Szolgáltatások - 88842-2019

25/02/2019    S39

Magyarország-Budapest: Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások

2019/S 039-088842

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Telefon: +36 14584551
Fax: +36 13554327

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.janoskorhaz.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.janoskorhaz.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001074372018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001074372018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ápolói feladatok közreműködői ellátása

Hivatkozási szám: EKR001074372018
II.1.2)Fő CPV-kód
85141000 Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ápolói, ápolási asszisztensi, műtős szakasszisztensi, aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok közreműködői ellátása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ápolói feladatok közreműködői ellátása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85141000 Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 1-3.

1028 Budapest Pozsonyi u. 10-12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség: Ápolói feladatok közreműködői ellátása: 1 760 óra/hó

Opciós mennyiség: Ápolói feladatok közreműködői ellátása: 440 óra/hó

Az Ajánlati dokumentáció a követelményeket részletesen rögzíti.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ápolói feladatok közreműködői ellátása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85141000 Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 1-3.

1028 Budapest Pozsonyi u. 10-12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség: Ápolói feladatok közreműködői ellátása: 1 760 óra/hó

Opciós mennyiség: Ápolói feladatok közreműködői ellátása: 440 óra/hó

Az Ajánlati dokumentáció a követelményeket részletesen rögzíti.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ápolói feladatok közreműködői ellátása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85141000 Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 1-3.

1028 Budapest Pozsonyi u. 10-12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség: Ápolói feladatok közreműködői ellátása: 1 600 óra/hó

Opciós mennyiség: Ápolói feladatok közreműködői ellátása: 400 óra/hó

Az Ajánlati dokumentáció a követelményeket részletesen rögzíti.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ápolási asszisztensi feladatok ellátása

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85141000 Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 1-3.

1028 Budapest Pozsonyi u. 10-12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség: Ápolási szakasszisztensi feladatok közreműködői ellátása: 800 óra/hó

Opciós mennyiség: Ápolási szakasszisztensi feladatok közreműködői ellátása: 200 óra/hó

Az Ajánlati dokumentáció a követelményeket részletesen rögzíti.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Műtős szakasszisztensi feladatok ellátása

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85141000 Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 1-3.

1028 Budapest Pozsonyi u. 10-12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség: Műtős szakasszisztensi feladatok közreműködői ellátása: 200 óra/hó

Opciós mennyiség: Műtős szakasszisztensi feladatok közreműködői ellátása: 50 óra/hó

Az Ajánlati dokumentáció a követelményeket részletesen rögzíti.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok ellátá

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85141000 Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 1-3.

1028 Budapest Pozsonyi u. 10-12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség: Aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok közreműködői ellátása: 440 óra/hó

Opciós mennyiség: Aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok közreműködői ellátása: 110 óra/hó

Az Ajánlati dokumentáció a követelményeket részletesen rögzíti.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EHR korlátozott karakterszáma miatt a kizáró okok és az alkalmassági követelmények, valamint azok igazolási módjai a Dokumentáció II. fejezet 7. pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

A kizáró okok felsorolása:

Valamennyi rész tekintetében:

Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok

Kbt. 74. § (1) bek. b) pont)

Kbt. 114. § (2) bek.

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és 8.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

P/1. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

M/1. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja

M/2. 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja

Az alkalmassági minimumkövetelményeket az EHR korlátozott karakterszáma miatt a jelen felhívás Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontja tartalmazza.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi (1-6.) rész esetében:

Amennyiben ajánlattevő a feladatait késedelmesen, nem, vagy nem megfelelő minőségben végezte el, Megrendelő az óradíjat 30 %-kal csökkentheti.

Ajánlattevő szerződésszegésére alapított ajánlatkérői elállás esetén ajánlattevő 5 000 000,- Ft meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése irányadó.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét a tárgyhónapot követően utólag, magyar forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján kiállított teljesítés igazolás alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alkalmazásával a nyertes ajánlattevő által benyújtott számla ajánlatkérő részéről történt átvételét követő naptól számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel utalja át.

Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:155. §-át.

A részletes szabályok a Dokumentáció III. fejezetét képező Közreműködői szerződés-tervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Legjobb ár-érték arány.

Részszempont/ Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó HUF /óra) / 50

2. Az ajánlatban bemutatott, teljesítésbe bevonni kívánt személyi állomány M/2. a)-f) pontjaiban meghatározott alkalmassági követelményen felüli átlagos gyakorlata (minimum 0 hónap, maximum 120 hónap) / 20

Az értékelés során adható pontszám 0-10 pont.

KH útmutató [KÉ 2016/147., 2016.12.21.] 1. sz. melléklet A) 1. ba) pont szerinti fordított arányosítás és a bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 14/03/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot a dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása” pontjában meghatározott formai követelmények szerint az ekr.gov.hu rendszeren elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlatok beadása az ekr.gov.hu rendszeren az ajánlattételi határidő lejártáig (2019. március 14. 10:00) lehetséges.

3. Bontás ideje: 2019. március 14. 12:00

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2), 66. § (4), 65. § (7), valamint a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti - nemleges válasz esetén is csatolandó - nyilatkozatát.

5. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet „7. Az ajánlatot alkotó okmányok” pontjában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat az EKR rendszerben elérhető űrlapok, valamint a dokumentáció IV. Iratminták fejezetében található nyilatkozatminták alapulvételével.

6. A dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bek. alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken.

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.

7. Az ajánlatok értékelési szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.

8. AK az ajánlatok értékelése során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat.

9. AK az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.

10. AK a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.

11. AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT - és a második legkedvezőbb ajánlatot tett AT - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő AT a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően fogja elvégezni.

12. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: P/1. és M/1., M/2.

13. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint teljes körben.

14. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

15. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

16. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

17. A nyertes AT legkésőbb a szerződéskötéskor köteles igazolni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlatban bemutatott szakemberek rendelkeznek a szakképesítés szerinti illetékes kamarai tagságot igazoló dokumentumokkal (érvényes EEKH regisztrációs kártyák, MESZK kártyák másolatának bemutatásával). Az érvényes dokumentumok bemutatása a szerződés aláírásának feltétele. Nyertes AT a dokumentumok érvényességéről a szerződés teljes időtartama alatt köteles gondoskodni.

18. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést.

19. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. Az eljárás során eljáró FAKSZ adatai: dr. Kovács Loránd (Lajstromszám: 00033)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

Alkalmassági minimumkövetelmények meghatározása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P/1. Valamennyi rész tekintetében: Bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint - az ajánlattételi határidő napján élő - számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.

M/1. Valamennyi rész (1-6.) tekintetében:

Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik összesen legalább a jelen felhívás II.2.4. pontjában a megajánlott rész vonatkozásában meghatározott havi munkaóraszám hathavi mennyiségét elérő, egészségügyi intézmény részére teljesített referenciával. A referenciakövetelménynek Ajánlattevő több szerződés bemutatásával is megfelelhet.

Egészségügyi intézmény alatt Ajánlatkérő az 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) bekezdésében meghatározott fogalmat érti.

Ajánlatkérő a 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Az 1-3. részek vonatkozásában a több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.

M/2.a. Az 1. rész vonatkozásában nem áll rendelkezésére legalább 2 fő, legalább felnőtt szakápoló, vagy OKJ 54-es ápoló végzettséggel és legalább 2 év egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas.

M/2.b. A 2. rész vonatkozásában nem áll rendelkezésére legalább 2 fő, legalább felnőtt szakápoló, vagy OKJ 54-es ápoló végzettséggel és legalább 2 év egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas.

M/2.c. A 3. rész vonatkozásában nem áll rendelkezésére legalább 2 fő, legalább felnőtt szakápoló, vagy OKJ 54-es ápoló végzettséggel és legalább 2 év egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki egészségügyi tevékenység végzésére.

M/2.d. A 4. rész vonatkozásában nem áll rendelkezésére legalább 1 fő, legalább ápolási asszisztensi szakképzettséggel és legalább 2 év egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas.

M/2.e. Az 5. rész vonatkozásában nem áll rendelkezésére legalább 1 fő, legalább műtős szakasszisztensi szakképzettséggel és legalább 2 év egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas.

M/2.f. A 6. rész vonatkozásában nem áll rendelkezésére legalább 2 fő, legalább aneszteziológiai szakasszisztensi szakképzettséggel és legalább 2 év egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az M/2. a)-f) pontokban előírt szakképzettségnél magasabb végzettség, azaz a diplomás ápoló, egyetemi ápoló, illetve az 1975. előtti általános betegápoló szakképzettség, valamint a külföldön megszerzett szakképzettségek fentieknek megfelelő honosított formája is elfogadható az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolásaként.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/02/2019