Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βοήθεια

Επεξηγηματικά βίντεο

Δείτε τα επεξηγηματικά μας βίντεο για μια παρουσίαση του τρόπου χρήσης συγκεκριμένων λειτουργιών του ιστότοπου TED.

Επισημαίνεται ότι τα επεξηγηματικά βίντεο είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.