Supplies - 91063-2021

22/02/2021    S36

Slovenia-Ljubljana: Occupational clothing, special workwear and accessories

2021/S 036-091063

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 015-034469)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Holding slovenske elektrarne d.o.o.
National registration number: 1662970000
Postal address: Koprska ulica 92
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: javna.narocila@hse.si
Telephone: +386 14704100
Internet address(es):
Main address: http://www.hse.si
I.1)Name and addresses
Official name: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
National registration number: 5044421000
Postal address: Erjavčeva ulica 20
Town: Nova Gorica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5000
Country: Slovenia
E-mail: seng@seng.si
Telephone: +386 53396310
Internet address(es):
Main address: https://www.seng.si/
I.1)Name and addresses
Official name: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
National registration number: 5044286000
Postal address: Obrežna ulica 170
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
E-mail: matej.helbl@dem.si
Telephone: +386 23005460
Internet address(es):
Main address: http://www.dem.si
I.1)Name and addresses
Official name: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
National registration number: 5040388000
Postal address: Cesta Lole Ribarja 18
Town: Šoštanj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3325
Country: Slovenia
E-mail: info@te-sostanj.si
Telephone: +386 38993200
Internet address(es):
Main address: http://www.te-sostanj.si/si
I.1)Name and addresses
Official name: Premogovnik Velenje, d.o.o.
National registration number: 5040361000
Postal address: Partizanska cesta 78
Town: Velenje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3320
Country: Slovenia
E-mail: javna.narocila@rlv.si
Telephone: +386 38996100
Internet address(es):
Main address: http://www.rlv.si
I.1)Name and addresses
Official name: RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
National registration number: 5513065000
Postal address: Rudarska cesta 6
Town: Velenje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3320
Country: Slovenia
E-mail: info@rgp.si
Telephone: +386 38982170
Internet address(es):
Main address: http://www.rgp.si
I.1)Name and addresses
Official name: HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
National registration number: 1574256000
Postal address: Obrežna ulica 170
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
E-mail: info@hse-invest.si
Telephone: +386 23005992
Internet address(es):
Main address: http://www.hse-invest.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dobava osebne varovalne opreme

Reference number: JN 007/2020
II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« je sukcesivno naročanje in dobava osebne varovalne opreme za potrebe in na lokacije subjektov naročnikov na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije s katalogom.

Javno naročilo je razdeljeno v 11 sklopov, in sicer:

Sklop 1: Obutev

Sklop 2: Delovna obleka

Sklop 3: Rokavice

Sklop 4: Zaščita glave

Sklop 5: Zaščita pred dežjem in mrazom

Sklop 6: Delo ob vodi

Sklop 7: Višina

Sklop 8: Gasilska oprema

Sklop 9: Oprema za varilce in gozdarje

Sklop 10: Zaščita oči

Sklop 11: Drugo

Naročnik želi:

— Po sklopih pridobiti ponudbe, na podlagi katerih bo sklenil okvirni sporazum za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev z največ petimi (5) ponudniki po vsakem sklopu, katerih ponudbe bodo dopustne in glede na merilo najugodnejše,

— Za vsak sklop izmed ponudnikov, s katerimi bo sklenjen okv

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/02/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 015-034469

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 01/03/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/03/2021
Local time: 10:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj (javni in zaprti del dokumentacije)
Instead of:
Date: 18/02/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 25/02/2021
Local time: 12:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Dodatne informacije:
Instead of:

Odpiranje prijav (1.faza postopka) bo potekala avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1.3.2021 ob 10:01 uri.

Read:

Odpiranje prijav (1.faza postopka) bo potekala avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 8.3.2021 ob 10:01 uri.

VII.2)Other additional information: