Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 91511-2021

23/02/2021    S37

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2021/S 037-091511

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi út 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Árpád
E-mail: kozbeszerzes@nofnkft.hu
Telefon: +36 204692909
Fax: +36 14306027
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkvp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_73080363
Postai cím: Piac utca 5.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bravics Endre
E-mail: kisvardai.varfurdo@externet.hu
Telefon: +36 45506042
Fax: +36 45506042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkvp.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001215322019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kivitelezési szerződés a GINOP-7.1.1-15-2016-00020 azonosítószámú projekt keretében a "A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges építőipari, restaurátori, táj- és kertépítészeti kivitelezési feladatok ellátására”

Az ajánlati felhívásban használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ. Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ. Ajánlattevő: AT. Ajánlatkérő: AK. 2015. évi CXLIII törvény: Kbt. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: ÉR. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr. Ajánlati felhívás: AF. Közbeszerzési dokumentumok: KD. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD. Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 429 650 600.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, Vár u. 33/C. (hrsz. 945, 955, 958/1, 958/2, 963/2, 963/3, 963/4 és 974 területén)

A közbeszerzéssel érintett épület műemléki azonosító száma: 8290

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műemléki épületre vonatkozó fejlesztés műszaki leírása:

A kisvárdai vár déli szárnya 1470. körül épült téglavár romos maradványa. A délkeleti torony alápincézett 3 szintes épületként, az egykori palotaszárny szabadon álló falként maradt fenn. A várat északról két kör alakú bástya és téglakerítés határolja. A terv a vár 20. századi részek elbontását követően a jelenlegi kontúrokon belül megvalósuló fejlesztés; A rom konzerválása, valamint új, kétszintes, részben alápincézett, kiállító épületszárny építése a cél.

Alapmennyiség:

Meglévő épület és építmény nettó alapterület 207,02 m

Meglévő torony és falromok nettó alapterület 257,71 m2

Új kiállító épület nettó alapterület 1217,83 m2,.

Opcionális mennyiség: kettő külön tétel (kettő külön költségvetés keretében, Opciós tétel 1 és opciós tétel 2).

., Az egykori külső vár bemutatása, környezetrendezés

Nettó alapterület: 36 640 m2

Opció 1.

A külső vár egykori területének D-i része jelenleg közparkként, É-i része pedig sportpályaként működik. A focipálya, a kiszolgáló létesítményeivel és azok közműveivel bontandóak (260 m2 öltöző, 538 m2 lelátó, 780 fm kerítés). Bontandóak a berendezések, 1253 m2 burkolat, 1102 szegély, bontásból származó sitt: ~ 930 m3.

A vár körüli sáncot corten lemezzel(~280 m2) és gyeppel fedett rézsű érzékelteti.

Gyepesítendő terület: 6700 m2

Stabilizált gyep: 135 m2

Sétányok: 1548 m2

Opció 2.

A külsővár védművet gyepes földrézsű mutatja be, a kapuk feltételezett helyén jelentősebb földfeltöltéssel georács megerősítéssel. A sportpálya létesítésekor sérült részeken a földmű kontúrvonalainak helyreállításával. (úttükör+bevágások: ~4700 m3, földfeltöltés: 7500 m3)

A vár bejáratához zúzottköves sétány vezet. (sétányok: 602 m2, stabilizált gyep: 621 m2 gyepesítendő terület: 8900 m2) Az út mentén kerti elemeket helyezünk el. A külső vár területén egykor állt kápolna helyét padsorok és kereszt alakú burkolatmotívum jelzi. (4 info tábla, 16 pad, 6 hulladékgyűjtő, 14 kandeláber, 5 kerékpártároló)"

A tartalékkeret mértéke: a teljes mennyiséggel érintett összeg 10 %-a

Jelen beruházás építési engedély köteles.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. M/2.1. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M/2.2. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AA III.1.3. M/2.3. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban: min. 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Megrendelő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiségű opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés hatályba lépését követő 3 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni. Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre is kötelező az ajánlattétel.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00020

II.2.14)További információk

II.2.5) kiegészítése:Ár szempont értékelése:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű, nettó - tartalékkeret nélküli - ajánlati összár (nettó Ft), Súlyszám: 65

Opcionális mennyiségekre vonatkozó, egyösszegű nettó - tartalékkeret nélküli -ajánlati összár (nettó Ft), súlyszám: 5

II.1.5), II.2.6) kitöltése: Kiadóhivatal felé történő feladás miatt.

II.2. 7): Ajánlatkérő 18 hónap alatt 547 napot ért.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 224-548635
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

GINOP-7.1.1-15-2016-000 kisvárdai vár turiszt.fejl

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Korintosz Műemlékvédelmi és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17664314
Postai cím: Vihar utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: zsuzsi@korintosz.hu
Telefon: +36 309891549
Fax: +36 33316364
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 163 385 981.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 429 650 600.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szerkezetépítés, tájépítészet, restaurátori munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti tájékoztatás:

— nyertes ajánlattevő adószáma: 11474456-2-41

— az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Pesti Építő Zrt. - 1112 Budapest, Rózsatő u. 10. - 14400276-2-43

MEGA-LOGISTIC Zrt. - 1062 Budapest, Bajza u. 17-19. - 13117429-2-42

Korintosz Kft. - 1035 Budapest, Vihar u. 20. - 11474456-2-41

Honi-Therm Kft. - 2089 Telki, Berkenye köz 5. - 22607382-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/02/2021