Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 91511-2021

23/02/2021    S37

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2021/S 037-091511

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi út 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Árpád
E-mail: kozbeszerzes@nofnkft.hu
Telefon: +36 204692909
Fax: +36 14306027
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkvp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_73080363
Postai cím: Piac utca 5.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bravics Endre
E-mail: kisvardai.varfurdo@externet.hu
Telefon: +36 45506042
Fax: +36 45506042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkvp.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001215322019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kivitelezési szerződés a GINOP-7.1.1-15-2016-00020 azonosítószámú projekt keretében a "A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges építőipari, restaurátori, táj- és kertépítészeti kivitelezési feladatok ellátására”

Az ajánlati felhívásban használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ. Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ. Ajánlattevő: AT. Ajánlatkérő: AK. 2015. évi CXLIII törvény: Kbt. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: ÉR. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr. Ajánlati felhívás: AF. Közbeszerzési dokumentumok: KD. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD. Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 429 650 600.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, Vár u. 33/C. (hrsz. 945, 955, 958/1, 958/2, 963/2, 963/3, 963/4 és 974 területén)

A közbeszerzéssel érintett épület műemléki azonosító száma: 8290

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műemléki épületre vonatkozó fejlesztés műszaki leírása:

A kisvárdai vár déli szárnya 1470. körül épült téglavár romos maradványa. A délkeleti torony alápincézett 3 szintes épületként, az egykori palotaszárny szabadon álló falként maradt fenn. A várat északról két kör alakú bástya és téglakerítés határolja. A terv a vár 20. századi részek elbontását követően a jelenlegi kontúrokon belül megvalósuló fejlesztés; A rom konzerválása, valamint új, kétszintes, részben alápincézett, kiállító épületszárny építése a cél.

Alapmennyiség:

Meglévő épület és építmény nettó alapterület 207,02 m

Meglévő torony és falromok nettó alapterület 257,71 m2

Új kiállító épület nettó alapterület 1217,83 m2,.

Opcionális mennyiség: kettő külön tétel (kettő külön költségvetés keretében, Opciós tétel 1 és opciós tétel 2).

., Az egykori külső vár bemutatása, környezetrendezés

Nettó alapterület: 36 640 m2

Opció 1.

A külső vár egykori területének D-i része jelenleg közparkként, É-i része pedig sportpályaként működik. A focipálya, a kiszolgáló létesítményeivel és azok közműveivel bontandóak (260 m2 öltöző, 538 m2 lelátó, 780 fm kerítés). Bontandóak a berendezések, 1253 m2 burkolat, 1102 szegély, bontásból származó sitt: ~ 930 m3.

A vár körüli sáncot corten lemezzel(~280 m2) és gyeppel fedett rézsű érzékelteti.

Gyepesítendő terület: 6700 m2

Stabilizált gyep: 135 m2

Sétányok: 1548 m2

Opció 2.

A külsővár védművet gyepes földrézsű mutatja be, a kapuk feltételezett helyén jelentősebb földfeltöltéssel georács megerősítéssel. A sportpálya létesítésekor sérült részeken a földmű kontúrvonalainak helyreállításával. (úttükör+bevágások: ~4700 m3, földfeltöltés: 7500 m3)

A vár bejáratához zúzottköves sétány vezet. (sétányok: 602 m2, stabilizált gyep: 621 m2 gyepesítendő terület: 8900 m2) Az út mentén kerti elemeket helyezünk el. A külső vár területén egykor állt kápolna helyét padsorok és kereszt alakú burkolatmotívum jelzi. (4 info tábla, 16 pad, 6 hulladékgyűjtő, 14 kandeláber, 5 kerékpártároló)"

A tartalékkeret mértéke: a teljes mennyiséggel érintett összeg 10 %-a

Jelen beruházás építési engedély köteles.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. M/2.1. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M/2.2. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AA III.1.3. M/2.3. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban: min. 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Megrendelő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiségű opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés hatályba lépését követő 3 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni. Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre is kötelező az ajánlattétel.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00020

II.2.14)További információk

II.2.5) kiegészítése:Ár szempont értékelése:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű, nettó - tartalékkeret nélküli - ajánlati összár (nettó Ft), Súlyszám: 65

Opcionális mennyiségekre vonatkozó, egyösszegű nettó - tartalékkeret nélküli -ajánlati összár (nettó Ft), súlyszám: 5

II.1.5), II.2.6) kitöltése: Kiadóhivatal felé történő feladás miatt.

II.2. 7): Ajánlatkérő 18 hónap alatt 547 napot ért.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 224-548635
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

GINOP-7.1.1-15-2016-000 kisvárdai vár turiszt.fejl

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Korintosz Műemlékvédelmi és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17664314
Postai cím: Vihar utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: zsuzsi@korintosz.hu
Telefon: +36 309891549
Fax: +36 33316364
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 163 385 981.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 429 650 600.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szerkezetépítés, tájépítészet, restaurátori munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti tájékoztatás:

— nyertes ajánlattevő adószáma: 11474456-2-41

— az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Pesti Építő Zrt. - 1112 Budapest, Rózsatő u. 10. - 14400276-2-43

MEGA-LOGISTIC Zrt. - 1062 Budapest, Bajza u. 17-19. - 13117429-2-42

Korintosz Kft. - 1035 Budapest, Vihar u. 20. - 11474456-2-41

Honi-Therm Kft. - 2089 Telki, Berkenye köz 5. - 22607382-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/02/2021