Építési beruházás - 97053-2021

26/02/2021    S40

Magyarország-Budapest: Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése

2021/S 040-097053

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_86128665
Postai cím: Böszörményi út 23–25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Telefon: +36 12245900
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hegyvidek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000547622020
II.1.2)Fő CPV-kód
45234000 Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest Főváros XII.kerületben elhelyezkedő Zugligeti Libegő egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályájának elvi építési engedélyéhez illeszkedően tervezési feladatok ellátása, a jelenleg meglévő Zugligeti Libegő elbontása, az új létesítmény építése az új pályaparaméterek alapján

Az új kötélpálya teljes hossza 1 056,35 fm, vízszintes vetületi hossza 1 018,98 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,74 % (amely értéktől pozitív irányba el lehet térni) az 56,35 % megadott legnagyobb hajlásszög mellett. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %, amely értéktől pozitív irányba el lehet térni, negatív irányban nem.

A nyomtáv 5,20 m. A székek száma: 76 db, 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 11 db új acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140-160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50-100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16-19 m.

Az oszlopok elvi engedély alapján tervezett alapozása vasbeton pontalapozással készül. A pálya megépítésével párhuzamosan el kell végezni a létesítményhez tartozó elektromos kábelek (erős és gyengeáramú) fektetését is.

A bontási és építési munkákhoz csak a pálya által igénybevett területet lehet használni, a keresztező utak bevonásával.

Nyertes AT feladata:

— bontási kiviteli terv készítése és engedély megszerzése (ITM),

— gyártmányspecifikus kiviteli terv készítése és engedélyezésre való beadása és végleges gyártmányspecifikus kiviteli tervre vonatkozó engedély (431/2017.(XII.20.) Korm. r. 2.§ a) pont szerinti építési engedély) megszerzése,

— kivitelezési feladatok elvégzése, amely magában foglalja a bontási feladatok elvégzését is.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 595 845 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234000 Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése
45234230 Felvonószékek építése
45111100 Bontási munka
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XII.kerület: 10503/10; 10503/15; 10503/16; 10503/19; 10837/3; 10843/2; 10845; 10846/2; 10846/3; 10846/5; 10846/6; 10846/7; 10847; 10848/3; 10848/4; 10875/2; 10875/2; 10875/3 10875/5 hrsz-ek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az új kötélpálya teljes hossza 1 056,35 fm, vízszintes vetületi hossza 1 018,98 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,74 % (amely értéktől pozitív irányba el lehet térni) az 56,35 % megadott legnagyobb hajlásszög mellett. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %, amely értéktől pozitív irányba el lehet térni, negatív irányban nem.

A nyomtáv 5,20 m. A székek száma: 76 db, 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 11 db új acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140-160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50-100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16-19 m.

Az oszlopok elvi engedély alapján tervezett alapozása vasbeton pontalapozással készül. A pálya megépítésével párhuzamosan el kell végezni a létesítményhez tartozó elektromos kábelek (erős és gyengeáramú) fektetését is.

A bontási és építési munkákhoz csak a pálya által igénybevett területet lehet használni, a keresztező utak bevonásával.

Nyertes AT feladata:

— bontási kiviteli terv készítése és engedély megszerzése (ITM),

— gyártmányspecifikus kiviteli terv készítése és engedélyezésre való beadása és végleges gyártmányspecifikus kiviteli tervre vonatkozó engedély (431/2017.(XII.20.) Korm. r. 2.§ a) pont szerinti építési engedély) megszerzése,

— kivitelezési feladatok elvégzése, amely magában foglalja a bontási feladatok elvégzését is.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Ajánlattevő által megajánlott biztonsági és karbantartási feltételek / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A jármű és a kötél kapcsolatánál lévő kapocspofák minimális mozgatása kapcsolásonként (a kapcsok minimális üresmozgása: a függőszékek a két állomáson való áthaladáskor minimális számú kapocsműködtetéssel (max. 1 nyitás és 1 zárás) haladnak át.) (IGEN/NEM) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Osztatlan kötéltárcsa-agy (Igen/Nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Fékvizsga terhelősúlyokkal való ellenőrzési gyakorisága az üzembe helyezéstől számított 20 évben (db) (1 db - 20 db) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Fékvizsga és a vészmeghajtás ellenőrzése terhelősúlyok nélkül végezhető a 2.3. értékelési szempontban megjelölt vizsgálatok között (Igen/Nem) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.5. A megajánlott közlekedési létesítmény minimum egy darab függőszéke alkalmas mozgássérült személy tolókocsiban történő szállítására (IGEN/NEM) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.6.A megajánlott közlekedési létesítmény függőszékeinek 25 %-a rendelkezik billenthető sporteszköz (kerékpár) tartóval a függőszék haladási irányának külső oldalán(IGEN/NEM) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. III.1.3) M.2.c) pontja szerinti szakember vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési szakterületen tervezői feladatok ellátása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 137-336067
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MNT Systems Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76580161
Postai cím: Táncsics Mihály utca 48.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
E-mail: office@mntsys.com
Telefon: +36 203285810
Internetcím: http://www.mntsys.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 281 460 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 595 845 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— felhívás III.1.1) B) SZ2. szerinti követelmény, és a III.1.3) M2.C pontja szerinti szakember biztosítása

Tervezés (építészeti-műszaki) AF III.1.3) M2.C pontja szerinti szakember biztosítása, AF III.1.1) B) SZ2. pontja szerinti követelmény biztosítása

— Bontás, alapozás

— felhívás III.1.3) M1.A-B-C, alkalmassági követelmény, valamint III.1.3) M2.A-B pontja szerinti szakemberek biztosítása

A közbeszerzés tárgyát képező kötöttpályás (kötélpályás) közlekedési létesítmény kivitelezése során projektvezetés és munkafolyamat irányítási feladatok ellátása, így a teljes építési kivitelezési folyamat műszaki szakmai vezetése, amely magában foglalja a közlekedési létesítmény kötél fordító műveinek, a gépteremnek és a kötélpálya vezető rendszereknek a kiépítéséhez kapcsolódó, valamint a kiesésgátló biztonsági megoldások szerelésével összefüggő műszaki szakmai irányítást is, továbbá folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással (a felhívás III.1.3) M2.A pontja szerinti szakember biztosítása);

A közbeszerzés tárgyát képező kötöttpályás (kötélpályás) közlekedési létesítmény építése során szerelésvezetői és kötélrendszer szerelői feladatok ellátása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással (a felhívás III.1.3) M2.B pontja szerinti szakember biztosítása);

Tartóoszlop állítás, kötélpálya vezető rendszer kiépítése (beleértve a kötélfordító műveket és a géptermet), kötélpálya felszerelése, kiesésgátlóval ellátott függesztékek és kabin felszerelése, folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással különösen, de nem kizárólagosan a projektvezető és a szerelésvezető szakemberek útján (a felhívás III.1.3) M1.A-B-C, alkalmassági követelmény biztosítása).

— Gyengeáramú rendszerek szerelése (informatikai hálózat kiépítése, hangosítás kiépítése)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I.

Ajánlattevők:

1)

MNT Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

2013 Pomáz, Táncsics Mihály utca 48.

14900549-2-13

2)

Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

9500 Celldömölk, Nagy S. tér 14.

14564477-2-18

És Doppelmayr Seilbahnen GmbH

6922 Wolfurt, Konrad-Doppelmayr Strasse 1.

ATU 35811109

Mint közös ajánlattevők

II.

Nyertes ajánlattevő:

MNT Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

2013 Pomáz, Táncsics Mihály utca 48.

14900549-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/02/2021