Supplies - 99463-2018

06/03/2018    S45

Hungary-Budapest: Aviation ground support software package

2018/S 045-099463

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: HungaroControl Zrt.
National registration number: AK03208
Postal address: Igló utca 33–35.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1185
Country: Hungary
Contact person: Tákos József
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu
Telephone: +36 12934457
Fax: +36 12934036
Internet address(es):
Main address: http://www.hungarocontrol.hu
Address of the buyer profile: http://www.hungarocontrol.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Katonai radaradat szűrő berendezés beszerzése a HungaroControl Zrt. részére”

II.1.2)Main CPV code
48131000 Aviation ground support software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Katonai radaradat szűrő berendezés beszerzése a HungaroControl Zrt. részére”

II.2.2)Additional CPV code(s)
48131000 Aviation ground support software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU213 Veszprém
Main site or place of performance:

A teljesítés fő helyszíne: Veszprém MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (8200 Veszprém, Jókai utca 31–33.).

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Radaradat szűrő berendezés adásvétele, amely a bemenő ASTERIX Cat 34/48 radaradatokból a minősített információt kiszűri. Ennek megtervezése, legyártása, telepítése a Magyar Honvédség telephelyén. A szükséges katonai és polgári engedélyeztetési eljárások elősegítése.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 3
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 008-014547

Section V: Award of contract/concession

Contract No: HC-2017-7747
Title:

„Katonai radaradat szűrő berendezés beszerzése a HungaroControl Zrt. részére”

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
14/12/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: TeGe Elektronik Ipari Automatizálási Kft.
Postal address: Lajos utca. 121. 1. em. 4.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1036
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Roden Mérnöki Iroda Kft.
Postal address: Villám utca 13.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1089
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 26 800 000.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1.) Nyertes ajánlattevők adószáma:

TeGe Elektronik Ipari Automatizálási Kft. adószáma: 13723237-2-41.

Roden Mérnöki Iroda Kft. adószáma: 10624672-2-42.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/03/2018

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
48131000 Aviation ground support software package
VII.1.2)Additional CPV code(s)
48131000 Aviation ground support software package
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU213 Veszprém
Main site or place of performance:

A teljesítés fő helyszíne: Veszprém MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (8200 Veszprém, Jókai utca 31-33.).

VII.1.4)Description of the procurement:

Radaradat szűrő berendezés adásvétele, amely a bemenő ASTERIX Cat 34/48.

Radaradatokból a minősített információt kiszűri. Ennek megtervezése, legyártása, telepítése a Magyar Honvédség telephelyén. A.

Szükséges katonai és polgári engedélyeztetési eljárások elősegítése.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 3
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 27 300 000.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: TeGe Elektronik Ipari Automatizálási Kft.
Postal address: Budapest, Lajos utca. 121. 1. em. 4.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1036
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Roden Mérnöki Iroda Kft.
Postal address: Budapest, Villám utca 13.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1089
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1. számú mellékleteként csatolt közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás 3.10.a pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.10. Amennyiben a Szűrő bármely operációs rendszeren futó alkalmazást tartalmaz, meg kell felelnie az alábbiaknak:

a. az alkalmazott operációs rendszernek Microsoft Windows Server 2012 R2-nek kell lennie;”

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1. számú mellékleteként csatolt közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás 4.8 pontját az alábbiak szerint módosítják:

"4.8. A Szűrőnek folyamatosan rögzített LOG állományt kell készítenie a szűrt adatokról eredeti ("raw") formátumban (DataLOG),".

3. Szerződő Felek a Szerződés IV.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„IV.2. Teljesítési határidő.

A Szűrő telepítésének és üzemképes állapotba hozatalának határideje: 2018. április 30., azzal, hogy a telepítésre és üzemképes állapotra hozatalra az MH LVIK-kel egyeztetett időpontban kerül sor.

A teljesítési határidőbe a polgári és katonai engedélyezési eljárások igazolt időtartama nem számít bele.”.

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződésben rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges, a TeGe–Roden Konzorcium mint Eladó tagjai (TeGe Elektronik Kft. és Roden Kft.) a Szerződés hatálya alatt – ideértve a Szerződés bármely okból történő késedelmes teljesítését is – folyamatosan kötelesek saját költségükön gondoskodni rendszerengedélyük hatályban tartásáról, és erről Vevőt – kérése esetén – a megfelelő dokumentumok csatolásával tájékoztatni. Amennyiben a TeGe–Roden Konzorcium bármely tagjának rendszerengedélye hatályát veszti, lejár, illetve visszavonásra kerül a Szerződés hatálya alatt és a rendszerengedély a Szerződésben rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges, Vevő jogosult a Szerződést a Szerződés IX.2. és IX.3. pontjaiban foglaltak megfelelő alkalmazásával felmondani vagy attól elállni.

5. Szerződő Felek a Szerződés V.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„V.1. A Vevő által Eladó jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek ellenértékeként fizetendő összeg nettó 27 300 000 HUF, azaz nettó huszonhétmillió-háromszázezer forint (a továbbiakban: Díj). A Díj – egyebek mellett – magában foglalja a Szűrő tulajdonjogának átruházását, a biztosítandó dokumentumokat, az esetleges licencek ellenértékét, a csomagolás és a teljesítési helyre történő szállítás díját, az esetlegesen fizetendő vámot és a vámkezelés költségeit, a vámügyintézés díját, az ideiglenes tárolás, a fel- és lerakodás díját, a telepítés összes kiviteli költségét és munkadíját, a Szerződésben előírt biztosítást, az Eladó által végrehajtott tesztek és egyéb demonstrációk ellenértékét, a jótállást, valamint minden más kiadást, amely Eladónál a Szerződés teljesítésével összefüggésben merül fel.”.

A módosítás mértéke: 500 000 Ft (az eredeti szerz. érték 1,87 %-a).

A szerződésmódosítás időpontja: 2018. január 24. napja.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

A szerződés módosítására a Szerződés IX.1. pontja, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján került sor. A műszaki részek módosítása a Nemzeti Biztonsági Felügyelet iránymutatására tekintettel történt. A szerződés módosítása nem lényeges, mivel nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket. Az ajánlati ár értékelési szemponton kívüli értékelési szempontot érintő módosítás nem történt.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 26 800 000.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 27 300 000.00 HUF