOZ Tanácsadó Kft (1158 Budapest, József Attila utca 13.).

Adószám: 25756911-2-42.

Tag2:

ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.(1033 Budapest, Hévízi út 3/A.).

Adószám: 12344709-2-41.

4) nyertes ajánlattevő adószáma:

Biodóm Mérnök Konzorcium:

Vezető:

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.(1138 Budapest, Váci út 140.).

Adószám: 12037984-2-41.

Tag1:

BATOZ Tanácsadó Kft. (1158 Budapest, József Attila utca 13.).

Adószám: 25756911-2-42.

Tag2:

ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.(1033 Budapest, Hévízi út 3/A.).

Adószám: 12344709-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/03/2017