Dienstleistungen - 358811-2017

13/09/2017    S175    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Haskovo: Schneeräumung

2017/S 175-358811

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Kmet na Obshtina Haskovo
000903946
pl. „Obshtinski“ No. 1
Haskovo
6300
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Mihaila Dimcheva
Telefon: +359 38603376
E-Mail: pnovk_haskovo@abv.bg
Fax: +359 38664110
NUTS-Code: BG422

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.haskovo.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://profil.haskovo.bg:1111/d/56bbb0829aaf2ecfa96b04aa9c439f8d

I.2)Gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://profil.haskovo.bg:1111/d/56bbb0829aaf2ecfa96b04aa9c439f8d
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 2017-2018 година по обособени позиции“.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Зимното поддържане на общинската пътна мрежа и на улиците в населените места на територията на Община Хасково има за цел да премахне и ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. За реализиране на поръчката се планира възлагането на дейности по следните обособени позиции:

— Първа обособена позиция — „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и улиците в селата от Община Хасково“;

— Втора обособена позиция — „Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „А“;

— Трета обособена позиция — „Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък “Б“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 540 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и улиците в селата от Община Хасково“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000
90630000
45233141
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG422
Hauptort der Ausführung:

Територията на Община Хасково.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

За Първа обособена позиция се предвиждат извършване на следните видове работи:

— зимното поддържане — състоящо се в изкърпване на образували се опасни дълбоки дупки в асфалтовата настилка по общинските пътища с дълбочина от 4 до 6 см. Този вид работа се възлага от възложителя при нужда, като предварително се замерва квадратурата на пътища, по които е необходимо спешно да се възстанови безопасното движение на пътни превозни средства при зимни условия. Изкърпването може да се извърши със студени и/или топли асфалтови смеси;

— снегопочистване включващо почистване от снежна покривка на общинските пътища и улици в села от Община Хасково — механизирано почистване от сняг на пътните и уличните платна, която ще се извършва със специализирана техника, която да не допуска затрупване на странични пътища и улици. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за изпълнение на тази по вид дейност, а също така и схема за разполагане на техниката на определени места от обслужваната територия с оглед по-бърза реакция при силни снеговалежи. Снегопочистването да се извършва с автомобили с прикачени предни гребла с гума за почистване на сняг; трактори и булдозери, снабдени със съоръжения с тласкащо действие /гребла с гума, предназначени за почистване на сняг/, подходяща механизация за почистване на тесни улици по селата; съоръжения с изхвърлящо действие /роторни снегорини/. Не се допуска наличие на сняг на кръстовищата, както и ограничаване на видимостта от купчини сняг. При снегопочистването не се допуска стесняване на пътя. Всички машини трябва да бъдат оборудвани с GPS и сигнализация за работа при лоши метеорологични условия.

— опесъчаване, извършващо се на опасните и затрудняващи движението участъци от общинските пътища — механизирано опесъчаване и обработка на заледени участъци от пътната мрежа с пясъко-солени смеси. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за изпълнение на тази по вид дейност. В борбата със зимната хлъзгавост по пътищата да се използват следните материали за пясъко-солена смес: промишлена сол (натриев хлорид) и пясък. Пясъкът (промит и пресят) за пясъко-солената смес трябва да отговаря на следните изисквания за качество: формата на зърната „кубична“; максимален размер на зърната 4 мм; съдържание на бучки глини и ронливи зърна — не се допуска; съдържание на отмиваеми частици по малко от 5 %. Пясъкът и солта предварително се смесват, като съотношението е 150-200 кг сол на 1 м3 пясък. Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата ширина на платното за движение.

Участниците трябва да имат на разположение необходимата складово-снабдителна база (материално-техническа база) със съответните количества минерални материали, съобразно поддържания маршрут.

Определеният за изпълнител участник изготвя и при сключване на договора представя в Община Хасково Оперативен план за зимно поддържане за периода на изпълнение на договора.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Време за реакция / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 180 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/05/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „А“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000
90630000
90513000
45233141
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG422
Hauptort der Ausführung:

Територията на град Хасково.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Втора обособена позиция-„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „А“ — снегопочистване и опесъчаване на улиците в град Хасково, намиращи се в следните квартали: Орфей І“, „Орфей ІІ“, „Република“, „Изгрев“, „Възраждане“, „Дружба І“, „Дружба ІІ“, „Куба“, „Ручока“, „Градска градина“, „Бадема“ и „Кенана“ (частично) — това са кварталите, намиращи се на север от река Хасковска с изключение на булевардите, попадащи в участъка и улиците в квартал „Център“ и Източна индустриална зона, които ще снегопочистват и опесъчават от Общинско предприятие „Екопрогрес“.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Време за реакция / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 180 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/05/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „Б“

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000
90630000
90513000
45233141
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG422
Hauptort der Ausführung:

Територията на град Хасково.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Трета обособена позиция-„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „Б“ — снегопочистване и опесъчаване на улиците в град Хасково, намиращи се в следните квартали: „Овчарски“, „Тракийски“, „Македонски“, „Хисаря”, „Младежки хълм“, „Воеводски”, „Училищни”, „Каменни” и „Болярово”- това са кварталите, намиращи се на юг от река Хасковска с изключение на булевардите, попадащи в участъка, които ще снегопочистват и опесъчават от Общинско предприятие „Екопрогрес“.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Време за реакция / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 180 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/05/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Неприложимо.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

*Забележка: Услуга „сходна“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Услуги по снегопочистване и/или опесъчаване на пътища и/или улици.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

При подаване на офертата участниците декларират съответствие с поставените изисквания единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата; Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът трябва да е изпълнили точно и добросъвестно, съобразно нормативните изисквания, в уговорените срокове и с грижата на добър стопанин минимум 1 услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на оферти.

2. Участниците трябва да разполагат най-малко със следните персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

— Технически ръководител — 1 бр.

— Оперативен дежурен — 1 бр.

— Машинисти и шофьори — 18 бр.

Забележка: 1 лице не може да съвместява 2 или повече позиции.

3. Участниците трябва да разполагат най-малко със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:

3.1. За обособена позиция № 1:

—Специални снегоринни съоръжения или пътно-строителни машини с общо предназначение и автомобили, оборудвани за снегопочистване и опесъчаване, GPS, както и с необходимата светлинна сигнализация / маяк / — мин. 15 бр.;

—Товарачна техника — 2 бр.;

—Оборудване за полагане на асфалтова смес:

— фугорезка -1 бр.;

— транспортни средства-1 бр.;

— валяк-1 бр.;

— Складово-снабдителна база (материално-техническа база) със съответното количество минерални материали, съобразно поддържания маршрут — 1 бр.

3.2. За Обособени позиции № 2 и № 3:

— Специални снегоринни съоръжения или пътно-строителни машини с общо предназначение и автомобили, оборудвани за снегопочистване и опесъчаване, GPS, както и с необходимата светлинна сигнализация /маяк /-мин. 15 бр.;

— Товарни автомобили — мин. 2 бр.;

— Товарачна техника -1 бр.;

— Складово-снабдителна база (материално-техническа база) за престой на машините — мин.1 бр.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.1. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от максималната стойност на договора. Гаранцията се представя при подписване на договора за обществената поръчка.

1.2. Гаранция, покриваща пълния размер на стойността на аванса — 30 % от общата стойност по договора, която се представя преди превеждане на аванса.

2. Гаранциите може да се представят в 1 от следните форми:

2.1. Парична сума;

2.2. Банкова гаранция;

2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Условията и реда за задържане и освобождаване на гаранцията са определени в проекта на договор.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/10/2017
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2017
Ortszeit: 10:00
Ort:

Гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, ет. 2, заседателна зала.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

— Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 6 и 7 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 3 и чл. 56, ал. 1 от ЗОП както и участник за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

— Всяко транспортно средство трябва да бъде снабдено със система за наблюдение и контрол чрез GPS устройства. Системата трябва да позволява дистанционно наблюдение на текущото местоположение и състояние, изминатите маршрути в реално време на снегопочистващата техниката, ангажирана с Договора, както и получаване на комплексна справка за точния маршрут, времето на движение, изминатия пробег и други.

Изпълнителят трябва да осигури на възложителя достъп в реално време за движението и местоположението на всяко транспортно средство, както и да предоставя при поискване справки относно движението и местоположението на всяко транспортно средство, генерирани от системата за проследяване.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2017