Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις προκηρύξεις του TED

Οι στατιστικές αυτές καταρτίζονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους ενημέρωσης σχετικά με τη δημοσίευση  προκηρύξεων στη βάση TED. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται βάσει διαφόρων παραμέτρων, όπως: η πρωτότυπη γλώσσα της προκήρυξης, η χώρα έκδοσης, ο μορφότυπος του αρχείου και οι δίαυλοι αποστολής.

 1. Αριθμός δημοσιευμένων προκηρύξεων ανά πρωτότυπη γλώσσα

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία του 2024 ανά γλώσσα

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία του 2023 ανά γλώσσα

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία του 2022 ανά γλώσσα

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία του 2021 ανά γλώσσα

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία του 2020 ανά γλώσσα

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία του 2019 ανά γλώσσα

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία του 2018 ανά γλώσσα

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία του 2017 ανά γλώσσα

 

 1. Αριθμός δημοσιευμένων προκηρύξεων ανά χώρα, θεσμικό όργανο της ΕΕ, μορφότυπος αρχείου (XML/ Pdf) και δίαυλος αποστολής (eNotices/ eSenders email ή διαδικτυακές υπηρεσίες):

  Στατιστικά στοιχεία του 2024 ανά μορφότυπο και σύστημα αποστολής

  Στατιστικά στοιχεία του 2023 ανά μορφότυπο και σύστημα αποστολής

  Στατιστικά στοιχεία του 2022 ανά μορφότυπο και σύστημα αποστολής

  Στατιστικά στοιχεία του 2021 ανά μορφότυπο και σύστημα αποστολής

  Στατιστικά στοιχεία του 2020 ανά μορφότυπο και σύστημα αποστολής

  Στατιστικά στοιχεία του 2019 ανά μορφότυπο και σύστημα αποστολής

  Στατιστικά στοιχεία του 2018 ανά μορφότυπο και σύστημα αποστολής

  Στατιστικά στοιχεία του 2017 ανά μορφότυπο και σύστημα αποστολής