Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A maintenance of the infrastructure is planned on the 05.05.2024 starting at 21:00 CET for a duration of approximately 2 hours. TED might be unavailable during that time. We are sorry if this may cause you any inconvenience.
Due to a planned maintenance operation, the TED website might exceptionally be unavailable in between 21.00 and 22.00 CEST on Wednesday, 19.06.2024. We apologise for any inconvenience this may cause.

Δείτε τα επεξηγηματικά μας βίντεο.

Δείτε τα επεξηγηματικά μας βίντεο.