Αρχική σελίδα TED

Τι είναι η TED;

Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις.

Η TED δημοσιεύει κάθε χρόνο 735 χιλιάδες προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ των οποίων 258 χιλιάδες προσκλήσεις υποβολής προσφορών αξίας περίπου 670 δισ. ευρώ.

Σε τι χρησιμεύει η TED;

Η TED παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πέραν αυτών.

Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, δημοσιεύονται στον ιστότοπο TED 2.600 περίπου νέες προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων.

Μπορείτε να φυλλομετρήσετε, να αναζητήσετε και να ταξινομήσετε τις προκηρύξεις ανά χώρα, περιοχή, επιχειρηματικό τομέα κ.λπ.

Πληροφορίες σχετικά με κάθε έγγραφο δημόσιας σύμβασης δημοσιεύονται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Όλες οι προκηρύξεις των οργάνων της ΕΕ δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε αυτές τις γλώσσες.

Γιατί πρέπει να εγγραφώ στη βάση TED;

  • Για να διαμορφώσετε τα προφίλ αναζήτησης ανάλογα με τις ανάγκες σας.
  • Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση τα δικά σας προφίλ αναζήτησης.
  • Για να εξατομικεύσετε τις τροφοδοσίες RSS για τους ιστοτόπους σας και τα προγράμματα ανάγνωσης RSS.
  • Για να έχετε πρόσβαση στη δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης για όλες τις προκηρύξεις.