Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A maintenance of the infrastructure is planned on the 05.05.2024 starting at 21:00 CET for a duration of approximately 2 hours. TED might be unavailable during that time. We are sorry if this may cause you any inconvenience.

Δείτε τα επεξηγηματικά μας βίντεο.

Δείτε τα επεξηγηματικά μας βίντεο.