Lieferungen - 60854-2020

07/02/2020    S27

die Slowakei-Žilina: Straßeninstandhaltungsfahrzeuge

2020/S 027-060854

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Žilinský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37808427
Postanschrift: Komenského 48
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 011 09
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Lokajová Iveta
E-Mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefon: +421 415032317
Fax: +421 415032431
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zilinskazupa.sk
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: regionálna samospráva - orgán verejnej moci

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prípravné trhové konzultácie - Univerzálne sypače (podvozky + radlice + nadstavby) – nové – 5 ks

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144400 Straßeninstandhaltungsfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Správa ciest ŽSK má v pláne realizovať nákup 5 ks vozidiel na údržbu ciest s príslušenstvom, ktoré budú mať nasledovnú technologickú zostavu: 5 ks technologických zostáv pozostávajúcich z:

— podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb,

— nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou na podvozok 4x4 (popis špecifikácii jednotlivých súčastí je uvede-ný v prílohe č. 1)

— a snehovej radlice.

Predmetom tejto zmluvy je aj zaškolenie obsluhy predmetu zákazky predávajúcim na mieste dodania, vrátane dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu tejto zmluvy (odovzdávajúci a preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre sypacie nadstavby, technické osvedčenia pre snehové radlice a ostatnú dokumentáciu vyplývajúcu z prílohy č. 3 tejto zmluvy potrebnú v čase odovzdania predmetu tejto zmluvy na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v deň dodania alebo v termíne určenom kupujúcim. Písomná dokumentácia bude vyhotovená v slovenskom jazyku.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34143000 Fahrzeuge für den Winterdienst
34224200 Teile für andere Fahrzeuge
34921000 Ausrüstung für die Instandhaltung von Straßen
43313100 Schneepflüge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Hauptort der Ausführung:

Miesto dodania predmetu zákazky: SC ŽSK - Závod Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

SC ŽSK nakupuje pre jednotlivé závody po jednom ks zostavy (podvozok + radlica + nadstavby).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Konzultácie k PTK sa uskutočnia dňa 17.2.2020 od 9.00 hod. do 14.00 hod. v priestoroch Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, SLOVENSKO.

Termíny do kedy je možné sa prihlásiť na prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK): Do 13.2.2020 v čase do 14.00 hod.

Kontaktný e-mail, na ktorý sa hospodárske subjekty môžu prihlásiť k účasti na PTK: obstaravanie@zilinskazupa.sk

II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
05/03/2020

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

Podklady a komunikácia k PTK budú zverejnené na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425033

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/02/2020