Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 91908-2022

21/02/2022    S36

Magyarország-Dunakeszi: Szállodák kivitelezése

2022/S 036-091908

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ingatlan Gyám 2019 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27090530213
Postai cím: Mikszáth Utca 24.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajtár József István
E-mail: ingatlangyam@gmail.com
Telefon: +36 205730611
Fax: +36 205730611
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/1310041978/TaroltCegkivonat
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlan üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hotel Lovasberény fejlesztése - kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000518932021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212410 Szállodák kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hotel Lovasberény komplex megújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 218 765 111.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
45235200 Futópálya építése
45310000 Villamos szerelési munka
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45112723 Tereprendezési munkák játszótereken
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Lovasberény

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelenleg 70 ágyszámmal bíró Hotel Lovasberény komplex megújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzése. A kivitelezés az alábbi fő területekre terjed ki:

- vadászati központ létrehozása, különös tekintettel a lőfegyverek mozgatásával és tárolásával kapcsolatos feltételek maradéktalan teljeülésére nettó 104,57 m2;

- fedett, medencét, pezsgőfürdőt, szaunát, szoláriumot, edzőtermet és öltözőket magába foglaló wellnes-központ kivitelezése nettó 620 m2;

- appartmanok kialakítása nettó 122,60 m2;

- sportpályák kialakítása 712 m2, fedett teniszpálya 818,09 m2, nyitott teniszpálya: 260,76 m2;

- játszótér kialakítása 350 m2;

- helikopter leszállópálya felújítása 314 m2;

- geotermikus eneriaellátó rendszer kiépítése 24+12 db talajszondával;

- teljes szállodai bútorzat biztosítása 385 db;

- főépület felújítása 1 940 m2.

A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza, mely dokumentumok érdeklődés jelzése nélkül is elérhetők az EKR-ben..

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hog amennyiben a közbeszerzési dokumentumok konkrét eljárásra, szabványra vagy termékre történő utalást tartalmaznak, az kizárólag az egyértelmű meghatározás érdekében történt, de ehelyett ezzel egyenértékű eljárás, szabvány és termék is megajánlható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. M/2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasz-talata (max. 5 db, fegyverek jogszabálynak megfelelő elhelyezését biztosító helyiséget tartalmazó épület építésével vagy a fegyvert tároló helyiséget is érintő felújításával kapcsolatos kivitelezést irányító tevékenység) (db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M/2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 5 db épületen végzett villamossági kivitelezéshez vagy felújításhoz kapcsolódó feladat) (db) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M/2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 5 db, legalább 10 db talajszonda telepítését tartalmazó geotermikus rendszer kiépítése) (db) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Minden értékelési szempont tekintetében a kiosztható pontszámok 0-10. Ajánlatkérő az 1.1-1.3 értékelési szempontok tekintetében arányosítás, a 2. (nettó ajánlati ár) értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.

2. AK. a Kbt. 77.§ (1) alapján az 1.1-.1.3 értékelési szempontok tekintetében 5 db projekt értékben határozza meg a maximális pontszámhoz tartozó értéket, azaz ennél magasabb megajánlás esetén is maximális pontszámot ad.

3. II.2.7) ponthoz: A szerződés kezdő időpontja technikai okból került feltüntetésre, a szerződés a szerződésben rögzítettek szerint lép hatályba.

4. I.1) ponthoz: Ajánlatkérő nem üzemeltet telefax készüléket, a fax szám csak technikai okból került megadásra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 235-615355
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GESZTELYI Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12358427242
Postai cím: Ady Endre Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: gesztelyi@gesztelyirt.hu
Telefon: +36 14144090
Fax: +36 14144091
Internetcím: http://www.gesztelyirt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 075 222 737.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 218 765 111.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetés

zsaluzási és állványozási munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) földmunka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

alapozási munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

kert és parképítési munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) falazás és egyéb kőműves munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) ácsmunka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

szárazépítési munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

tetőfedési munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

bádogozási munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) festő-mázoló-tapétázó munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) szigetelő munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

bútorozási munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) hulladékszállítási munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) játszótéri munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

sportpálya építési munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) épületgépészeti munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

külső gépészeti (közmű) munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) erősáramú munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

gyengeáramú munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

külső elektromos (közmű) munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) vízgépészeti munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

gépészet technológiai munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) épület acélszerkezeti munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

beton és vasbeton munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) épületszerkezeti munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

padló és falburkoló munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében) asztalos munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

lakatos munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

térburkolási, útépítési munka részfeladatai (csak munkadíj tekintetében)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jelét)

GESZTELYI Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1158 Budapest, Ady Endre utca 40.

12358427-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/02/2022