Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 98405-2017

16/03/2017    S53

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2017/S 053-098405

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.org
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési, valamint védelmi feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési,védelmi feladatok ellátása

A feladat ismertetése:

A Városliget biztonsági felügyelete:

— a parkot látogatók nyugalmának biztosítása,

— közvagyon védelme,

— a Városliget felújítása során épülő épületek, létesítmények, kertek és parkok létesítési munkafolyamatainak zavartalansága biztosítása,

— az Állatkerti krt.-Hermina út -Ajtósi Dürer sor-Dózsa Gy. út által határolt területen az alábbi építmények őrzése a köz. dok. III. fej. leírtak szerint.

Magyar Zene Háza 10 600 nm.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 15 000 nm.

Városliget közpark, Liget útépítés, Liget közmű munkák: 980 000 nm.

Olof Palme Ház 2 800 nm.

Nemzeti Galéria 32 000 nm.

Néprajzi Múzeum 26 000 nm.

Városliget Színház 3 300 nm.

Dózsa Gy. úti mélygarázs 27 400 nm.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 465 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület, 29732/11. helyrajzi számú területnek az eseti megrendelőlapon kijelölt helyszíne.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

AF.II.1.4.pontban foglaltaknak megfelelően.

Alkalmasság ig.(321/2015.Korm.rend. és Kbt.114.§(2) bek)-Részletek a közb.dok.II. Útmutató fej.

AT.csat.kell:

P1) KR.19.§(1)a) alapján a számlavezető pénz.intézm.(ek)től származó nyilatkozatot- az alábbi tartalommal,-AT mely számlaszámokkal rendelkezik,-az AF feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e a számláján 30napot meghaladó sorban állás.

P2) KR 19.§ (1) b)alapján az utolsó 3 lezártüzleti évről a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,a beszámoló adatait az AK ellenőrzi. A KR.19.§(2)bek. alapján, az AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatta közbesz. tárgyából származó, nettó árbevétele összesen nem éri el a 300 000 000 HUF-ot.

P3)KR19.§(1)c) alapján az előző 3lezárt üzleti év-ÁFA nélkül számított-közbesz. t. szerinti (objektumőrzés és védelmi szolgáltatások) árbevételéről szóló nyilatkozatot. AK felhívja a figyelmet aKR.19.§ (3)-ban foglaltakra.

M1) KR.21.§(3) a)alapján azAF feladásának napjától visszafelé számított 3évben végzett terület-és objektumőrzés,valamint védelmi szolgáltatásainak ismertetését,amelyben meg kell adni:a teljesítés idejét(befejezés napja év/hó/nap),a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,az ellenszolg. nettó összegét,a szolg. tárgyát: az elvégzett tev. témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság min.követelményeinél meghat. adatokat az egyes referenciák vonatkozásában. A ref. bemutatáshoz mellékelni kell aKR.23.§ szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. A ref.ig.-nak, ill. nyilatkozatnak tart. kell a ref.bemutatásban előírt valamennyi adatot,továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a telj. az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) KR.21.§(3)i) alapján atelj.-hez rend.álló eszközök,berendezések műszaki felszereltség leírását. A bemutatott eszközök,berendezések tulajdonosainak nyilatkozatával a szerződés telj.-hez szükséges eszközök,berendezések rend. állásáról.

M3) KR.21.§(3)c) pontja alapján az AT-nek ismertetnie kella minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű,minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt,vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a KR.24.§(3)-nek megfelelően.

Alkalmatlan AT,ha:

P1) ha bármely pénzforg. számláján(a megszűnt számláiban is) 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő;

P2) a mérleg szerintieredménye valamelyik évben negatív volt;

P3) közbesz.tárgyából szárm. árbev. nem éri el összesen a n. 465 000 000 HUF-ot.

M1)nem rend. az AF feladásának napjától visszafelé számított 3évben teljesített,terület-és objektum őrzés valamint védelmi feladat tekintetében legalább 5db terület- és objektumőrzés,valamint védelmi szolgáltatásra vonatkozó referenciával,amelyből:

M1/1.legalább 1 db helyszínen az őrzött terület legalább 735 000 nm;

M1/2.legalább 1db helyszínen min.24 hónapig folyamatos szolgáltatást végzett,napi min.6 fő őrhellyel;

M1/3.legalább 1db helyszínen havonta min.10 000 000 HUF értékű szolgáltatást végzett;

M1/4.legalább 1db helyszínen legalább 4kamerával végzett koordinált kamerás megfigyelést terület- és objektumvédelmi céllal. 1 referencia akár több alkalmassági min.követelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható;

M2/1.URH alapú kommunikációs eszközzel,amely tekintetében rendelkezik a frekvencia kizárólagos használatát biztosító érvényes hatósági engedélyekkel,amelyek a közbeszerzés tárgyának megfelelő biztonsági területen a tevékenységét teljes mértékben lefedik;

M2/2.min. 3db 2-4 kerékkel rendelkező,600cm3 űrtartalmat el nem érő gépjármű,amely legalább 2személy szállítására alkalmas;

M2/3.min. 3db mobil fémszerkezetű iroda konténer,amely min.2,40m széles és 5,40 m hosszú, és legalább egy bejárati ajtóval és egy ablakkal rendelkezik;

M3)nem rendelkezik legalább ISO9001:2000 minőségirányítási,vagy azzal egyenértékű,független tanúsítóáltal tanúsított minőségirányítási rendszerrel,vagy az egyenértékű min.bizt.int.egyéb biz.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 253-466314
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megbízási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kis.tamas@valton.hu
Telefon: +36 18722941
Fax: +36 18722942
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 465 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 465 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Adószám: 10977956-2-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/03/2017