There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 88476-2021

19/02/2021    S35

Suomi-Helsinki: Kompostointipalvelut

2021/S 035-088476

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2274241-9
Postiosoite: PL 100, HSY
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00066
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Antti Karisalo
Sähköpostiosoite: hankinnat@hsy.fi
Puhelin: +358 915611
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hsy.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=316874&tpk=c33986db-2071-437b-bffd-b3021c3fe20d
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=316874&tpk=c33986db-2071-437b-bffd-b3021c3fe20d
I.6)Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Metsäpirtin kompostointikentän työkonepalvelut 2021–2023, TP 74/20

Viitenumero: 30/05.050.501.5011/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
77120000 Kompostointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä pyytää sitovaa tarjoustanne ajalla 1.6.2021–31.5.2023 hankittavista työkonepalveluista Metsäpirtin kompostointikentällä osoitteessa Kilpilahdentie 241, FI-06850 Kulloo.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelunkuvaus on esitetty tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteissä. Tarjouspyynnössä ja liitteissä mainitut palvelutarvemäärät ovat arvioita eivätkä ole tilaajaa sitovia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa kolmella (3) erillisellä optiokaudella 1.6.2023–31.5.2024, 1.6.2024–31.5.2025 sekä 1.6.2025–31.5.2026.

Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Jokaisen optiokauden käytöstä erikseen päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden tai meneillään olevan optiokauden päättymistä.

Tarpeen yhdelle (1) optiovuodelle arvioidaan olevan sama kuin yhden (1) vuoden tarve sopimuskaudella. Arvio ei ole tilaajaa sitova.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/03/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 22/03/2021
Paikallinen aika: 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/47918/notice/65041

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Internetosoite: https://www.markkinaoikeus.fi
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/02/2021